Pomoc dla Ukrainy

To jest też moja wojna

Stowarzyszenie Pokolenie ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191

Witajcie!! Zapraszam wszystkich na fb Pokolenia. Będziemy dokładnie informować o wszystkich przedsięwzięciach. Proszę o pilne wpłaty bo na granicy w Krościenku dramat i z samego rana trzeba kupić pampersy, soczki dla dzieci itp. Równocześnie prośba o dokładne czytanie naszych komunikatów na fb bo nie możemy się rozjeżdżać w działaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym wojewody i pogranicznikami. Wiemy co jest potrzebne. Dzisiaj bus od nas był po ukraińskiej stronie, mamy grubo ponad setkę wolontariuszy, jutro zaczniemy uruchamiać punkty w 15 miastach. Musimy działać sensownie i rozważnie żeby pomagać, a nie po to żeby mieć satysfakcję. Poniżej tekst z fb.

Wracamy!! Od dawna nie uruchamialiśmy fb, ale Putin i jego agresja na Ukrainę zmusza nas do działania. Dlatego wracamy, bo to też jest nasza wojna. Ukraina krwawi, Ukraina walczy. Prezydent Zeleński przejdzie do historii jako bohater. Na naszych oczach zmienia się cały współczesny świat. Musimy sobie uświadomić, że tam giną ludzie, którzy walczą też o nasze bezpieczeństwo. Tę wojnę musimy wygrać, wszyscy razem, dla nas, naszych dzieci, wnuków i w imię zwykłej przyzwoitości. Dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc. Ogłaszamy zbiórkę, która pójdzie w dwóch kierunkach- pomoc dla armii ukraińskiej czyli kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko co służy do obrony, a nie jest bronią i nade wszystko na zestawy medyczne dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce dawać pieniądze na broń, to postaram się jutro podać właściwe konto, ale my się tym nie zajmujemy. Drugi kierunek to pomoc humanitarna dla uchodźców i ludności cywilnej na Ukrainie. W tym momencie mamy zamówienia od konkretnych ludzi na ponad 500 kamizelek i hełmów- to są już kwoty milionowe. Po kilka razy dziennie będę się starał dawać wpisy i informować o naszych działaniach. Precz z komuną.

środa, 4 kwietnia 2012

O WYBORACH

Czy w akcie wyborczym władz SUM, członków Uczelnianego Kolegium Elektorskiego, członków Rad Wydziałów wszystkie grupy społeczności uniwersyteckiej tj., pracownicy i studenci są równoprawni ?
• W §76 Statutu SUM (zatwierdzonego ustawą Senatu z dnia 14 marca br.) czytamy ”Zasady i tryb przeprowadzenie wyborów w zakresie nieuregulowanym w statucie określa regulamin wyborów uchwalony przez Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej”
• W Regulaminie Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w SUM na kadencję 2012-2016 (zatwierdzonym uchwałą Senatu z dnia 14 marca 2012) na 34 paragrafy tylko w dwóch miejscach jest wzmianka dotycząca wyborów przeprowadzanych przez studentów: tj. §10 pkt. 2c: w Uczelnianym kolegium Elektorskim liczba studentów z doktorantami stanowi 110 osób i w §24c przedstawicieli studentów i doktorantów w Radach Wydziałów nie może być mniej niż 20% składu Rady Wydziału.
• Na stronie internetowej SUM-Wybory 2012 3 kwietnia pojawił się Regulamin Wyborów Przedstawicieli Studentów do Organów Kolegialnych SUM w Katowicach na kadencję 2012 - 2016 wraz z załącznikiem określającym Okręgi Wyborcze, kalendarz wyborów, liczbę miejsc mandatowych przedstawicieli studentów i doktorantów do Senatu, Uczelnianego Kolegium elektorów oraz Rad Wydziału zatwierdzony uchwała nr18/2012 Rady Uczelnianego Samorządu Studenckiego SUM z dnia 30 marca 2012 popisany przez Przewodniczącą Katarzynę Zborowską.
Bardzo dobrze, że taki Regulamin Wyborów dla Studentów jest opracowany (bo w poprzednich wyborach w ogóle go nie było), ale czy uchwała Samorządu Studenckiego jest równoważna z uchwałą Senatu? Pamiętajmy, że Studenci z Doktorantami stanowią 20% składu Uczelnianego Kolegium Elektorskiego i składu Rad Wydziałów.
Prof. dr hab. A. Kochańska-Dziurowicz

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Na poparcie studentów na pewno nie może liczyć prof. Sieroń. Jego zaangażowanie dydaktyczne, zwłaszcza w okresie przedstudenckim (licealnym)m, było zawsze skandaliczne i wyłącznie merkantylne. To ujemne wątki demokracji, że tacy hipokryci jak on mogą startować w wyborach. Ale to bardzo dobrze, że wreszcie ktoś zauważył studentów. To ważna i licząca się siła. Warto o nią zabiegać.