poniedziałek, 30 kwietnia 2012

RÓŻNE SPOJRZENIA NA DEBATĘ WYBORCZĄ

Komunikat na stronie uczelni. Normalna sprawa, stosuje się go często jako wyróżnik dla istotnych wydarzeń. I tym razem było podobnie. Komunikat dotyczył piątkowego spotkania mającego ustalić zasady debaty wyborczej 11 maja. Pojawił się dziś.
Lecz tym razem był odmienny.

Po pierwsze, relacja ze spotkania, podpisana przez biuro prawne, to niejako dokument. Mamy pewność, że wszystko w nim jest „lege artis”. Taki dokument powinien być informacją, zwięzłą, wręcz suchą w warstwie emocji. Opis stanu rzeczy. Dziwi zatem, że tym razem komunikat biura prawnego ma znamiona ekscytującej opery mydlanej ze zbiorem komentarzy typu: wyszedł demonstracyjnie. Jak można wyjść? W komunikacie - po prostu wstać i wyjść. W operze koniecznie trzeba dodać demonstracyjnie, ostentacyjnie etc. Miejsce opisu faktów zajmuje subiektywna interpretacja.

Po drugie i chyba najważniejsze, przedmiot spotkania, czyli ustalenia w jaki sposób prowadzić debatę wyborczą. Sprawa najważniejsza dla kandydatów i dla tych, którzy kandydatów chcą poznać, zrozumieć motywy kandydowania, by na końcu podjąć dobrą decyzję. Debata to dyskusja na żywo. Niespodziewane zwroty akcji, konieczność odpowiadania na niewygodne pytania, to raczej thriller niż opera mydlana. Próba ograniczenia zakresu tematycznego do pytań nadsyłanych drogą internetową oraz pytań z sali, ale zadawanych tylko na kartkach to jawny zamach na podstawy demokracji wyborczej. Cóż to będzie za dyskusja, gdy z góry ją przygotujemy? Moim zdaniem to słaby serial, ze z góry określonym scenariuszem. Miło będzie posłuchać przygotowanych, w zaciszu gabinetów, odpowiedzi na „właściwe pytania”, czyż nie?

Sprawa trzecia, to osoba prowadzącego. Nie chciałbym żeby moja uczelnia (z tak ogromnym budżetem) oszczędzała 1000 złotych w tak ważnej chwili. To naprawdę nie jest obojętne, kto poprowadzi tę debatę. Znamy je głównie z życia politycznego, i chciałbym spytać czy ktokolwiek z Czytelników oglądał debatę, którą prowadził jeden z polityków? Czy mam coś przeciwko Prof. Pierzchale? Oczywiście nie, ale nie można zakładać, że wybory Pana Profesora Pierzchałę nie interesują; każdy gdzieś lokuje swoje sympatie i z natury rzeczy nie jest w pełni obiektywny.

W tym miejscu pragnę przypomnieć Czytelnikom fakty sprzed 4 lat. Otóż wówczas wymuszono na mnie zgodę, by debatę prowadziła Prof. Olczyk, która była kandydatką do objęcia funkcji prorektora u boku Pani Rektor Prof. E. Małeckiej-Tendery. Czy można sobie wyobrazić większe naruszenie równowagi niż desygnowanie do prowadzenia debaty kandydata na swego najbliższego współpracownika? Jak się okazało, w czasie debaty, moje obawy nie były wydumane. Debata miała składać się z pytań między kandydatami oraz pytań z sali. Nie przewidywano wystąpień obecnych, które nie kończyłyby się zadaniem pytania. Prof. Olczyk, jako prowadząca spotkanie udzieliła głosu Prof. Z. Hermanowi, powszechnie szanowanemu członkowi społeczności akademickiej. Profesor w długiej wypowiedzi odniósł się do programów obojga kandydatów, nie sformułował żadnego pytania. Istotą wystąpienia było stwierdzenie, że ja nie nadaję się na stanowisko rektora. Prof. Herman miał, jak każdy obecny, prawo do własnej oceny, ale nikt nie miał prawa, by zająć publicznie stanowisko po jednej ze stron. A, że te zdania padły z ust tak wybitnego członka społeczności, byłego Rektora, doktora honoris causa, to czy nie można wysunąć uzasadnionego wniosku, że ta wypowiedź mogła zmienić bieg głosowania? Pamiętam ten dzień znakomicie i nie chciałbym powtórki podobnego scenariusza.

Dziś zapraszam do zapoznania się z moimi propozycjami dotyczącymi zasad debaty 11 maja 2012 roku. Na spotkaniu 27.04 wręczyłem je wszystkim obecnym. Zapraszam również do udziału w krótkiej sondzie, którą zamieszczam na blogu.

Zasady debaty 11.05.2012
 • Prowadzącym będzie osoba (być może dziennikarz), niezaangażowany w sprawy wyborów w uczelni;
 • Prowadzącego debatę zaproponuje Przewodnicząca UKW w terminie do 7 maja, wymagana jest zgoda każdego z kandydatów na osobę prowadzącą debatę;
 • Pytania padają z sali, kandydaci odpowiadają na nie naprzemiennie w zmieniającej się kolejności;
 • Liczba pytań nie jest ograniczona;
 • Nie ma pytań tylko do jednego kandydata;
 • Nie dopuszcza się możliwości innych wystąpień z sali, innych niż zadawane pytania;
 • Kolejność wystąpień programowych ustala się w drodze losowania;
 • Preferowane są pytania zadawane osobiście, ale dopuszcza się pytania na kartkach, które odczytuje prowadzący;
 • Organizator dostarcza kartki na pytania;
 • Nie dopuszcza się pomocy osób trzecich (doradcy, współpracownicy kandydatów);
 • Ustalone zasady debaty zostaną zaakceptowane przez wszystkich kandydatów;
 • Zasady debaty będą ogłoszone przed jej rozpoczęcie;
 • Czas odpowiedzi jest określony i ściśle przestrzegany, czas ten kontroluje prowadzący debatę, ma on prawo przerwania odpowiedzi po przekroczeniu limitu czasowego
 • Czas odpowiedzi to maksymalnie 2 minuty;
 • Organizator zapewnia dostarczenie niezbędnego sprzętu a także przygotowuje odpowiednią do ilości zainteresowanych salę;
 • Całkowity czas trwania debaty nie jest ograniczony;
 • Debata zostanie w całości nagrana.

Przebieg debaty

 • Wystąpienia programowe, czas 10 minut;
 • Pytania z sali;
 • Podsumowanie debaty, w kolejności odwrotnej do kolejności wystąpień programowych, czas na podsumowanie maksymalnie 3 minuty.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz

Zabrze 30.04.2012

Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych
Kości, SUM


Szanowna Pani
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa BirknerZwracam się z uprzejmą prośbą do Pani, jako Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM odpowiedzialnej za całość postępowania w czasie wyborów w uczelni na kadencję 2012-2016. Jak zapisano w kalendarzu wyborczym, na 11 maja zaplanowano debatę wyborczą z udziałem wszystkich kandydatów do objęcia urzędu rektora. To bardzo ważny dzień dla demokracji akademickiej, gdyż dobrze zaplanowana i prawidłowo przeprowadzona debata daje istotne wskazówki elektorom na kogo oddać swój głos. Zasady przeprowadzenia debaty powinny być przedmiotem uzgodnień między kandydatami. Muszą one uwzględniać oczekiwania wyborców np. niezbywalną możliwość zadawania kandydatom nieograniczonej liczby pytań. Proszę o zwołanie spotkania pod Pani przewodnictwem, na którym kandydaci do objęcia urzędu rektora uzgodnią zasady debaty wyborczej. Do 3 maja przebywam na urlopie, w późniejszym okresie jestem do Pani dyspozycji.Z poważaniem

Wojciech Pluskiewicz

niedziela, 29 kwietnia 2012

Śląska prasa pisze o wyborach w naszej uczelni

Bój o fotel rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Czterech kandydatów na rektora SUM

sobota, 28 kwietnia 2012

W odpowiedzi Czytelnikowi

Tak a propos listy. Takie listy krążyły od zawsze i proszę nie udawać oburzenia, bo tak było przy poprzednich wyborach i każdych wcześniejszych. Takie listy zawsze dostawali "zaufani" z danego obozu, a każdy obóz miał swoje. Zresztą w tych wyborach listy mają nie tylko zwolennicy "władzy", ale także zwolennicy pana profesora, a także np. Solidarność. Przynajmniej tak jest w Katowicach. Szkoda, że Pan Profesor o tym nie wspomina. – dotyczy posta: ROZMOWA Z SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI

27 kwietnia dotarł ten komentarz. Nie opublikowałem go, gdyż jest to typowy komentarz zaciemniający obraz wydarzeń i bez moich wyjaśnień czyni tylko szkody miast klarować sytuację. Jest prawdą, że od „zawsze” tworzono listy osób pożądanych, jako wyborcy poszczególnych kandydatów w wyborach rektorskich. Dotyczyły osób mających znaleźć się w gronie Kolegium Elektorów. Ta praktyka nie jest może zbyt elegancka, ale jest to znana od pokoleń działalność typu lobbistycznego. Zupełnie inna sytuacja dotyczy list osób pożądanych, jako członkowie Rad Wydziału. Tu wskazano osoby, które mają zasiadać w RW na okres całej, czteroletniej kadencji. Czymś innym jest lobbować za wyborcami, a co innego dążyć do eliminacji części profesorów i doktorów habilitowanych z grona RW. Ten kto stał za stworzeniem tych list (ciekawe, że powstały równocześnie w Zabrzu i Katowicach, prawda?) nie ma odwagi się do tego przyznać, ale to właśnie ten ruch przyczynił się walnie do wykopania niepotrzebnego nikomu rowu. Zatem słowa pokazanego komentarza (niestety anonimowego…) wypaczają obraz rzeczywistości i nie mają nic wspólnego z dyskusją.

Kolejny raz apeluję do zwolenników list do RW, ujawnijcie się, zaprezentujcie motywy swych działań. My, spoza list, jesteśmy znani z imienia i nazwiska. Ja od 4 lat podpisuję na tym blogu każdy tekst i przyjmuję za to odpowiedzialność.

Sądzę, że sprawa, choć ważna, nie powinna więcej zaprzątać naszej uwagi. Wokół toczy się wiele bardzo istotnych dla naszej przyszłości wydarzeń. Musimy spojrzeć dalej, by budować wspólną przyszłość w oparciu o porozumienie wypracowywane w toku merytorycznej dyskusji, w której każdy wypowie własne poglądy. Jak wyglądały dyskusje w minionych latach wiemy wszyscy.

Wczoraj byłem uczestnikiem spotkania dotyczącego zasad debaty wyborczej, na którym mogłem wypowiedzieć swoje poglądy, ale i tak miało być jak sobie życzy Pani Rektor (patrz wczorajszy tekst). Taka niby-demokracja, niby-rozmowa, ale ma być jak chce władza. Nie ma zgody na kontynuację tego szkodliwego modelu jednowładztwa rektora, narzucającego swe racje nie siłą argumentów, ale argumentem siły. Rektor nie jest suwerenem, ma służyć społeczności akademickiej.

Sądzę, że jedną z kluczowych przesłanek decydujących na wyborze nowego rektora, ale także prorektorów oraz dziekanów, powinna być uważna analiza ich postawy i postępowania w latach minionych. Program-laurkę nie jest trudno napisać, ale czy ktoś rozsądny uwierzy w cudowną transformację człowieka?

piątek, 27 kwietnia 2012

DYSKUSJA O ZASADACH DEBATY WYBORCZEJ

O DEBACIE WYBORCZEJ Wczoraj zadzwoniła do mnie osoba z sekretariatu Pani Rektor Prof. E. Małeckiej-Tendery z zaproszeniem na spotkanie dotyczące debaty wyborczej planowanej na 11 maja. Jest zrozumiałe, że kandydaci na stanowisko rektora oraz Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej powinni uzgodnić zasady debaty. Ku memu zdziwieniu na spotkanie nie zaproszono Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej Prof. dr hab. E. Birkner. Nieobecny był także jeden z czterech kandydatów Prof. A. Więcek (przebywa zagranicą). Przybyli natomiast: Pani Rektor Prof. E. Małecka-Tendera, Prof. K. Olczyk i Prof. P. Jałowiecki. Wyraziłem zdziwienie brakiem Prof. Birkner, z urzędu odpowiadającej za całość procedur wyborczych w uczelni. Należy zwrócić uwagę, że od momentu powołania Uczelniana Komisja Wyborcza staje się gospodarzem wyborów. Urzędujące władze uczestniczą w przebiegu wyborów jedynie, jako przedstawiciele instytucji zapewniającej infrastrukturę procedury na zlecenie Przewodniczącej UKW. Spotkanie miało zatem charakter zdecydowanie nieformalny. Mimo wszystko przystąpiliśmy do wymiany opinii o zasadach i wstępnych planach o przebiegu debaty. Generalnie nasze oczekiwania okazały się zbieżne: wszyscy przewidywali dziesięciominutowe prezentacje, podobnie widzieliśmy także sposób zadawania pytań. Interesująca była sugestia, by pracownicy uczelni przesyłali pytania drogą elektroniczną, a później zostałyby wybrane pytania najczęściej powtarzające się; dyskutowano potrzebę wprowadzenia nieograniczonej ilości pytań z sali. Ale były także istotne, wręcz fundamentalne różnice: Pani Rektor zaproponowała, by debatę prowadził Prof. W. Pierzchała. Moją propozycją było prowadzenie debaty przez osobę spoza uczelni - najlepiej zawodowego dziennikarza, jako najbardziej bezstronną. Tę opinię powziąłem po przykrych doświadczeniach z debatą z roku 2008, gdy spotkanie prowadziła Prof. Olczyk, późniejszy Prorektor. Niestety, ku mojemu zaskoczeniu, ten postulat zapewniający całkowitą bezstronność debaty został odrzucony. Prof. Więcek, z którym połączyliśmy się telefonicznie dopuszczał obie propozycje. Prof. Jałowiecki był przeciwny, choć rozumiał podstawy mojej propozycji. Prof. Olczyk, nie komentując, była przeciwna. Szczególnie zaś mocno oponowała Pani Rektor Małecka-Tendera. Wobec braku możliwości nawet wstępnego porozumienia, nieobecności Przewodniczącej UKW oraz fizycznej nieobecności jednego z kandydatów uznałem, że dalsza rozmowa staje się bezprzedmiotowa i opuściłem spotkanie. Oczekuję zwołania spotkania kandydatów przez Przewodniczącą UKW, spotkania bez udziału osób trzecich. Czasu, by ustalić zasady debaty jest dosyć i liczę, że odpowiedzialność za Uniwersytet oraz zwykłe poczucie przyzwoitości pozwoli uzgodnić warunki prowadzenia debaty dające gwarancje jej niezakłóconego i obiektywnego przebiegu. Podstawą działania kandydatów na tym etapie jest szacunek dla wyborców.

czwartek, 26 kwietnia 2012

ROZMOWA Z SAMODZIELNYM PRACOWNIKIEM NAUKI

Przed dzisiejszym posiedzeniem Rady Wydziału wymieniłem parę zdań z samodzielnym pracownikiem nauki na temat listy osób proponowanych do przyszłego składu RW. Przypomnę, że taka lista została ujawniona w przeddzień wyborów; opublikowałem ją na blogu. Nadeszło mnóstwo komentarzy dotyczące tej sprawy negatywnie oceniających stworzenie listy. Mój rozmówca miał odmienne zdanie i nie postrzega listy, jako czegoś nagannego. Zwróciłem się do niego z prośbą o przesłanie komentarza uzasadniającego tę ocenę. Dotąd autorzy listy się nie ujawnili się, a szkoda. Tworzenie tego typu list nie jest zakazane, ale wiele osób krytykuje ten pomysł uważając go za szkodliwy. Liczę zatem na głos „ZA”, natychmiast go opublikuję.

środa, 25 kwietnia 2012

Dlaczego kandyduję na stanowisko Rektora naszej Uczelni?

Bo…jestem konsekwentny. W wyborach wystartuję trzeci raz. Od 2005 roku powód, dla którego kandyduję jest niezmienny. Krytyczna ocena sytuacji w Uczelni. Nie akceptuję, bowiem tego, że stała się ona miejscem, w którym zasady życia akademickiego sprowadzają się do fasady, gdzie zamiast przejrzystej struktury uniwersyteckiej mamy scentralizowaną instytucję, realizującą interes wąskiej grupy osób, gdzie powinnością pracownika jest słuchać władzy, spełniając jej oczekiwania. Szkoła wyższa to miejsce, w którym panuje wolność. Toczą się dyskusje i spory, które kończą się wypracowaniem wspólnego stanowiska. Aby ta wizja mogła znaleźć się w „katalogu spraw załatwionych” potrzeba wielu zmian. Najważniejsze z nich muszą dokonać się w nas samych: musi zniknąć lęk przed głośnym wyrażaniem swych poglądów, musi wrócić wiara, że Rektor jest liderem wsłuchującym się w głos współpracowników. Musimy uwierzyć, że można uczciwą pracą, bez kumoterstwa i nieczystych chwytów, osiągać kolejne szczeble kariery akademickiej. Osób, które chcą iść taką drogą jest znacznie więcej niż osób lubiących drogę na skróty. Gdy dokona się ten przełom, reszta będzie jedynie sprawnym zarządzaniem dobrze rozumiejącym się zespołem współpracowników. Na liście najważniejszych spraw są również: przywrócenie godnego miejsca naszej Uczelni wśród innych, w Polsce i Europie. Pozyskanie środków finansowych na rozwój badań naukowych, na tworzenie nowoczesnej bazy wykładowej i badawczej. Te priorytetowe działania znajdą się w Raporcie Otwarcia, który przedstawię Państwu po wygraniu Wyborów. Najważniejszym warunkiem powodzenia jest wsparcie większości z Was. Liczę na poparcie tego projektu odnowy w Uczelni, w interesie każdego z nas.

POSIEDZENIE SENATU


Dzisiejsze posiedzenie Senatu było dość nietypowe. Było dużo spraw personalnych i organizacyjnych, ale szybko się  z nimi uporaliśmy. Grono senatorskie było jakby nieobecne, najwyraźniej uwaga zaprzątały zupełnie inne sprawy.

Jedna sprawa wymaga komentarza, w dyskusji podkreślono zagrożenia dotyczące procedury wyborczej. Dotąd wybraliśmy bowiem bardzo mało elektorów, co stwarza zagrożenie, iż nie zdążymy skompletować pełnego składu Kolegium Elektorskiego na czas, czyli do 10 maja. Poinformowano nas, że dodatkowe tury wyborcze będą zarządzane nawet w czasie pierwszego tygodnia majowego. Skoro dziś nie potrafimy się wybrać to trudno liczyć na sukces w terminach, gdy wielu z nas wyjedzie na odpoczynek. Gdyby nie udało się wybrać Kolegium na czas, Ministerstwo wprowadzi zarząd komisaryczny, co jest równoznaczne z zawieszeniem funkcjonowania rad wydziałów i Senatu. To byłaby sytuacja bez precedensu w skali ogólnopolskiej i całkowita kompromitacja.

Oczywiście, demokracja ma swoje prawa, mamy prawo, a nawet obowiązek by wybrać do Kolegium osoby, które darzymy zaufaniem. Nie jest niczym nadzwyczajnym ani zdrożnym, że odbywają się kolejne tury głosowań. Problem polega na tym, że nie mamy wystarczająco dużo czasu. Wszystkie polskie uczelnie zakończyły wybory rektorskie, tylko u nas jesteśmy na początku drogi. A przecież od dawna było wiadomo, że wybory muszą skończyć się do 31 maja. Odpowiedzialność za wytworzoną sytuację spada na władze uczelni i Panią Rektor Prof. E. Małecką-Tenderę. Dziś Pani Rektor apelowała o frekwencję i skuteczne głosowanie, szkoda, że nie zadbała o odpowiednio wczesne rozpisanie kalendarza wyborczego.

Ze swej strony zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich pracowników i studentów o udział w wyborach by nie dopuścić do kompromitacji naszej uczelni.

Kandydat w wyborach na stanowisko Rektora

Informuję, że dziś złożyłem do Uczelnianej Komisji Wyborczej dokumenty niezbędne do kandydowania na stanowisko Rektora naszej Uczelni.

wtorek, 24 kwietnia 2012

Redaktor Watoła celnie opisuje rzeczywistość w uczelni

Żelazna kanclerz dusi naukę na uniwersytecie

poniedziałek, 23 kwietnia 2012

S-/31/2012 Sosnowiec, 23 kwiecień 2012


Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner
wybory@sum.edu.pl


Szanowna Pani Przewodnicząca,

Członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” otrzymują liczne telefony w których pracownicy uczelni zainteresowani wyborami odbytymi 19 kwietnia zapytują: Dlaczego na stronie internetowej SUM w zakładce: wybory 2012 umieszczone są tylko nazwiska osób, które zostały wybrane w pierwszej turze i nazwiska osób zakwalifikowanych do II tury?
Brak jest zamieszczonego protokołu wyborczego, w którym przy każdym nazwisku powinna być wpisana liczba ważnych głosów, liczba głosów na: tak, nie, wstrzymujące i nieważne.
Jest to istotna informacja dla wyborców, którzy przystąpią jutro (24. IV) i w środę (25 IV) do II tury wyborczej.
Zwracam się z prośbą o umieszczenie tej informacji w Internecie, a także na drzwiach sal, w których jutro i pojutrze będą odbywać się wybory.


