Pomoc dla Ukrainy

To jest też moja wojna

Stowarzyszenie Pokolenie ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191

Witajcie!! Zapraszam wszystkich na fb Pokolenia. Będziemy dokładnie informować o wszystkich przedsięwzięciach. Proszę o pilne wpłaty bo na granicy w Krościenku dramat i z samego rana trzeba kupić pampersy, soczki dla dzieci itp. Równocześnie prośba o dokładne czytanie naszych komunikatów na fb bo nie możemy się rozjeżdżać w działaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym wojewody i pogranicznikami. Wiemy co jest potrzebne. Dzisiaj bus od nas był po ukraińskiej stronie, mamy grubo ponad setkę wolontariuszy, jutro zaczniemy uruchamiać punkty w 15 miastach. Musimy działać sensownie i rozważnie żeby pomagać, a nie po to żeby mieć satysfakcję. Poniżej tekst z fb.

Wracamy!! Od dawna nie uruchamialiśmy fb, ale Putin i jego agresja na Ukrainę zmusza nas do działania. Dlatego wracamy, bo to też jest nasza wojna. Ukraina krwawi, Ukraina walczy. Prezydent Zeleński przejdzie do historii jako bohater. Na naszych oczach zmienia się cały współczesny świat. Musimy sobie uświadomić, że tam giną ludzie, którzy walczą też o nasze bezpieczeństwo. Tę wojnę musimy wygrać, wszyscy razem, dla nas, naszych dzieci, wnuków i w imię zwykłej przyzwoitości. Dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc. Ogłaszamy zbiórkę, która pójdzie w dwóch kierunkach- pomoc dla armii ukraińskiej czyli kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko co służy do obrony, a nie jest bronią i nade wszystko na zestawy medyczne dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce dawać pieniądze na broń, to postaram się jutro podać właściwe konto, ale my się tym nie zajmujemy. Drugi kierunek to pomoc humanitarna dla uchodźców i ludności cywilnej na Ukrainie. W tym momencie mamy zamówienia od konkretnych ludzi na ponad 500 kamizelek i hełmów- to są już kwoty milionowe. Po kilka razy dziennie będę się starał dawać wpisy i informować o naszych działaniach. Precz z komuną.

wtorek, 17 kwietnia 2012

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH

W.P.
Kierownicy Jednostek
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu,

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi wątpliwościami zgłaszanymi Wydziałowej Komisji Wyborczej, a dotyczącymi szczegółowego przebiegu wyborów wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM w dniu 19.04.2012 r. uprzejmie proszę o przekazanie wszystkim pracownikom Państwa Jednostek następujących informacji uzyskanych po konsultacjach z Uczelnianą Komisją Wyborczą:
W wyborach wydziałowych do organów kolegialnych ŚUM nie głosuje się jak w poprzednich wyborach w lokalach wyborczych, lecz w ramach zebrań wyborczych!
Zebrania wyborcze w danej grupie zwoływane są na określoną godzinę i wyborów na nich dokonuje się w kilku głosowaniach do momentu zakończenia wyborów i wypełnienia limitu miejsc.
Wszyscy pracownicy z danej grupy powinni przybyć na zebranie wyborcze bezwzględnie punktualnie o wyznaczonej godzinie (wg podanego poniżej harmonogramu) – w tym momencie rozpocznie się wydawanie kart do głosowania.
Po około 15 minutach przewodniczący Zebrania ogłasza zakończenie wydawania kart do głosowania – od tego momentu żadnym spóźnionym osobom nie będą wydawane karty i tym samym nie będą one mogły uczestniczyć w pierwszym głosowaniu! O ile zajdzie konieczność przeprowadzenia drugiego lub kolejnego głosowania osoby te będą mogły w nim uczestniczyć.
Po rozdaniu kart go głosowania przewidywane jest ok. 30 minut na wypełnienie kart i wrzucenie ich do do odpowiednio oznaczonych urn. Po ogłoszeniu przez przewodniczącego zebrania zakończenia głosowania nie będzie już możliwe wrzucanie głosów do urn wyborczych.
Po zakończeniu głosowania uczestnicy zebrania proszeni są o pozostanie na Sali rady Wydziału do momentu zakonczenia liczenia głosów przez Komisję Wyborczą!
W przypadku gdy w pierwszym głosowaniu nie uda się wypenić limitu miejsc przewidzianych dla poszczegolnych wybieranych organów kolegialnych przewodniczący zebrania zarządza kolejne głosowanie przeprowadzane według podane wyżej schematu.
Zebranie kończy się o godzinie wynikającej z podanego poniżej harmonogramu!
O ile nie uda się wypełnić limitu miejsc do momentu zakonczenia zebrania kolejne tury głosowań przeprowadzone zostaną na zebraniach wyborczych zorganizowanych w ramach II tury w wyznaczonym przez Komisję Wydziałową dniu w okresie od 25.04 do 10.05.2012 r.

Harmonogram zebrań wyborczych w dniu 19.04.2012 r.:
Godz. 9.00 – 11.00
1. Wybory do Senatu z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych
2. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- profesorów i doktorów habilitowanych

Godz.11.00 -14.00
1. Wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
2. Wybory do Senatu z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego,
3. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
Godz. 14.00 do momentu zapełnienia limitu miejsc na liście
1. Wybory do Rady Wydziału z grupy:
- pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim pracownikom zatrudnionym w Państwa Jednostkach.

Z poważaniem
Dr hab. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

0 komentarze: