sobota, 27 listopada 2021

O zawodzie lekarza

W ostatnich dniach doszło do spektakularnego wydarzenia, które w zasadzie całkiem umknęło opinii publicznej. Otóż przy okazji uchwalania Nowego Ładu usunięto zawód lekarza z listy tzw. wolnych zawodów. Nie ma żadnych wątpliwości, to „skok na kasę”. Idzie o to by lekarze nie mogli rozliczać się wg karty podatkowej. Zgodnie informacjami zamieszczonymi w listopadowej Gazecie Lekarskiej, organu Samorządu Lekarskiego przyniesie to kilkaset milionów złotych do budżetu państwa. Ale chyba nie ten fakt należy uznać za najważniejszy choć to będzie duży zmniejszenie dochodów tysięcy lekarzy oraz spowoduje odejście z zawodu części z nich pracujących po uzyskaniu praw emerytalnych li tylko z poczucia obowiązku. Chodzi o wymiar społeczny: jak można w imię bliżej nieokreślonych celów politycznych w taki sposób zdeprecjonować etos zawodu lekarza?! Zawsze, od dawien dawna lekarz uosabiał pojęcie wolności zawodowej, wolnej od nacisku świata zewnętrznego. Tylko lekarz pozbawiony administracyjnych nacisków (co nie oznacza oczywiście działań pozaprawnych lub nieetycznych) może realizować swą misję. Nasza profesja sprowadzona od wymiaru urzędniczego to katastrofa o wymiarze społecznym. Bieżące kalkulacje polityczne i ekonomiczne brutalnie burzą wielowiekowy porządek rzeczy boleśnie godząc w etos naszego zawodu. To fatalny prognostyk na przyszłość...

0 komentarze: