czwartek, 28 marca 2013

życzenia

wtorek, 26 marca 2013

Wybory w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Dziś Kolegium Elektorów wybrało na stanowisko Prorektora ds. szpitali klinicznych dr hab. Damiana Czyżewskiego, torakochirurga z Zabrza. Gratuluję wyboru na to odpowiedzialne stanowisko życząc sukcesów w przyszłej pracy. W obliczu nieuchronnych zmian jakie nastąpią w najbliższej przyszłości w funkcjonowaniu szpitali klinicznych tę funkcję prorektora z pewnością należy zaliczyć do najtrudniejszych w uczelniach medycznych. Aby udało nam się, jako uczelni, przejść z powodzeniem okres reform, niezbędne jest wsparcie pracowników uczelni, zakładając, że kierunek zmian zapewni sukces w wymiarze ogólnouczelnianym, a także w kontekście indywiualnych szans rozwoju zawodowego pojedynczego pracownika.

poniedziałek, 25 marca 2013

Emerytowani Profesorowie

Zapraszam do przeczytania ostatniego tekstu. Traktuje on o losach emerytowanych profesorów w różnych krajach. Jest on szczególnie ważny w konktekście losów Prof. Grzegorza Opali. Może okres przedświąteczny skłoni do zastanowienia niektóre osoby odpowiedzialne za zaistniałą sytuację i ta smutna historia będzie miała inny, bardziej optymistyczny koniec?

PAUza akademicka nr 203

niedziela, 24 marca 2013

O Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uniwersytet zwalnia profesorów

piątek, 22 marca 2013

Ważny list Czytelnika

Szanowny Panie Profesorze

 1. Pragnę serdecznie pogratulować sukcesu. Jakiego? Bo oto rzecznik Rektora zwraca się z prośbą o umieszczenie informacji na Pana blogu. To kuriozum, ale ważne!
  Wszyscy pamiętamy, z jaką konsekwencją i zaangażowaniem "tępiono" Pana i Pana blog. Przecież straszono postępowaniem sądowym. Wskazywano iż działa Pan permanentnie na niekorzyść Uczelni, że ją Pan oczernia itp. itd.
 2. Czy to zwiastun zmian w Uczelni? Nie bądźmy naiwni: fakt - styl się zmienił, ale system ten sam! To przecież kontynuacja władzy. Ta sama piaskownica.
 3. Sprawę tzw. "prof. Opali" uznaję za karygodną i wyrazem braku szacunku dla Wybitnych Jednostek w Uczelni, a równocześnie potwierdzającą tezę przedstawiona w punkcie 2.
 4. Rezygnacja ze stanowiska Prorektora. To całkowita kompromitacja Uczelni, a zwłaszcza Rektora. Nie znajduje tu zastosowania domena: wybaczcie, bo nie wiedzą co czynią. W świetle przedstawionych w trakcie posiedzenia Rady Wydziału w Zabrzu w dniu 21 marca 2013r. informacji przez Rektora oraz prof. M. Zembalę, pojawiają się następujące wątpliwości, jak sądzę, nurtujące niemal wszystkich:
  1. Jak to możliwe, by Rektor, rekomendując osobę prof. W. Króla na funkcję prorektora, nie wiedział, że jest on prezesem spółki, której założycielem, przy udziale pracowników SUM, jest Miasto Zabrze?
  2. Funkcjonowanie spółki i jej program był przedmiotem posiedzenia Rady Wydziału - to były informacje jawne. Widać nie wzbudziły zainteresowania.
  3. Dlaczego Prorektor zrezygnował z pełnienia funkcji (mając na uwadze liczne konsekwencje, w tym konieczność wyborów), skoro w świetle wyjaśnień prof. Zembali, nie miał z tego jakichkolwiek korzyści materialnych i nie uczestniczył w posiedzeniach zarządu?
  4. Dlaczego prof. Zembala uznał, że dla przejrzystości sprawy, koniecznym jest odwołanie prof. W. Króla z funkcji prezesa spółki, skoro zrezygnował z obowiązków wynikających z stanowiska prorektora.
   Bardziej wnikliwi obserwatorzy, podkreślali splot wydarzeń: rezygnacja Papieża w Rzymie i Króla w Katowicach. Przypadek?

