poniedziałek, 16 kwietnia 2012

SPRAWY WYBORÓW

S- /27/2012 Sosnowiec,16 kwiecień 2012


Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM
Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner
wybory@sum.edu.pl


Szanowna Pani Przewodnicząca,

Uprzejmie informuję, że Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” zwróciła się do Pana Ministra Zdrowia (S-23/2012) z prośbą o sprawdzenie poprawności prawnej Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zmienionego ustawą Senatu w dniu 14 marca 2012 roku oraz regulaminu wyborów ogólnouczelnianych i wydziałowych w SUM na kadencję 2012-2016.
Otrzymaliśmy z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia odpowiedź ( MZ-NSO-0212-23681 -25/OB/12; pełny tekst zostanie zamieszczony na stronie Związku NSZZ „Solidarność”), z której wynika, że Rektor SUM jeszcze nie przekazał Ministrowi Zdrowia uchwały Senatu z dnia 14 marca 2012 i dlatego Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może poddać analizie zastrzeżeń skierowanych pod adresem regulaminu wyborczego. Niemniej Departament wskazuje na zapis art.71 ust.1 w Prawie o szkolnictwie wyższym ( Dz.U.2005r.Nr164, poz.1365 z późniejszymi zmianami ) , który stanowi, że Statut uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego członków, tryb wyboru organów jednoosobowych, przedstawicieli do organów kolegialnych oraz osób pełniących inne funkcje z wyboru. Zasady, jakie muszą być respektowane w Statucie a także w regulaminie wyborczym dotyczą między innymi;
• składu kolegium elektorów,
• czynnego prawa wyborczego,
• biernego prawa wyborczego,
• prawa do zgłaszania kandydatów,
• głosowanie jest tajne,
• czas i miejsca wyborów podaje się do wiadomości,
• warunku uznania wyboru za dokonany (kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnych głosów, chyba ze statut uczelni wymaga innej większości kwalifikowanej ).
Nasze zastrzeżenia budzi zapis §20 pkt1 w Regulaminie Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012-2016, będącym załącznikiemNr1 do Uchwały Nr73/2012 z dnia 14 marca 2012r Senatu SUM: W wyborach ogólnouczelnianych o wyborze kandydata decyduje uzyskanie zwykłej większości głosów w rozumieniu § 29 niniejszego Regulaminu. A §29 pkt1 precyzuje: zwykła większość głosów – liczba głosów „za” jest większa niż liczba głosów „przeciw”.
Zwracamy się do Pani Przewodniczącej z prośbą, aby w trybie pilnym zapis odnośnie warunku uznania wyboru został skorygowany na zgodny z obowiązującą Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, gdyż wybór kandydatów do rad wydziałów, senatu, kolegium elektorskiego może zostać uznany za nieważny.

Z wyrazami szacunku

Za Komisję Zakładową
Z-ca Przewodniczącej
/-/Aleksandra Kochańska - Dziurowicz

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Kartki-ściągawki z nazwiskami na które należy głosować dawno już zostały rozdane. Apeluję do wszystkich, aby głosowali zgodnie z własnym sumieniem i nie sugerowali się podpowiedziami władz, bo nigdy nie będzie lepiej. Stawiajmy na ludzi nie skompromitowanych jeżeli pragniemy odnowy. Głosowania są przecież tajne, co ułatwi nam sytuację. Obecnej władzy i ich poplecznikom powiedzmy - dziękuję.

Anonimowy pisze...

Brawo klucz wyborczy dla samodzielnych do Rady Wydziału w Zabrzu ustalony przez obecne władze jest bardzo ciekawy. Panie Profesorze, nic mi się już nie chce, mam dość w nic już nie wierzę, chyba nie pójdę na wybory. A miało być takie święto. I jeszcze jedno nie podpiszę się dalej się boję, szczególnie po dostarczonej liście. Zrezygnowana samodzielna

Anonimowy pisze...

W Katowicach też rozdaje się ściągi do głosowania. Widać, że obecnej władz bardzo zależy na kontynuacji swoich rządów, mimo iż podczas swoich "występów" na Radach Wydziałów bardzo skarżą się jak to ciężko sprawuje się rządy. Opowieść o "rozdartym sercu" pani rektor z trudem i żalem podpisującej zwolnienia pracowników spowodowała, że niektórzy może się i popłakali nad jej ciężką dolą. Ale na pewno nie Ci którzy doświadczyli tej tyranii.