niedziela, 15 kwietnia 2012

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW

Uczelniana Komisja wyborcza informuje, że zgodnie z §5 pkt2 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012-2016 wybory wydziałowe (19 kwietnia 2012r.) odbywają się na zebraniach wyborczych w czasie określonym regulaminem tj. od godz. 9.00 dla grupy profesorów i doktorów habilitowanych, od godz. 11.00 dla grupy nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego oraz od godz. 14.00 dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, aż do momentu wybrania przedstawicieli w danej grupie wyborców.

Miejsce zebrań wyborczych określa Wydziałowa Komisja Wyborcza.


[Przesłano przez: Robert D. Wojtyczka]

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Dobrze, że Uczelniana Komisja Wyborcza przypomniała nam, że wybory do organów kolegialnych (Senat, Rady Wydziałów), a także do Uczelnianego Kolegium Wyborczego odbywają się na zebraniach wyborczych. W naszej uczelni jest to nowość (wyjątek wybory do Senatu z grupy samodzielnych pracowników nauki, Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorskiego). Jest to zgodna z literą prawa forma wyborcza, stosowana w wielu uczelniach. Ma ona swoje plusy: skraca procedurę wyborczą, ale ma też minusy, głównie w uczelniach medycznych, gdzie trudno jest na jedną godzinę zebrać całą grupę wyborczą, z racji pełnienia przez większość z nas obowiązków klinicznych. Nie ma też zapisu prawnego określającego ważność takiego zebrania wyborczego (wymóg kworum). Niestety zapisy prawne w Statucie i Regulaminie Wyborczym odnośnie wydziałowych zebrań wyborczych są enigmatyczne i właściwie nie ma jednoznacznych zapisów: Jak takie zebranie ma przebiegać? Paragraf 75 pkt1. Statutu jednoznacznie nakazuje, że zasady i tryb przeprowadzenia wyborów w zakresie nieuregulowanym w Statucie określa regulamin wyborów uchwalony przez Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej. To kolejny "kwiatek prawny", który odkrywamy w trakcie wyborów SUM na kadencję 2012-2016.
Prof. A. Kochańska