Można zaryzykować stwierdzenie: "umarł król, niech żyje król".
Jestem daleki od obrony byłego dziekana i prorektora ze względu na styl jego zarządzania, liczne manipulacje, tzw. "knucie", ale uważam, że "król stał się kozłem - ofiarnym".


czwartek, 21 marca 2013

Rzecznik prasowy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje

Szanowny Pan
prof. dr hab. n. med. Wojciech PluskiewiczSzanowny Panie Profesorze,


W związku z ukazaniem się na blogu Pana Profesora w dniu 1 marca 2013 r. listu prof. Grzegorza Opali dotyczącego jego „zatrudnienia do 30 września 2013 r.” ,
uprzejmie proszę o zamieszczenie na blogu informacji JM Rektora SUM prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego
dotyczącej przebiegu zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę prof. dr hab. n.med. Grzegorza Opali , którą przesyłam w załączniku.


Z wyrazami szacunku

Agata Kalafarska
Rzecznik prasowy
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

List JM Rektora Jałowieckiego str1
List JM Rektora Jałowieckiego str2

wtorek, 19 marca 2013

Wyniki ankiety dotyczącej nauki

9 lutego sformułowałem w ankiecie kilka pytań dla Czytelników bloga. Intencją przygotowania tej ankiety było zebranie jak najbardziej reprezentatywnych danych dotyczących działalności naukowej pracowników naszej uczelni.
Poniżej przedstawiam podsumowanie wyników tej ankiety.

Wyniki ankiety umożliwia stworzenie „statystycznego” obrazu pracownika uczelni w odniesieniu do pracy naukowej.

To osoba zainteresowana pracą naukową, ale nie mająca na nią zbyt dużo czasu oraz nie dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi.

Warto zauważyć, że tylko 83 osoby wzięły udział w ankiecie, co – wobec dużej liczby odwiedzających blog w ostatnim czasie pokazuje, że tak naprawdę zainteresowanych nauką nie jest zbyt wielu. Ankieta wskazuje, że istnieje pewien potencjał zainteresowania nauką, ale nauka nie stanowi, niestety, obszaru naszych podstawowych działań w uczelni. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, niemniej wypadkową tych okoliczności jest zepchnięcie nauki na dalszy plan. W dłuższej perspektywie rozwojowej uczelni ten stan rzeczy z pewnością odbije się na naszej pozycji w rankingach polskich uczelni.1. Jestem pasjonatem pracy naukowej

Created with Raphaël020406080100TakNie5725

2. Praca naukowa jest dla mnie głównym obszarem działań w uczelni

Created with Raphaël01020304050TakNie3845

3. Praca naukowa zajmuje mi – wyrażając to w % czasu pracy w uczelni

Created with Raphaël0510152025< 10%10 - 30%30 - 50%> 50%16182117

4. Lubię pracę naukową, ale nie mam na nią czasu

Created with Raphaël01020304050TakNie4328

5. Lubię pracę naukową, ale nie mam na nią środków finansowych

Created with Raphaël020406080100TakNie5019

6. Nie lubię pracy naukowej

Created with Raphaël020406080100TakNie760

7. Uważam, że praca naukowa to strata czasu

Created with Raphaël020406080100TakNie959

piątek, 15 marca 2013

Oświadczenie Prezydium KRASP

Przedstawiam poniżej tekst oświadczenia KRASP-u. Dotyczy ono niezwykle ważnej kwestii - dyskusji w uczelniach. Niestety, oświadczenie nie zawiera informacji o przyczynach jego powstania. O ile ktoś z Czytelników posiada taką wiedzę proszę o nadesłanie komentarzy opisujących problemy w prowadzeniu otwartej, uniwersyteckiej dyskusji.