Z poważaniem


w-ce Przewodnicząca Komisji Zakładowej
NSZZ ”Solidarność” SUM
/-/ Aleksandra Kochańska - Dziurowicz

WAŻNY TEKST PROF. K. GOŁBY

Lata rządów prof. Ewy Małeckiej-Tendery i jej współpracowników przyniosły m.in. degradację przyzwoitości w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Przyzwoitość w Uniwersytecie nie była przydatna do niczego. Metodą działania władz była intryga, wykorzystywanie ludzkich słabości, obmowa, szeroko pojęte naruszanie dóbr osobistych. Stąd dla zachowania spokoju większość z nas wybierała mniej lub bardziej obrzydliwe kompromisy. Wszyscy chcieli żyć. Część z nas znalazła własną niezależną drogę i odniosła sukcesy poza uniwersytetem. Jeszcze inni postanowili przeczekać. Czasy były trudne. Panowała duszna atmosfera i powszechny głód informacji. Ważne było dostać się do któregoś z zaklętych kręgów „wtajemniczonych”.

Cztery ostatnie lata z blogiem prof. Pluskiewicza były przełamywaniem monopolu informacji i próbą przywracania przyzwoitości. Blog stał się jakby wspólną własnością naszej społeczności. Jednak za wszystko trzeba zapłacić. Tym razem kosztem była konieczność wprowadzenia formuły anonimowości dla komentatorów na blogu. Teraz tę formułę trudno zmieniać. Trudno też nagle zmieniać przyzwyczajenia. Dlatego witryna sumwybory2012.pl zakłada brak anonimowości. Daje jednak możliwość zastrzeżenia nazwiska.

Zespół Sygnatariuszy rodził się bez zaglądania w życiorysy. Łączy nas potrzeba zapobieżenia ewentualnej kontynuacji metod i celów obecnej władzy. Pamiętajmy też, że witryna sumwybory2012.pl to miejsce zajmowania się sprawami publicznymi.

Doc. Sosnowski na witrynie sumwybory2012.pl skrytykował prof. Buszmana. Ten ostatni odpowiedział i następnie doczekał się odpowiedzi. W tym samym czasie anonimowi autorzy na blogu prof. Pluskiewicza w mniej niż doc. Sosnowski oględny sposób zajmowali się prof. Buszmanem. In gremio doczekali się odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że sprawa jest zakończona.

Czas najwyższy zamknąć niepotrzebnie otwarte pozycje interpersonalne, czas zająć się przygotowaniami do wyborów Rektora. Potrzebna jest chłodna, rzeczowa analiza problemów. Członkowie dotychczasowych władz, a pretendujący w kolejnych etapach wyborów także na stanowiska jednoosobowe muszą być poddani sprawiedliwej ocenie.

Szukajmy dróg wyjścia z katastrofy. Wkrótce bowiem, może się okazać, że katastrofa dotyczy w równej mierze prestiżu jak i finansów Uniwersytetu. Bez solidarnego wysiłku Uniwersytet zacznie staczać się po równi pochyłej. Nowe wydziały lekarskie, które mogą wkrótce powstać m.in. w Rzeszowie, Kielcach czy Zielonej Górze zaczną z nami konkurować.

Profesorowie Paweł Buszman i Piotr Skałba w tekście Ukryta kampania zadali bardzo ważne pytania prof. Jałowieckiemu. Panie Profesorze proszę o odpowiedź. Jawna i publiczna dyskusja o przyszłości Uniwersytetu toczy się w zasadzie jedynie na tej witrynie. Proszę nie lekceważyć Autorów pytań i wraz z nimi ponad 70 profesorów i docentów.

Pan Adiunkt Maciej Świat głosem „z dołu” porusza fundamentalne problemy i prosi jednocześnie o bardziej merytoryczną dyskusję. Ma rację. Znajdźmy czas na prezentowanie własnych opinii i dyskusje z opiniami innych. Wyznaczajmy obszary dyskusji, formułujmy pytania. Pretendenci odpowiedzą nam w czasie debaty wyborczej.

Prof. Krzysztof S. Gołba
Administrator Witryny sumwybory2012.pl

niedziela, 22 kwietnia 2012

DYSKUSJA AKADEMICKA

Poniżej przedstawiam list, który właśnie otrzymałem od Prof. P. Buszmana oraz jego list skierowany do społeczności akademickiej. Oba publikuję poniżej.

Podstawowa zasada funkcjonowania bloga polega na moderowaniu nadsyłanych komentarzy. Jestem za to odpowiedzialny osobiście, jednak zatrzymuję tylko te komentarze, które zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne. Nie jestem cenzorem, nie ingeruję w treści komentarzy, wspieram otwartą dyskusję. Ostatnie wydarzenia w uczelni pokazują jak wielką siłę ma wolne słowo i nieskrępowana wymiana poglądów. Cieszę się z możliwości zamieszczenia na blogu odpowiedzi Prof. P. Buszmana. To bardzo dobrze, że toczy się otwarta dyskusja akademicka, że ścierają się różne opinie i poglądy.

Szanowny Panie Profesorze,
Drogi Wojtku,

Z uwagi na nieprawdziwe informacje pisane przez blogerów na Twoim blogu, bardzo proszę o sprostowanie ważnych faktów z mojego życiorysy, w szczególności dotyczące mojego dorobku naukowego oraz pracy ze studentami.

Mój dorobek naukowy to ponad 100 prac cytowanych przez PubMed, 200 IF oraz Hirsch Index 19. Wyjaśnienia wymaga również moja działalność biznesowa, której się nie wstydzę.

Liczę na to, że nasza współpraca i chęć gruntownej przebudowy naszej Uczelni nie zakończy się na etapie pierwszej tury wyborów. Bo wygraliśmy dopiero bitwę, a trzeba wygrać wojnę!

W załączeniu list otwarty z prośbą o publikacje na Twoim blogu. Bardzo liczę na wzajemną życzliwość i koleżeńskość.

Serdecznie pozdrawiam,
Paweł Buszman

Szanowni Koledzy,
Przyjaciele i adwersarze

Z wielkim zdziwieniem i żalem przeczytałem listy zamieszczone na blogu prof. Pluskiewicza. Rozumiem rozczarowanie niektórych z Was i żal z powodu przegranych wyborów do Radu Wydziału, ale czy to usprawiedliwia pisanie nieprawdy i topienie frustracji w anonimowych listach?

Po pierwsze - to przecież nie był mój pomysł, ani też nie tych podpisujących Listę Sygnatariuszy, aby ograniczyć liczbę członków Rad Wydziałów do połowy. To obecne władze uczelni szykowały los „odrzuconych“ dla sporej liczby samodzielnych pracowników nauki, których dorobek naukowy został wysoko oceniony w kraju i na świecie.

W mojej opinii wszyscy samodzielni pracownicy nauki powinni znaleźć swoje miejsce w Radzie Wydziału, gdzie każdy członek powinien mieć prawo do swobodnej wypowiedzi i głosu, bez narażania się na szykany najwyższych władz uczelni.

Choć nie chciałem tego robić przed drugą turą wyborów do Senatu, to jednak zmuszony do repliki przez nieprawdziwe wypowiedzi na blogu muszę przypomnieć i sprostować kilka faktów o których państwo piszecie.

Mój dorobek naukowy to IF powyżej 200 i Hirsch-Index 19, a mimo to nie byłem na listach kandydatów do naszej RW przygotowywanych przez panującą władzę. Jako osoba ukształtowana już zawodowo i naukowo w 1995 roku dołączyłem do zespołu III Kliniki Kardiologii w GCM (gdzie uprzednio pracowałem u prof. Pasyka), przynosząc nowoczesne know-how w zakresie interwencji wieńcowych i zastawkowych. Dzięki temu liczba interwencji w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej wzrósł ze 120 wykonanych w 1995 roku do 4500 zabiegów rocznie. Setki drogich stentów wieńcowych sprowadzonych do GCM nieodpłatnie dzięki moim kontaktom w USA pozwoliło na rozkręcenie programu kardiologii inwazyjnej w tym ośrodku, co później zaowocowało wysokimi kontraktami z Kasą Chorych i NFZ.

Jednocześnie, wykorzystując moje doświadczenie w zakresie interwencyjnego leczenia zawału serca (miałem przywilej uczestniczenia w tworzeniu tego programu w SCCS w Zabrzu jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku) stworzyłem razem z moimi kolegami z USA sieć ośrodków kardiologii inwazyjnej, pozwalającą stworzyć nowoczesny model leczenia zawału serca za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej w miejscowościach odległych od ośrodków akademickich. W tych miejscach śmiertelność w zawale serca sięgała 20-30% jeszcze na początku lat 2000 i spadła do 2-3% po otwarciu ośrodków AHP. Te ośrodki kierowały rocznie do GCM 800-1000 chorych na zabiegi kardiochirurgiczne i interwencyjne. Czy to jest pilnowanie swojego interesu? Czy ratowanie życia i zdrowia chorego, który nie ma dostępu do nowoczesnej medycyny może być uznany za konflikt interesów? Rozwój ośrodków kardiologii inwazyjnej w niczym nie przeszkodził rozwojowi GCM! A „robienie kasy“ poza uniwersytetem, czy to w poradniach, czy to dyżurując lub wykonując zabiegi w szpitalach poza siecią uniwersytecką - jest to coś nagannego, skoro mamy niezależny zawód, który pozwala dorobić do skromnej pensji uniwersyteckiej?

Mój dorobek naukowy został doceniony niezależnie w kraju poprzez przyznanie wielokrotnie nagród PTK , na uczelni – wielokrotnie poprzez przyznanie nagród rektorskich).
I na koniec coś o „olewaniu studentów“. Zawsze edukację studentów i młodych lekarzy traktowałem poważnie, zapewniając im zarówno poznawanie podstaw klinicznych medycyny, jak i pracy naukowej. W moim kole naukowym nie tylko uczyłem kardiologii, ale również podstaw metodycznych badań przedklinicznych i klinicznych. To dla nich stworzyłem pracownię doświadczalną na terenie kampusu w Ligocie, którą później musiałem przenosić do Instytutu Zootechniki w Kostkowicach z powodu blokowania przez władze uczelni tej inicjatywy. Na odbudowę pracowni i stworzenie CBR zdobyłem grant UE w wysokości 10 mln euro. Prace naukowe moich studentów zdobywały liczne nagrody i wyróżnienia na studenckich konferencjach naukowych zarówno na naszej, jak i innych uczelniach - w kraju i zagranicą. Moi studenci kończą uczelnię z dorobkiem co najmniej 2-3 prac, których IF czasami przekracza 10-20 punktów. Dzięki mojemu poparciu i kontaktom, odbywają staże w najlepszych ośrodkach zagranicznych. Są gotowi do wszczęcia i obrony doktoratu zaraz po studiach. Moi podopieczni obronili 7 doktoratów, których byłem promotorem, a dwa kolejne są wszczęte i gotowe do obrony.

Zostawmy jednak na boku te wszystkie żale i emocje, urażone ambicje i frustracje. Budujmy od nowa społeczność uniwersytecką, która łączy się w ważnych dla naszej Uczelni sprawach, choć może się różnić w wyrażaniu poglądów jak osiągnąć cel. Zmieńmy Statut Uczelni tak, aby wrócić do korzeni i tradycji akademickości oraz przywrócić prawo do zasiadania w Radach Wydziału wszystkim samodzielnym pracownikom nauki, tak jak to przyjęto na innych uczelniach. Bo nam się to należy z uwagi na uznany przez niezależne autorytety dorobek naukowy i ten przywilej nie powinien być uzależniony od tego, ilu mamy przyjaciół, a ilu oponentów.

Prof. dr n. med. Paweł Buszman

P.S.
Właśnie otrzymałem wiadomość, że moi studenci zdobyli I Nagrodę na Studenckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku.
Moja nota biograficzna dostępna jest pod adresem:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_Buszman

sobota, 21 kwietnia 2012

INTERESUJĄCE SPOSTRZEŻENIE CZYTELNIKA

Anonimowy pisze...
Wybory 19 kwietnia były dniem w życiu naszej uczelni, który przejdzie do jej historii. Tego dnia byliśmy świadkami początku końca pewnej kariery życiowej, kariery Pani Rektor Prof. Ewy Małeckiej-Tendery. Społeczność akademicka uczelni w wolnych, tajnych wyborach odrzuciła jej kandydaturę, jako członka Rady Wydziału i Senatu. To bezprecedensowy przypadek, gdy urzędujący rektor otrzymuje tak wyraźny znak odrzucenia przez społeczność akademicką. Pani Rektor przez dwie kadencje pełniła funkcję Dziekana, potem został Rektorem uczelni. To 13 lat pełnienia odpowiedzialnych funkcji. A dziś jej Koleżanki i Koledzy nie uznają za stosowane by zasiadała w ławach RW i Senatu. Nie trzeba już więcej wypowiadać nawet jednego zdania oceniającego działalność Prof. E. Małeckiej-Tendery w murach tej uczelni – ocena sformułowana w tak demokratycznym trybie nie wymaga weryfikacji.
Osobiście, jako człowiek, współczuję Pani Rektor, ale jako pracownik uczelni rozumiem dlaczego werdykt społeczny był tak wyraźny.
Pracownicy uczelni powiedzieli NIE.
Wydarzenia mają także wymiar szerszy, dotyczą również przyszłości. Za 23 dni, 14 maja staniemy przed urną wyborczą by wybrać nowego rektora. Koniecznie musimy przyjrzeć się kandydatom nie tylko pod kątem ich przydatności do pełnienia funkcji rektora związanej z ich kompetencjami czy programem. Każdy prawdziwy lider, także rektor musi mieć pewien zestaw cech osobowych impregnujących go przed „zachłyśnięciem” się władzą. Przyjrzyjmy się kandydatom nie jak profesorom, ale jak zwykłym ludziom. Jak rozmawiają z podwładnymi, jak nawiązują kontakt z pacjentem, czy mówią „dzień dobry” portierowi i sprzątaczce. Czy uśmiechają się do ludzi, czy po prostu lubią ludzi.
Ostatnie wydarzenia jakże dobitnie dowodzą, że bez pewnych cech charakteru nie można odnaleźć się, jako prawdziwy lider żadnej społeczności, a uczelni w szczególności.

21 kwietnia 2012 18:50

piątek, 20 kwietnia 2012

W lokalnej prasie o wyborach w naszej uczelni

Awantura o głosowanie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

WYJAŚNIENIE

W związku z faktem, że przy kopiowaniu wyników nie są widoczne kolorowe podświetlenia osób, które uzyskały mandaty informuję, że:
• do RW spośród samodzielnych pracowników nauki weszły 53 osoby, spośród pomocniczych pracowników nauki 9, a pozostałych pracowników 5 osób.
• Do Senatu spośród samodzielnych pracowników nauki weszły 3 osoby, spośród pomocniczych pracowników nauki 1 osoba.
• Do Kolegium Elektorów spośród pomocniczych pracowników nauki weszło 26 osób.

KOLEJNY WYNIKI WYBORÓW W ZABRZU

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki wyborów do poszczególnych organów kolegialnych ŚUM, które odbyły się dnia 19.04.2012 r.
Kolorem ciemno-szarym zaznaczone zostały osoby wybrane do poszczególnych organów, natomiast kolorem jasno-szarym osoby które będą rywalizowały o pozostałe nieobsadzone miejsca w II turze wyborów.
TERMIN II TURY WYBORÓW NA WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ZOSTAŁ USTALONY NA 07.05.2012 R. O GODZ. 9:00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO A O GODZ. 10:00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY.

Z poważaniem
Dr hab. n . med. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 159
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy
pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące się Głosy nieważne
1 15 Grzanka Alicja 154 110 43 1 5
2 26 Korlacki Wojciech 150 102 48 0 9
3 22 Karpe Jacek 150 101 48 1 9
4 12 Filipowski Marek 151 100 51 0 8
5 6 Bodzek Piotr 149 94 54 1 10
6 32 Machorowska-Pieniążek Agnieszka 150 94 55 1 9
7 36 Mikusek Wojciech 147 91 56 0 12
8 23 Kasperczyk Aleksandra 149 91 57 1 10
9 50 Rudzki Marek 146 87 58 1 13
10 34 Mertas Anna 145 86 58 1 14
11 38 Mizgała Elżbieta 146 83 62 1 13
12 51 Sabat Daniel 141 80 59 2 18
13 18 Helewski Krzysztof 147 83 64 0 12
14 10 Drzastwa Witold 149 84 63 2 10
15 2 Barć-Czarnecka Małgorzata 150 84 65 1 9
16 27 Kowalczyk-Ziomek Grażyna 146 81 65 0 13
17 7 Borgiel-Marek Halina 146 80 64 2 13
18 17 Harabin-Słowińska Marzena 149 81 68 0 10
19 24 Kawczyk-Krupka Aleksandra 148 80 67 1 11
20 71 Wojtacha Jacek 143 77 64 2 16
21 73 Zalejska-Fiolka Jolanta 147 79 68 0 12
22 28 Kukla Michał 147 77 69 1 12
23 29 Kunicka Mariola 147 77 70 0 12
24 52 Skaba Dariusz 140 73 65 2 19
25 46 Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata 144 75 68 1 15
26 16 Grzonka Dariusz 148 75 71 2 11
27 74 Żurawiński Wojciech 146 73 72 1 13
28 55 Stęplewska Katarzyna 147 72 75 0 12
29 54 Spausta Grażyna 141 69 72 0 18
30 33 Marciniak Radosław 148 72 76 0 11
31 9 Damasiewicz-Bodzek Aleksandra 144 70 73 1 15
32 40 Morawiec Tadeusz 145 70 73 2 14
33 48 Przybyła Maciej 143 69 73 1 16
34 8 Bronikowska Joanna 147 69 76 2 12
35 60 Walaszczyk Małgorzata 144 66 76 2 15
36 75 Życzkowski Marcin 146 63 78 5 13
37 66 Wiewióra Maciej 144 62 81 1 15
38 41 Nowak Jolanta 142 59 82 1 17
39 11 Dziedzic Arkadiusz 143 59 82 2 16
40 76 Żywiec Joanna 140 57 83 0 19
41 42 Orecka Bogusława 145 57 87 1 14
42 5 Bibułek-Bogacz Anna 142 52 88 2 17
43 25 Kawecki Damian 148 53 95 0 11
44 58 Tomasik Andrzej 147 51 95 1 12
45 67 Wilczek Krzysztof 141 48 92 1 18
46 1 Adamczyk Piotr 147 49 96 2 12
47 30 Labus Łukasz 145 48 96 1 14
48 3 Bartman Wojciech 141 43 97 1 18
49 49 Rauer Roman 141 43 97 1 18
50 64 Wielkoszyński Tomasz 141 43 98 0 18
51 31 Łabuz-Roszak Beata 142 43 98 1 17
52 70 Wojciechowska Celina 142 43 97 2 17
53 57 Śmieszek-Wilczewska Joanna 139 42 96 1 20
54 56 Stojewska Małgorzata 140 42 96 2 19
55 47 Pobudejska-Pieniążek Aneta 142 42 99 1 17
56 20 Jagodziński Leszek 143 41 101 1 16
57 4 Bąk-Drabik Katarzyna 144 41 100 3 15
58 63 Werszner Małgorzata 140 39 99 2 19
59 19 Jachimowicz Magdalena 145 40 104 1 14
60 59 Tomczyk Adam 140 38 101 1 19
61 43 Orzechowska-Wylęgała Bogusława 138 36 102 0 21
62 53 Skucha-Nowak Małgorzata 136 35 99 2 23
63 65 Wierucka-Młynarczyk Beata 136 35 100 1 23
64 72 Wójcik Sylwia 140 35 104 1 19
65 69 Wilk Jarosław 139 34 104 1 20
66 68 Wilczewski Przemysław 139 33 105 1 20
67 14 Grabowski Andrzej 144 34 109 1 15
68 62 Wawrzyńczyk Maciej 140 33 106 1 19
69 13 Fudal Marcin 141 33 107 1 18
70 45 Pikiewicz-Koch Anna 141 33 106 2 18
71 21 Jędrusik-Pawłowska Magdalena 140 31 106 3 19
72 44 Partyka Robert 138 30 105 3 21
73 39 Mocny-Pachońska Katarzyna 137 28 108 1 22
74 37 Mitręga Katarzyna 142 29 112 1 17
75 61 Waniczek Dariusz 139 27 111 1 20
76 35 Męcik-Kronenberg Tomasz 144 26 115 3 15
PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SENATU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 160
Liczba oddanych głosów
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 2 Grzanka Alicja 149 81 66 2 11
2 3 Karpe Jacek 150 64 84 2 10
3 7 Sabat Daniel 152 55 96 1 8
4 8 Skaba Dariusz 147 40 102 5 13
5 1 Adamek Brygida 146 37 105 4 14
6 11 Żywiec Joanna 148 35 110 3 12
7 6 Morawiec Tadeusz 150 34 111 5 10
8 5 Kukla Michał 149 33 108 8 11
9 4 Kawecki Damian 152 32 117 3 8
10 10 Tomasik Andrzej 152 30 119 3 8
11 9 Skucha-Nowak Małgorzata 147 27 116 4 13


Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY WYDZIAŁU Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 276
Liczba oddanych kart ważnych: 108
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr
kand
Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 5 Kalisz Grzegorz 100 84 15 1 8
2 9 Władyka Ewa 97 74 22 1 11
3 1 Gil Agnieszka 101 72 26 3 7
4 6 Kopacka Iwona 92 69 23 0 16
5 4 Kaczmarczyk Maria 91 64 27 0 17
6 8 Trautsolt Wanda 91 37 54 0 17
7 2 Górczyńska-Kosiorz Sylwia 86 32 53 1 22
8 7 Prośniak Iwona 82 24 57 1 26
9 3 Gruszka Justyna 76 22 53 1 32

czwartek, 19 kwietnia 2012

NAJNOWSZE WYNIKI WYBORÓW W ZABRZU, SENAT i RADA WYDZIAŁU (SAMODZIELNI) I KOLEGIUM ELEKTORÓW (ASYSTENCI I ADIUNKCI)

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wyniki wyborów do poszczególnych organów kolegialnych ŚUM, które odbyły się dnia 19.04.2012 r.
Kolorem ciemno-szarym zaznaczone zostały osoby wybrane do poszczególnych organów, natomiast kolorem jasno-szarym osoby które będą rywalizowały o pozostałe nieobsadzone miejsca w II turze wyborów.
TERMIN II TURY WYBORÓW NA WYDZIALE LEKARSKIM Z ODDZIAŁEM LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM W ZABRZU ZOSTAŁ USTALONY NA 07.05.2012 R. O GODZ. 9:00 NAUCZYCIELE AKADEMICCY Z TYTUŁEM PROFESORA LUB STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO A O GODZ. 10:00 POZOSTALI NAUCZYCIELE AKADEMICCY.

Z poważaniem
Dr hab. n . med. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY WYDZIAŁU Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 101
Liczba oddanych kart ważnych: 90
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr
kand Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 71 Szczepański Tomasz 86 70 16 0 4
2 47 Misiołek Maciej 85 65 20 0 5
3 24 Kalarus Zbigniew 85 64 21 0 5
4 80 Wiczkowski Andrzej 86 64 22 0 4
5 3 Birkner Ewa 87 63 24 0 3
6 4 Bursa Janusz 85 63 22 0 5
7 8 Czyżewski Damian 85 63 22 0 5
8 43 Marek Bogdan 87 63 24 0 3
9 17 Grzeszczak Władysław 88 60 28 0 2
10 46 Misiołek Hanna 84 60 24 0 6
11 20 Jałowiecki Przemysław 88 59 29 0 2
12 5 Cieślar Grzegorz 87 58 29 0 3
13 54 Ostrowska Zofia 88 58 30 0 2
14 58 Pierzchała Krystyna 84 58 25 1 6
15 61 Poloński Lech 87 58 27 2 3
16 44 Mazur Bogdan 86 57 29 0 4
17 70 Szczepańska Maria 86 57 29 0 4
18 53 Olejek Anita 88 56 31 1 2
19 37 Kucharzewski Marek 86 55 31 0 4
20 34 Król Wojciech 86 54 32 0 4
21 87 Żukowska-Szczechowska Ewa 87 54 32 1 3
22 6 Czecior Eugeniusz 87 53 34 0 3
23 28 Kluczewska Ewa 83 53 30 0 7
24 49 Namysłowski Grzegorz 84 53 30 1 6
25 62 Postek-Stefańska Lidia 86 53 32 1 4
26 81 Wojnicz Romuald 85 53 31 1 5
27 40 Lisowska Grażyna 87 52 33 2 3
28 68 Sosada Krystyn 86 52 34 0 4
29 69 Strojek Krzysztof 85 52 32 1 5
30 86 Ziora Katarzyna 85 52 33 0 5
31 10 Gabriel Andrzej 87 51 35 1 3
32 15 Gorczyca Piotr 87 51 36 0 3
33 25 Kasperczyk Sławomir 88 51 37 0 2
34 7 Czuba Zenon 85 50 35 0 5
35 26 Kasperska-Zając Alicja 86 50 36 0 4
36 27 Kasperski Jacek 86 50 36 0 4
37 31 Kos-Kudła Beata 86 50 35 1 4
38 39 Lekston Andrzej 84 50 33 1 6
39 51 Nowak Mariusz 86 50 36 0 4
40 85 Ziora Dariusz 84 50 34 0 6
41 21 Jarząb Jerzy 85 49 36 0 5
42 63 Pudlo Robert 85 49 36 0 5
43 79 Tyrpień Krystyna 86 49 36 1 4
44 1 Arendt Jerzy 88 48 39 1 2
45 18 Gumprecht Janusz 85 48 36 1 5
46 50 Niedzielska Iwona 87 48 38 1 3
47 78 Tanasiewicz Marta 86 48 37 1 4
48 38 Kukulski Tomasz 85 46 38 1 5
49 59 Pluskiewicz Wojciech 87 46 40 1 3
50 48 Monkos Karol 87 44 42 1 3
51 52 Nowalany-Kozielska Ewa 84 43 41 0 6
52 16 Grzegorczyn Sławomir 86 43 42 0 5
53 66 Rokicki Wojciech 85 43 42 0 5
54 67 Sieroń Aleksander 87 43 43 1 3
55 30 Kokocińska Danuta 87 43 44 0 3
56 77 Świętochowska Elżbieta 84 42 42 0 6
57 72 Szliszka Ewelina 85 42 42 1 5
58 73 Szyguła-Jurkiewicz Bożena 85 42 45 0 3
59 45 Mazur-Zielińska Henryka 85 41 44 0 5
60 88 Żwirska-Korczala Krystyna 86 41 45 0 4
61 29 Knapik Piotr 87 40 47 0 3
62 13 Gąsior Mariusz 82 39 42 1 8
63 41 Lukas Witold 85 39 45 1 5
64 60 Podwińska Ewa 86 39 46 1 4
65 12 Gawrychowski Jacek 87 38 49 0 3
66 14 Godula-Stuglik Urszula 84 38 45 1 6
67 55 Oświęcimska Joanna 84 38 46 0 6
68 65 Rokicki Marek 87 38 49 0 3
69 74 Ścierski Wojciech 85 38 46 1 5
70 9 Drozdzowska Bogna 82 36 46 0 8
71 23 Kajdaniuk Dariusz 85 36 49 0 5
72 11 Gawlik Radosław 81 35 44 2 9
73 32 Koszowski Rafał 86 34 50 2 4
74 42 Machura Edyta 84 34 49 1 6
75 35 Krzemiński Tadeusz 87 33 54 0 3
76 57 Piecuch Jerzy 83 33 49 1 7
77 84 Zembala Marian 87 33 52 2 3
78 2 Białkowski Jacek 84 32 50 2 6
79 76 Średniawa Beata 84 30 53 1 6
80 83 Zamłyński Jacek 85 28 56 1 5
81 36 Kucewicz-Czech Ewa 84 27 56 1 6
82 64 Rogala Barbara 86 27 57 2 4
83 75 Śnit Mirosław 85 25 60 0 5
84 19 Horák Stanisław 85 24 60 1 5
85 82 Zakliczyński Michał 85 24 59 2 5
86 22 Jastrzębski Dariusz 85 23 61 1 5
87 33 Krawczyk Lech 86 22 62 2 4
88 56 Pacholewicz Jerzy 85 20 64 1 5Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO SENATU ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na Wydziale na Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 101
Liczba oddanych kart ważnych: 90
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand. Nazwisko i imię Głosy
ważne Głosy pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące
się Głosy nieważne
1 18 Szczepański Tomasz 84 46 38 0 6
2 5 Jałowiecki Przemysław 83 44 39 0 7
3 8 Król Wojciech 84 44 40 0 6
4 4 Gumprecht Janusz 84 42 40 2 6
5 10 Marek Bogdan 82 34 48 0 8
6 17 Strojek Krzysztof 84 32 51 1 6
7 22 Ziora Dariusz 81 31 50 0 9
8 3 Grzeszczak Władysław 84 29 54 1 6
9 7 Kos-Kudła Beata 84 29 54 1 6
10 14 Rokicki Wojciech 85 27 56 2 5
11 15 Sieroń Aleksander 85 27 58 0 5
12 1 Białkowski Jacek 85 23 59 3 5
13 9 Krzemiński Tadeusz 84 19 65 0 6
14 12 Olejek Anita 85 18 66 1 5
15 20 Tanasiewicz Marta 81 18 62 1 9
16 16 Sosada Krystyn 84 17 64 3 6
17 21 Wojnicz Romuald 82 17 64 1 8
18 6 Kasperski Jacek 84 16 67 1 6
19 23 Żukowska-Szczechowska Ewa 86 15 69 2 4
20 11 Niedzielska Iwona 84 14 69 1 6
21 2 Gawrychowski Jacek 86 11 72 3 4
22 19 Śnit Mirosław 85 11 74 0 5
23 13 Rogala Barbara 84 9 74 1 6Zabrze, 19.04.2012 r.

