Pomoc dla Ukrainy

To jest też moja wojna

Stowarzyszenie Pokolenie ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191

Witajcie!! Zapraszam wszystkich na fb Pokolenia. Będziemy dokładnie informować o wszystkich przedsięwzięciach. Proszę o pilne wpłaty bo na granicy w Krościenku dramat i z samego rana trzeba kupić pampersy, soczki dla dzieci itp. Równocześnie prośba o dokładne czytanie naszych komunikatów na fb bo nie możemy się rozjeżdżać w działaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym wojewody i pogranicznikami. Wiemy co jest potrzebne. Dzisiaj bus od nas był po ukraińskiej stronie, mamy grubo ponad setkę wolontariuszy, jutro zaczniemy uruchamiać punkty w 15 miastach. Musimy działać sensownie i rozważnie żeby pomagać, a nie po to żeby mieć satysfakcję. Poniżej tekst z fb.

Wracamy!! Od dawna nie uruchamialiśmy fb, ale Putin i jego agresja na Ukrainę zmusza nas do działania. Dlatego wracamy, bo to też jest nasza wojna. Ukraina krwawi, Ukraina walczy. Prezydent Zeleński przejdzie do historii jako bohater. Na naszych oczach zmienia się cały współczesny świat. Musimy sobie uświadomić, że tam giną ludzie, którzy walczą też o nasze bezpieczeństwo. Tę wojnę musimy wygrać, wszyscy razem, dla nas, naszych dzieci, wnuków i w imię zwykłej przyzwoitości. Dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc. Ogłaszamy zbiórkę, która pójdzie w dwóch kierunkach- pomoc dla armii ukraińskiej czyli kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko co służy do obrony, a nie jest bronią i nade wszystko na zestawy medyczne dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce dawać pieniądze na broń, to postaram się jutro podać właściwe konto, ale my się tym nie zajmujemy. Drugi kierunek to pomoc humanitarna dla uchodźców i ludności cywilnej na Ukrainie. W tym momencie mamy zamówienia od konkretnych ludzi na ponad 500 kamizelek i hełmów- to są już kwoty milionowe. Po kilka razy dziennie będę się starał dawać wpisy i informować o naszych działaniach. Precz z komuną.

środa, 18 kwietnia 2012

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ WCALE, POWAŻNY BŁĄD PROCEDURALNY NAPRAWIONY

Uchwała Nr 7/2012


2012-04-18


Uchwała Nr 7/2012
z dnia 17 kwietnia 2012r.
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
na kadencję 2012 – 2016

w sprawie: interpretacji zapisów Regulaminu Wyborów na kadencję 2012-2016

Działając na podstawie § 71 ust. 4 pkt 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i § 4 ust. 1 lit f) Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 73/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów ogólnouczelnianych i wydziałowychUczelniana Komisja Wyborcza

uchwala co następuje:§ 1

W związku z przedstawioną wątpliwością co do zgodności zapisu § 20 ust. 1 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012 – 2016 z treścią art. 71 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Uczelniana Komisja Wyborcza wyjaśnia, że wybór kandydata uważa się za dokonany jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.

§ 2Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner

0 komentarze: