sobota, 27 listopada 2021

O zawodzie lekarza

W ostatnich dniach doszło do spektakularnego wydarzenia, które w zasadzie całkiem umknęło opinii publicznej. Otóż przy okazji uchwalania Nowego Ładu usunięto zawód lekarza z listy tzw. wolnych zawodów. Nie ma żadnych wątpliwości, to „skok na kasę”. Idzie o to by lekarze nie mogli rozliczać się wg karty podatkowej. Zgodnie informacjami zamieszczonymi w listopadowej Gazecie Lekarskiej, organu Samorządu Lekarskiego przyniesie to kilkaset milionów złotych do budżetu państwa. Ale chyba nie ten fakt należy uznać za najważniejszy choć to będzie duży zmniejszenie dochodów tysięcy lekarzy oraz spowoduje odejście z zawodu części z nich pracujących po uzyskaniu praw emerytalnych li tylko z poczucia obowiązku. Chodzi o wymiar społeczny: jak można w imię bliżej nieokreślonych celów politycznych w taki sposób zdeprecjonować etos zawodu lekarza?! Zawsze, od dawien dawna lekarz uosabiał pojęcie wolności zawodowej, wolnej od nacisku świata zewnętrznego. Tylko lekarz pozbawiony administracyjnych nacisków (co nie oznacza oczywiście działań pozaprawnych lub nieetycznych) może realizować swą misję. Nasza profesja sprowadzona od wymiaru urzędniczego to katastrofa o wymiarze społecznym. Bieżące kalkulacje polityczne i ekonomiczne brutalnie burzą wielowiekowy porządek rzeczy boleśnie godząc w etos naszego zawodu. To fatalny prognostyk na przyszłość...

środa, 24 listopada 2021

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Prezydenta RP ws. zawodówek

niedziela, 21 listopada 2021

O polskich uczelniach medycznych i systemie opieki zdrowotnej

W listopadowym numerze Gazety Lekarskiej ukazały się ważne teksty dotyczące sytuacji w polskim systemie opieki zdrowotnej. Poruszano zagadnienia związanych z funkcjonowaniem polskich poradni i szpitali ale przedmiotem uwagi były zapowiadane zmiany dotyczące kształcenia lekarzy w tzw. zawodowych szkołach medycznych. Gdy po raz pierwszy usłyszałem o tym pomyśle sądziłem, że to jakiś niesmaczny żart. Lekarz ma być przygotowywany do wykonywania tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu w szkole zawodowej?!

Zawodówka dla lekarzy, czyż to nie brzmi imponująco?!

Są szkoły zawodowe dla dekarzy czy murarzy stąd czy nie mogą działać także szkoły dla lekarzy! Zawód jak każdy inny!

Ale to niestety nie był żart i proces legislacyjny trwa na dobre. Nie są znane, nam pracownikom uczelni medycznych oraz pracownikom medycznym szczegóły jak to miałoby wyglądać niemniej nikt kto nieco zna nasze realia nie uwierzy, że można w ten sposób wykształcić nowe pokolenia zdolne do podjęcia wyzwań przyszłości czyli dobrze leczyć Polki i Polaków. A gdy dodamy jeszcze, że szykuje się skasowanie stażu podyplomowego, trwa w najlepsze proces ograniczania dostępu do miejsc specjalizacyjnych oraz wykreślenie naszego zawodu z listy tzw. wolnych zawodów to przyszłość polskiego systemu szkolenia i systemu opieki zdrowotnej (traktując je wspólnie, jako wzajemnie od siebie zależne) rysuje się w czarnych barwach.

Ja nie widzę żadnych innych kolorów...

Czy poniższe zdjęcie to memento przyszłości?! Obyśmy się opamiętali bo szkody będą odczuwalne przez lata...

leczenie małopłytkowości - mem

czwartek, 18 listopada 2021

A to Polska właśnie...

Zelektryzowała mnie wczorajsza informacja dotycząca liczby zgonów z powodu COVID-19. W skali globalnej najwięcej osób zmarło w trzech krajach: Rosji, Ukrainie i Polsce. To druzgocąca wiadomość demonstrująca nasze miejsce na końcu cywilizowanego świata, wśród państw,w których ludzkie życie i zdrowie nie jest najważniejszą wartością. Lata powojenne do 1989 roku, ten smutny czas zapaści rozwojowej nie znalazły antidotum od czasu odzyskania niepodegłości. Mimo pozorów doszlusowania do poziomu cywilizacyjnego państw Zachodu tak naprawdę nadal mentalnie i kulturowo jesteśmy bliżej Rosji i Ukrainy niż wspomnianego Zachodu. To iż mamy lepsze drogi, samochody, komórki i komputery, że latamy na urlop do najdalszych zakątków świata, że mamy już niezłe dochody nie oznacza, że dokonaliśmy skoku cywilizacyjnego. W istocie jesteśmy tam gdzie byliśmy przed trzema dekadami, na peryferiach współczesnej cywilizacji. Odrzucenie budowania wyedukowanego społeczeństwa obywatelskiego spowodowało, że mamy dziś społeczeństwo konsumpcyjne, pozbawione busoli opartej na wartościch i wiedzy, w którym ważne są disco polo, aquapark, grill i piłka nożna. To fatalny prognostyk na przyszłość, zacofane narody i niesprawne państwa muszą ustępować miejsca narodom światłym, wykształconym, zdolnym do podejmowania skutecznych działań.

poniedziałek, 8 listopada 2021

Dyplomatorium, akademickie święto

Dziś w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom, przyszłym lekarzom i stomatologom. Dyplomatorium to jest zawsze prawdziwe święto akademickie i tak było także tym razem. Obszerna widownia Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu zapełniła się prawie całkowicie; obok absolwentów przybyli członkowie ich rodzin oraz władze uczelni z Panią Profesor Alicją Grzanką, Dziekanem naszego wydziału. Dość licznie przybyli także pracownicy naukowo-dydaktyczni. Była obecna Prezydent miasta mgr M. Mańka-Szulik i prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Urban.

Ostatnie lata w polskich uczelniach to okres „Wielkiej Smuty”. Pozwoliłem sobie sięgnąć do tego terminu z historii Rosji by uświadomić Czytelnikom jak trudne mamy czasy. Najpierw cios w podstawy tradycyjnego funkcjonowania polskich uczelni przyniosła Ustawa 2.0. Lekkomyślnie zburzono dotąd znane zasady działania polskich uczelni a ich efektem jest daleko posunięta dezintegracja tradycyjnych zwyczajów i więzi międzyludzkich. Metody technokratyczne nie zastąpią kontaktów między ludźmi, uniwersytety to nie fabryki mające „produkować” prace naukowe oraz szkolić studentów. Więcej, szybciej, co niekoniecznie znaczy lepiej.

I drugi cios, zadany przez pewien chiński produkt, koronawirusa w system uczelni. Długie miesiące zajęć zdalnych odcisnęły swe piętno na każdym z nas. Jak wrócić do normalności?!

Przed nami długa droga, pandemia minie ale Ustawa chyba niestety zostanie z nami na dłużej...

Tym bardziej należy docenić dzisiejsze święto akademickie, znów powiało normalnością, znów mogliśmy poczuć, że słowo Uniwersytet to nie tabelki, punkty, sprawozdania i rankingi, ale to coś znacznie więcej, to Człowiek, to wartości humanistyczne.

Na zaproszenie absolwentów wykład wygłosiła Profesor Bogna Drozdzowska, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii.

Dyplomatorium