PROTOKÓŁ WYBORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi zatrudnionych na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 284
Liczba oddanych kart ważnych: 159
Liczba oddanych głosów:
l.p. Nr kand Nazwisko i imię Głosy ważne Głosy
pozytywne Głosy negatywne Głosy wstrzymujące się Głosy nieważne
1 15 Grzanka Alicja 154 110 43 1 5
2 26 Korlacki Wojciech 150 102 48 0 9
3 22 Karpe Jacek 150 101 48 1 9
4 12 Filipowski Marek 151 100 51 0 8
5 6 Bodzek Piotr 149 94 54 1 10
6 32 Machorowska-Pieniążek Agnieszka 150 94 55 1 9
7 36 Mikusek Wojciech 147 91 56 0 12
8 23 Kasperczyk Aleksandra 149 91 57 1 10
9 50 Rudzki Marek 146 87 58 1 13
10 34 Mertas Anna 145 86 58 1 14
11 38 Mizgała Elżbieta 146 83 62 1 13
12 51 Sabat Daniel 141 80 59 2 18
13 18 Helewski Krzysztof 147 83 64 0 12
14 10 Drzastwa Witold 149 84 63 2 10
15 2 Barć-Czarnecka Małgorzata 150 84 65 1 9
16 27 Kowalczyk-Ziomek Grażyna 146 81 65 0 13
17 7 Borgiel-Marek Halina 146 80 64 2 13
18 17 Harabin-Słowińska Marzena 149 81 68 0 10
19 24 Kawczyk-Krupka Aleksandra 148 80 67 1 11
20 71 Wojtacha Jacek 143 77 64 2 16
21 73 Zalejska-Fiolka Jolanta 147 79 68 0 12
22 28 Kukla Michał 147 77 69 1 12
23 29 Kunicka Mariola 147 77 70 0 12
24 52 Skaba Dariusz 140 73 65 2 19
25 46 Pindycka-Piaszczyńska Małgorzata 144 75 68 1 15
26 16 Grzonka Dariusz 148 75 71 2 11
27 74 Żurawiński Wojciech 146 73 72 1 13
28 55 Stęplewska Katarzyna 147 72 75 0 12
29 54 Spausta Grażyna 141 69 72 0 18
30 33 Marciniak Radosław 148 72 76 0 11
31 9 Damasiewicz-Bodzek Aleksandra 144 70 73 1 15
32 40 Morawiec Tadeusz 145 70 73 2 14
33 48 Przybyła Maciej 143 69 73 1 16
34 8 Bronikowska Joanna 147 69 76 2 12
35 60 Walaszczyk Małgorzata 144 66 76 2 15
36 75 Życzkowski Marcin 146 63 78 5 13
37 66 Wiewióra Maciej 144 62 81 1 15
38 41 Nowak Jolanta 142 59 82 1 17
39 11 Dziedzic Arkadiusz 143 59 82 2 16
40 76 Żywiec Joanna 140 57 83 0 19
41 42 Orecka Bogusława 145 57 87 1 14
42 5 Bibułek-Bogacz Anna 142 52 88 2 17
43 25 Kawecki Damian 148 53 95 0 11
44 58 Tomasik Andrzej 147 51 95 1 12
45 67 Wilczek Krzysztof 141 48 92 1 18
46 1 Adamczyk Piotr 147 49 96 2 12
47 30 Labus Łukasz 145 48 96 1 14
48 3 Bartman Wojciech 141 43 97 1 18
49 49 Rauer Roman 141 43 97 1 18
50 64 Wielkoszyński Tomasz 141 43 98 0 18
51 31 Łabuz-Roszak Beata 142 43 98 1 17
52 70 Wojciechowska Celina 142 43 97 2 17
53 57 Śmieszek-Wilczewska Joanna 139 42 96 1 20
54 56 Stojewska Małgorzata 140 42 96 2 19
55 47 Pobudejska-Pieniążek Aneta 142 42 99 1 17
56 20 Jagodziński Leszek 143 41 101 1 16
57 4 Bąk-Drabik Katarzyna 144 41 100 3 15
58 63 Werszner Małgorzata 140 39 99 2 19
59 19 Jachimowicz Magdalena 145 40 104 1 14
60 59 Tomczyk Adam 140 38 101 1 19
61 43 Orzechowska-Wylęgała Bogusława 138 36 102 0 21
62 53 Skucha-Nowak Małgorzata 136 35 99 2 23
63 65 Wierucka-Młynarczyk Beata 136 35 100 1 23
64 72 Wójcik Sylwia 140 35 104 1 19
65 69 Wilk Jarosław 139 34 104 1 20
66 68 Wilczewski Przemysław 139 33 105 1 20
67 14 Grabowski Andrzej 144 34 109 1 15
68 62 Wawrzyńczyk Maciej 140 33 106 1 19
69 13 Fudal Marcin 141 33 107 1 18
70 45 Pikiewicz-Koch Anna 141 33 106 2 18
71 21 Jędrusik-Pawłowska Magdalena 140 31 106 3 19
72 44 Partyka Robert 138 30 105 3 21
73 39 Mocny-Pachońska Katarzyna 137 28 108 1 22
74 37 Mitręga Katarzyna 142 29 112 1 17
75 61 Waniczek Dariusz 139 27 111 1 20
76 35 Męcik-Kronenberg Tomasz 144 26 115 3 15

HOT NEWS!

Właśnie trwa liczenie głosów z pierwszej tury wyborów. Wynik niebawem powinien zostać ogłoszony, a zapowiadaja się bardzo zaskakująco!

środa, 18 kwietnia 2012

O DEMOKRACJI AKADEMICKIEJ MODO SILESIENIS ANNO 2012

Dziś pracownik Wydziału Lekarskiego w Zabrzu pokazał mi listę z nazwiskami osób „rekomendowanych” do składu przyszłej Rady Wydziału. Uważna lektura doprowadza do prostych wniosków: do tego organu kolegialnego na okres 4 najbliższych lat mają wejść praktycznie tylko osoby z „klucza”. Powiedzmy wyraźnie – KLUCZA - który jest w rękach najważniejszych osób wydziału (skoro odważyły się podzielić nas na tych „dobrych” i tych „złych”). Chyba tylko przez przypadek lub w ukłonie dla zaangażowania widzimy na liście dr hab. J. Bursę, Senatora bieżącej kadencji. Nie widzę innego Senatora, Prof. W. Rokickiego, ale z kolei zaszczytu dostąpili Prof. A. Sieroń i Prof. L. Poloński oraz dr hab. M. Tanasiewicz - Pani Senator od paru miesięcy. Studiowanie listy jest fascynujące, nie ma na niej prawie nikogo z Sygnatariuszy strony sumwybory2012.pl (poza doc. J. Bursą są tylko doc. P. Gorczyca i Prof. B. Mazur). Widać dyskusja w tej uczelni jest zakazana, no, może jeszcze nie całkowicie, ale na pewno ktokolwiek spróbuje wypowiedzieć własne zdanie musi liczyć się z konsekwencjami wykluczenia ze składu RW.

Widać także, że są inne osoby niegodne, by zasiąść w fotelach RW; nie widzę tak znaczących Profesorów, jak: B. Kos-Kudła, B. Rogala, J. Gumprecht, K. Strojek, J. Białkowski, Marek Rokicki, T. Krzemiński czy D. Ziora.

U nas i tak nie jest tak źle, bo trzej wywrotowcy jakoś się prześliznęli przez surowe oko cenzora. W podobnym zestawieniu przygotowanym w Wydziale Lekarskim w Katowicach „wycięto” wszystkich Sygnatariuszy. I martwić musi tylko niedopatrzenie w odniesieniu do innych wydziałów, gdzie wszyscy dotychczasowi członkowie RW, także Sygnatariusze witryny nadal będą w ich składzie. Ale nie wątpię, że niebawem znajdzie się i na tych nieprawomyślnych pracowników jakiś skuteczny sposób.

A potem będzie już tylko idylla, bez zbędnych pytań, bez niepotrzebnych dyskusji, co za ulga…

I co powiesz na to, Czytelniku?

lista rekomendowanych

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE, POWAŻNY BŁĄD PROCEDURALNY NAPRAWIONY

Uchwała Nr 7/2012


2012-04-18


Uchwała Nr 7/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2012 – 2016

w sprawie: interpretacji zapisów Regulaminu Wyborów na kadencję 2012-2016

Działając na podstawie § 71 ust. 4 pkt 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i § 4 ust. 1 lit f) Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 73/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów ogólnouczelnianych i wydziałowychUczelniana Komisja Wyborcza

uchwala co następuje:§ 1

W związku z przedstawioną wątpliwością co do zgodności zapisu § 20 ust. 1 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 z treścią art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wybór kandydata uważa się za dokonany jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 2Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner

O DEBACIE WYBORCZEJ

Pisząc o przebiegu ostatniego posiedzenia RW wspomniałem o planowanej debacie wyborczej. Mieliby w niej wziąć udział kandydaci do objęcia funkcji rektora z wydziału zabrzańskiego. Nie zostały ustalone zasady debaty wobec czego zwróciłem się do Dziekana Prof. W. Króla z listem, w którym opisuję me oczekiwania. Dotyczą one między innymi wybrania odpowiedniego, nie będącego osobiście zaangażowanego w bieżące wybory prowadzącego debatę, określenie ram czasowych wystąpień kandydatów, sposobu prezentacji oraz ustalenia zakresu tematycznego.

wtorek, 17 kwietnia 2012

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH

W.P.
Kierownicy Jednostek
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi Wydziałowej Komisji Wyborczej, a dotyczącymi szczegółowego przebiegu wyborów wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM w dniu 19.04.2012 r. uprzejmie proszę o przekazanie wszystkim pracownikom Państwa Jednostek następujących informacji uzyskanych po konsultacjach z Uczelnianą Komisją Wyborczą:
W wyborach wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM nie głosuje się jak w poprzednich wyborach w lokalach wyborczych, lecz w ramach zebrań wyborczych!
Zebrania wyborcze w danej grupie zwoływane są na określoną godzinę i wyborów na nich dokonuje się w kilku głosowaniach do momentu zakończenia wyborów i wypełnienia limitu miejsc.
Wszyscy pracownicy z danej grupy powinni przybyć na zebranie wyborcze bezwzględnie punktualnie o wyznaczonej godzinie (wg podanego poniżej harmonogramu) – w tym momencie rozpocznie się wydawanie kart do głosowania.
Po około 15 minutach przewodniczący Zebrania ogłasza zakończenie wydawania kart do głosowania – od tego momentu żadnym spóźnionym osobom nie będą wydawane karty i tym samym nie będą one mogły uczestniczyć w pierwszym głosowaniu! O ile zajdzie konieczność przeprowadzenia drugiego lub kolejnego głosowania osoby te będą mogły w nim uczestniczyć.
Po rozdaniu kart go głosowania przewidywane jest ok. 30 minut na wypełnienie kart i wrzucenie ich do do odpowiednio oznaczonych urn. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego zebrania zakończenia głosowania nie będzie już możliwe wrzucanie głosów do urn wyborczych.
Po zakończeniu głosowania uczestnicy zebrania proszeni są o pozostanie na Sali rady Wydziału do momentu zakonczenia liczenia głosów przez Komisję Wyborczą!
W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie uda się wypenić limitu miejsc przewidzianych dla poszczegolnych wybieranych organów kolegialnych przewodniczący zebrania zarządza kolejne głosowanie przeprowadzane według podane wyżej schematu.
Zebranie kończy się o godzinie wynikającej z podanego poniżej harmonogramu!
O ile nie uda się wypełnić limitu miejsc do momentu zakonczenia zebrania kolejne tury głosowań przeprowadzone zostaną na zebraniach wyborczych zorganizowanych w ramach II tury w wyznaczonym przez Komisję Wydziałową dniu w okresie od 25.04 do 10.05.2012 r.