Oświadczenie KRASP

poniedziałek, 11 marca 2013

Ankieta dotycząca pracy naukowej

9 lutego zamieściłem interaktywną ankietę dotyczącą pracy naukowej. Zebrałem już sporo opinii i chciałbym niebawem podsumować wyniki tej ankiety. Proszę o aktywny udział i odpowiedzi na pytania ankiety do 15 marca.

sobota, 9 marca 2013

A to Polska właśnie...

Bardzo dziwna Polska Komisja Akredytacyjna

wtorek, 5 marca 2013

Hot news

Zgodnie z uchwałą 1/2013 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 4 marca 2013 r., konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi oraz wyborów na funkcję Prorektora ds. Klinicznych.
Zgodnie z zapisem statutowym wyboru należy dokonać w ciągu miesiąca od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji przez Prof. dr hab. n. med. Wojciecha Króla.


piątek, 1 marca 2013

W ostatnim czasie nie pisałem osobnych tekstów, jako podsumowanie wydarzeń poszczególnych miesięcy. Ale w odniesieniu do minionego miesiąca kilka zdań należy skreślić. Mam na myśli dyskusję dotyczącą Prof. Grzegorza Opali oraz liczne komentarze dotyczące pracy Profesora w naszej uczelni. W lutym byłem na dłuższym urlopie i tylko okazjonalnie miałem dostęp do sieci i wówczas publikowałem kolejne komentarze. Niestety, wiele komentarzy w odniesieniu do stosowanego słownictwa, doboru argumentów, czy wręcz interpretacji faktów jest trudnych do przyjęcia w świecie wyższych uczelni.

Nie ingerowałem w treść tych komentarzy, nie cenzurowałem ich, bo nie tak widzę rolę mego bloga, jako niezależnego forum informacyjnego i dyskusyjnego.

Ta dyskusja pokazuje jak nisko upadła nasza uczelnia, w jak głębokim znalazła się kryzysie. Umiejętność prowadzenia dyskusji, toczenia merytorycznego sporu to fundament uniwersytetu; gdy jego miejsce zajmują argumenty innego autoramentu uniwersytet zamienia się w miejsce niegodne tego miana. Na szczęście wśród licznych głosów są także głosy wyważone, których autorzy w sposób logiczny i bez niepotrzebnej agresji opisują swe stanowisko (np. z 11.02 godz. 21:06 czy z 18.02. godz. 17:16). Dziękuję im za tę godną postawę. Szkoda, że dyskusje na blogu toczą się anonimowo; podpisy pod wypowiedziami znacząco by zwiększyły ich wagę.

Mam nadzieję, że całość dyskusji spowoduje, że w przyszłości różnice spojrzenia na otaczający świat będą przyczynkiem do wymiany poglądów, którą będzie można nazwać akademicką.

Poniżej zamieszczam list Profesora Grzegorza Opali.

Szanowny Panie Profesorze,

uprzejmie proszę o zamieszczenie mojej korespondencji z załącznikami. Temat dyskusji dotyczący czasu zatrudnienia jest ważny, ale w wyrażaniu poglądów należy odnosić się do faktów. Do konkursu przystąpiłem by dokończyć realizację programu, który przedstawiłem przed zatrudnieniem w 2011 roku do 30 września 2013 roku. Czas zatrudnienia reguluje ustawa, przytaczam odpowiedni zapis. Wg tego zapisu są zatrudniani wszyscy profesorowie. Proszę o przywołanie mojego imienia i nazwiska.

Łączę wyrazy szacunku i uznania
Grzegorz Opala

list

Stan prawny

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 127 par. 2. ustawy prawo o szkolnictwie wyższym stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w uczelni publicznej, wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył on siedemdziesiąty rok życia.