Harmonogram zebrań wyborczych w dniu 19.04.2012 r.:
Godz. 9.00 – 11.00
1. Wybory do Senatu z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych
2. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych

Godz.11.00 -14.00
1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
2. Wybory do Senatu z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
3. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
Godz. 14.00 do momentu zapełnienia limitu miejsc na liście
1. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim pracownikom zatrudnionym w Państwa Jednostkach.

Z poważaniem
Dr hab. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

WYBORY DO RAD WYDZIAŁU I SENATU

19 kwietnia będzie ważnym dniem w naszej uczelni; wybierzemy przedstawicieli do organów kolegialnych na 4 nadchodzące lata. Rady wydziałów lekarskich będą liczyły po 100 osób zatem w przybliżeniu połowa dotąd zasiadających w nich profesorów i doktorów habilitowanych nie wejdzie w ich skład na kadencję 2012-2016. Warto zwrócić uwagę, że te osoby nie będą miały wpływu na wybór nowych władz dziekańskich, gdyż to nowe Rady Wydziału będą dokonywać wyboru nowych dziekanów i prodziekanów. Nie będą zasiadać z komisjach doktorskich, jako ich pełnoprawni członkowie.
Nadchodzące lata będą stanowiły poważne wyzwanie dla polskich uczelni medycznych z powodu zmian systemu nauczania na wydziałach lekarskich, wdrażania nowego systemu finansowania nauki czy wprowadzania nieuchronnych zmian w funkcjonowaniu szpitali klinicznych. Te okoliczności wskazują, że nasze decyzje muszą być wyjątkowo sumienne.

Jakie kryteria powinny decydować o naszych wyborach? By móc odpowiedzieć na to pytanie trzeba ustalić, jak wyobrażamy sobie „idealnego” członka RW oraz Senatu. W mojej opinii powinna to być osoba:
• Regularnie uczestnicząca w obradach w latach minionych
• Nie znikająca po godzinie lub dwóch z sali obrad
• Aktywnie uczestnicząca w posiedzeniach
• Nie obawiająca się wystąpień publicznych i wyrażania własnych poglądów
• Ciesząca się szacunkiem w środowisku akademickim
• Dodatkowo, dla kandydatów do Senatu należy oczekiwać większej dyspozycyjności czasowej, gdyż jako członkowie Senatu będą nieco bardziej obciążeni pracą np. w komisjach senackich
• Senatorowie muszą obowiązkowo należeć do najbardziej aktywnych członków RW w minionej kadencji, gdyż będą w Senacie reprezentować interes RW.

Zatem wypełniając kartę do głosowania zastanówmy się dokładnie, czy kandydat spełnia w/w warunki. Czy na posiedzeniach bywa tylko „od święta”, np. by błysnąć podczas obecności Rektora i zadać jakieś spektakularne pytanie, a pięć minut po zakończeniu tej wizyty zniknąć. Ile razy zabrał głos, a także, jak jego opinie odbierała RW.
Rada Wydziału, poza aktualnymi członkami Senatu nie ma pełnego rozeznania, jak wyglądają posiedzenia Senatu. Jestem członkiem Senatu od 2005 roku i mam wiedzę w tej mierze. W Senacie zapadają ważne decyzje, nieraz zapatrywania władz oraz Senatorów z różnych wydziałów są bardzo różne. Wielokrotnie byłem świadkiem i aktywnym uczestnikiem bardzo gorących sporów. To jest normalna sytuacja, że w toku dyskusji dochodzi do wypracowywania wspólnego stanowiska. Ale nie zawsze jest to łatwe, nie każdy podobnie jest mentalnie, emocjonalnie oraz merytorycznie przygotowany do takich sytuacji. A Senatorowie muszą nieraz stanąć wobec stanowiska Rektora i innych przedstawicieli władz, które wcale nie pokrywa się z ich punktem widzenia. Wówczas zabranie głosu wbrew oczekiwaniom władzy wymaga wręcz odwagi cywilnej.
Opisuję realia z obrad Senatu w latach 2005-2012, pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłej kadencji będą one bardziej przyjazne, a posiadanie własnych poglądów nie będzie grozić różnymi konsekwencjami dla osoby je wyrażające, ale spory i różnice zdań z pewnością będą obecne; opisane cechy będą bardzo przydatne w dobrym spełnianiu funkcji senatorskiej.

poniedziałek, 16 kwietnia 2012

SPRAWY WYBORÓW

S- /27/2012 Sosnowiec,16 kwiecień 2012


Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner
wybory@sum.edu.pl


Szanowna Pani Przewodnicząca,

Uprzejmie informuję, że Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pana Ministra Zdrowia (S-23/2012) z prośbą o sprawdzenie poprawności prawnej Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmienionego ustawą Senatu w dniu 14 marca 2012 roku oraz regulaminu wyborów ogólnouczelnianych i wydziałowych w SUM na kadencję 2012-2016.
Otrzymaliśmy z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia odpowiedź ( MZ-NSO-0212-23681 -25/OB/12; pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie Związku NSZZ „Solidarność”), z której wynika, że Rektor SUM jeszcze nie przekazał Ministrowi Zdrowia uchwały Senatu z dnia 14 marca 2012 i dlatego Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może poddać analizie zastrzeżeń skierowanych pod adresem regulaminu wyborczego. Niemniej Departament wskazuje na zapis art.71 ust.1 w Prawie o szkolnictwie wyższym ( Dz.U.2005r.Nr164, poz.1365 z późniejszymi zmianami ) , który stanowi, że Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego członków, tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru. Zasady, jakie muszą być respektowane w Statucie a także w regulaminie wyborczym dotyczą między innymi;
• składu kolegium elektorów,
• czynnego prawa wyborczego,
• biernego prawa wyborczego,
• prawa do zgłaszania kandydatów,
• głosowanie jest tajne,
• czas i miejsca wyborów podaje się do wiadomości,
• warunku uznania wyboru za dokonany (kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnych głosów, chyba ze statut uczelni wymaga innej większości kwalifikowanej ).
Nasze zastrzeżenia budzi zapis §20 pkt1 w Regulaminie Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012-2016, będącym załącznikiemNr1 do Uchwały Nr73/2012 z dnia 14 marca 2012r Senatu SUM: W wyborach ogólnouczelnianych o wyborze kandydata decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów w rozumieniu § 29 niniejszego Regulaminu. A §29 pkt1 precyzuje: zwykła większość głosów – liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
Zwracamy się do Pani Przewodniczącej z prośbą, aby w trybie pilnym zapis odnośnie warunku uznania wyboru został skorygowany na zgodny z obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, gdyż wybór kandydatów do rad wydziałów, senatu, kolegium elektorskiego może zostać uznany za nieważny.

Z wyrazami szacunku

Za Komisję Zakładową
Z-ca Przewodniczącej
/-/Aleksandra Kochańska - Dziurowicz

Dyskusja akademicka - Studenci

Tak się złożyło, że na końcu cyklu ”Dyskusja Akademicka” znalazły się sprawy studenckie. Nie oznacza to, iż uważam zagadnienia dotyczące dydaktyki za mniej istotne niż np. problemy pracowników. Zawsze uważałem, że nauka i dydaktyka to są dwa podstawowe obszary decydujące o obliczu i poziomie każdej uczelni. Bez studentów żadna uczelnia po prostu nie może istnieć. Niebawem odbędę spotkania ze studentami-elektorami by usłyszeć od nich samych jakie mają problemy i co wymaga zmian. Pamiętam świetnie spotkania z 2008 roku ze studentami; dyskusje były bardzo merytoryczne, ujęła mnie otwartość i dociekliwość moich rozmówców. Z pewnością podobnie będzie także za parę dni na spotkaniach ze studentami, czekam na nie z przyjemnością.

11.03.2011: jakość nauczania
08.08.2010: List od studenta
22.04.2010: Ocena procesu dydaktycznego przez Studentów
13.07.2009: Sprawy studenckie

niedziela, 15 kwietnia 2012

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW

Uczelniana Komisja wyborcza informuje, że zgodnie z §5 pkt2 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012-2016 wybory wydziałowe (19 kwietnia 2012r.) odbywają się na zebraniach wyborczych w czasie określonym regulaminem tj. od godz. 9.00 dla grupy profesorów i doktorów habilitowanych, od godz. 11.00 dla grupy nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego oraz od godz. 14.00 dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, aż do momentu wybrania przedstawicieli w danej grupie wyborców.

Miejsce zebrań wyborczych określa Wydziałowa Komisja Wyborcza.


[Przesłano przez: Robert D. Wojtyczka]

O przyczynach paraliżu nauki w Polsce – inaczej

O przyczynach paraliżu nauki w Polsce – inaczej

sobota, 14 kwietnia 2012

O polskich realiach życia akademickiego

Niszczenie kreatywności. O wynagrodzeniu profesora i ograniczeniu uprawnień doktora habilitowanego

piątek, 13 kwietnia 2012

PROMOCJE DOKTORSKIE W ZABRZU

Dzisiaj w Zabrzu odbywały się uroczyste promocje doktorskie. Takie uroczystości są organizowane dość rzadko, odbywają się raz, może dwa razy w roku. Dotąd zawsze wręczanie dyplomów świeżo upieczonym doktorom odbywało się w sali Rady Wydziału, ale tym razem zaproszono gości do Teatru Nowego w Zabrzu. To był świetny pomysł władz dziekańskich, to miejsce znakomicie nadaje się na taką okazję. Dobrym obyczajem, oby kontynuowanym w przyszłości, było włączenie do grona gości także doktorów habilitowanych. Organizatorzy zadbali także o program artystyczny.

czwartek, 12 kwietnia 2012

PRAWYBORY I DEBATA WYBORCZA

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Wydziału w Zabrzu zapadła ostateczna decyzja, że do planowanych prawyborów nie dojdzie. Zamiast nich ma odbyć się debata wyborcza z udziałem tzw. kandydatów na kandydatów w nadchodzących wyborach.
Warto się chwilę zastanowić co ta decyzja oznacza. Jest wiele aspektów całej sprawy, parę z nich postaram się opisać.
• Po pierwsze, formuła prawyborów nie jest niczym nowym w naszej uczelni i była stosowana w przeszłości. Można się oczywiście zastanawiać, jakie przyjąć zasady, czy było dobrym pomysłem by do prawdziwych wyborów mógł startować tylko jeden kandydat. Ale nawet gdyby ten zapis miał komuś przeszkadzać to od grudnia było dość czasu, by wypracować optymalną formułę. Niestety, droga jaką wybrał Dziekan Prof. W. Król nie była prostą drogą dyskusji, ale zmierzała do uniemożliwienia przeprowadzenia prawyborów. Najpierw „ustawiono” dyskusję mającą uzasadnić brak sensu prawyborów, a jeden z potencjalnych kandydatów Prof. A. Sieroń przygotował nawet prezentację mulitmedialną deprecjonującą tę ideę. Gdy ta sztuczka nie bardzo się udała grano na odwlekanie decyzji RW w tej sprawie. Gdy wreszcie udało się przegłosować wniosek „za” prawyborami (minimalną większością 51 do 49) Dziekan użył kolejnego fortelu i wysłał projekt opracowany przez 3-osobową komisję do prawników uczelni, którzy mieli orzec, czy jest on zgodny ze Statutem. Jak można było przewidzieć orzeczenie brzmiało: nie jest zgodny.
• Po drugie, warto zastanowić się, czy z punktu widzenia interesów wydziału dobra jest sytuacja, gdy do wyborów staje kilku kandydatów. Ich szanse na wybór znacznie maleją.
• Po trzecie, nie ustalono zasad debaty wyborczej.
• Po czwarte, ta historia dobrze opisuje sytuację w uczelni i brak warunków do prowadzenia prawdziwej, otwartej dyskusji. Bez nieskrępowanej wymiany poglądów i zarzucenia przez władzę stosowania metod blokujących prowadzenie niewygodnych dla siebie dyskusji nie widzę możliwości prawidłowego rozwoju naszej uczelni.

wtorek, 10 kwietnia 2012

Dyskusja akademiska. Nauka część III

22.08.2011: Diagnoza stanu nauki polskiej
22.08.2011: Jeszcze o rankingu naukowym
27.06.2011: RANKING NAUKOWY POLSKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
20.05.2011: Szkoła naukowa
12.05.2011: Zawód: naukowiec

poniedziałek, 9 kwietnia 2012

Wyborcze wątpliwości

Zastanawiam się, jak powinna wyglądać prawidłowa procedura wyboru rektora. Oczywiście, na pierwszy plan wysuwają się warunki natury formalnej: czytelny regulamin, znane wcześniej terminy, informacja trafiająca do potencjalnych wyborców. Zakładając jednak, że te warunki są spełnione, możemy zastanowić się nad tym, CO powinno być osią, wokół której toczą się wydarzenia?

W pierwszym odruchu przychodzą na myśl KANDYDACI. Ktoś inny powie, że najważniejsze są kuluarowe UZGODNIENIA. Bo przecież w gabinetach decydują się losy wyborów, a szary wyborca nie domyśla się nawet kto i dlaczego pociąga za sznurki. Taki być może jest scenariusz. Pytanie tylko, czy MY się na to zgadzamy?

Moim zdaniem są dwie płaszczyzny, na których powinny rozstrzygać się wybory.
Wyborcy i programy. Wyborcy, bo to oni będą BENEFICJENTAMI wyborów. Postawię nawet, może zbyt rewolucyjną tezę, że Rektor jest dla wyborców, nigdy zaś odwrotnie.

Program z kolei powinien być przedstawiony i poddany osądowi podczas otwartej, nieskrępowanej dyskusji. Dyskusji, która nie powinna toczyć się „za pięć dwunasta”, przez kandydatów, którzy wskoczyli na listę jak zawodnicy z ławki rezerwowych.
To tyle o warunkach idealnych. A teraz pora na wyborczą wątpliwość.

Zapraszam do udziału w ankiecie.

czwartek, 5 kwietnia 2012

Życzę wszystkim Czytelnikom zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym

środa, 4 kwietnia 2012

O WYBORACH

Czy w akcie wyborczym władz SUM, członków Uczelnianego Kolegium Elektorskiego, członków Rad Wydziałów wszystkie grupy społeczności uniwersyteckiej tj., pracownicy i studenci są równoprawni ?
• W §76 Statutu SUM (zatwierdzonego ustawą Senatu z dnia 14 marca br.) czytamy ”Zasady i tryb przeprowadzenie wyborów w zakresie nieuregulowanym w statucie określa regulamin wyborów uchwalony przez Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej”
• W Regulaminie Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w SUM na kadencję 2012-2016 (zatwierdzonym uchwałą Senatu z dnia 14 marca 2012) na 34 paragrafy tylko w dwóch miejscach jest wzmianka dotycząca wyborów przeprowadzanych przez studentów: tj. §10 pkt. 2c: w Uczelnianym kolegium Elektorskim liczba studentów z doktorantami stanowi 110 osób i w §24c przedstawicieli studentów i doktorantów w Radach Wydziałów nie może być mniej niż 20% składu Rady Wydziału.
• Na stronie internetowej SUM-Wybory 2012 3 kwietnia pojawił się Regulamin Wyborów Przedstawicieli Studentów do Organów Kolegialnych SUM w Katowicach na kadencję 2012 - 2016 wraz z załącznikiem określającym Okręgi Wyborcze, kalendarz wyborów, liczbę miejsc mandatowych przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu, Uczelnianego Kolegium elektorów oraz Rad Wydziału zatwierdzony uchwała nr18/2012 Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM z dnia 30 marca 2012 popisany przez Przewodniczącą Katarzynę Zborowską.
Bardzo dobrze, że taki Regulamin Wyborów dla Studentów jest opracowany (bo w poprzednich wyborach w ogóle go nie było), ale czy uchwała Samorządu Studenckiego jest równoważna z uchwałą Senatu? Pamiętajmy, że Studenci z Doktorantami stanowią 20% składu Uczelnianego Kolegium Elektorskiego i składu Rad Wydziałów.
Prof. dr hab. A. Kochańska-Dziurowicz

REKTOR - LIDER CZY ADMINISTRATOR?

Chciałbym napisać parę zdań wpisujących się w bieżącą dyskusję przedwyborczą jaka toczy się w naszej uczelni. Najważniejsze rozstrzygnięcie będzie dotyczyć wyboru rektora, jako osoby mającej decydujący wpływ na bieg spraw w uczelni. Niebawem przyjdzie czas i każdy z nas, elektorów, stanie przed urną by oddać swój głos na osobą, którą uzna za godną do objęcia tego urzędu. Niedawno słyszałam rozmowę prowadzoną przez dwóch pracowników uczelni, która dotyczyła jednego z potencjalnych kandydatów. Jeden z rozmówców wysoko oceniał przygotowanie i kompetencje kandydata, jako sprawnego administratora, osobę dobrze zorientowaną w przepisach prawa.
• „To będzie dobry rektor, poradzi sobie” tak mniej więcej brzmiała konkluzja.
Ale drugi pracownik zwrócił uwagę na inny aspekt, na inny obszar oczekiwań wobec przyszłego rektora. Stwierdził on:
• „Rektor to nie administrator, to ma być lider społeczności akademickiej. Musi mieć dobre rozeznanie w bieżących sprawach, ale to nie jest istotą rzeczy. Rektor musi wytyczać kierunki rozwoju, musi być kimś w rodzaju wizjonera, choć trzeźwo stąpającego po ziemi. Administrator nigdy nie będzie prawdziwym przywódcą, prawdziwym liderem. Nie idzie bowiem o sprawność w detalach, ale o nadanie nowej jakości, nowego oblicza naszej uczelni”
Opisuję tą rozmowę by pokazać, ze dziś stoimy w obliczu niezwykle ważnej, wręcz strategicznej decyzji, określającej przyszłość uczelni na całe lata. Musimy wybrać lidera, nie administratora. Nie można dopuścić do powtórki z przeszłości, gdy ton uczelni nadawał A. Sałaniewski. Dziś te wzorce do „perfekcji” doprowadziła B. Kuraszewska. Jakie tego były i są efektu takiego układu efekty wiemy wszyscy.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

JESZCZE O WYBORACH

Wśród pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi mamy pracowników zatrudnionych w administracji centralnej i na wydziałach. Obie te grupy wybierają przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Wyborczego i do Senatu natomiast grupa nienauczycieli zatrudnionych na wydziałach (pracownicy dziekanatów, w katedrach i zakładach) wybiera swoich przedstawicieli do rad wydziałów. Przynależność do danej podgrupy reguluje Zarządzenie Rektora 30/20 z dnia 21.03.2011 roku. Jest to jednoznacznie zapisane w załączniku; Okręgi Wyborcze natomiast nie uściślone w Regulaminie Wyborczym §2 pktf i Kalendarzu Wyborów punkcie I.f.

Dyskusja akademicka – nauka, część druga

Kontynuując dyskusję akademicką dziś publikuję 5 kolejnych tekstów z bloga dotyczących spraw nauki.

28.03.2011: Światowy ranking uczelni wyższych za lata 2004-2008
27.12.2010: O nauce polskiej
27.10.2010: Kompromitacji wrocławskiej ciąg dalszy, czyli polska rzeczywistość uniwersytecka
23.10.2010: Kompromitacji we Wrocławiu ciąg dalszy
03.03.2010: Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego

niedziela, 1 kwietnia 2012

PODSUMOWANIE MARCA

Podsumowanie marca można streścić jednym słowem „witryna wyborcza”. Ta inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę. Potrzeba otwartej dyskusji na wszelkie tematy dotyczące życia akademickiego jest bezsporna. A czas przedwyborczy powinien być okresem wzmożonego zainteresowania problemami uczelni. Liczba osób odwiedzających witrynę jest bardzo znacząca, nieco brakuje komentarzy. Niektórzy twierdzą, że to wynika z przyczyn dość trudnej procedury. Pozostaje mieć nadzieję, że zainteresowanie sprawami uczelni, wyrażane także coraz większą liczbą Czytelników bloga (blisko 9000 wejść w minionym miesiącu), przełoży się na powszechny udział w kolejnych etapach wyboru członków Kolegium Elektorów, członków RW i Senatu. Najważniejszy będzie finał 14 maja, gdy wybierzemy nowego rektora i prorektorów. Nasze decyzje określą oblicze naszej uczelni na 4 kolejne lata.