środa, 17 marca 2010

1 marca br. w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się debata nad projektem pt.: Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 - projekt środowiskowy.

Gospodarzami spotkania byli w podwójnych rolach prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademii Medycznych i prof. dr hab. Wiesław Banyś – Rektor Śląskiego Uniwersytetu pełniący także funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Gościem spotkania i głównym referentem był prof. dr hab. Jerzy Woźnicki. Spotkania takie odbyły się już w wielu polskich miastach uniwersyteckich –Katowice zamykały pierwszą publiczną rundę. Wśród zaproszonych gości byli rektorzy uczelni śląskich, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych i biznesu. Z naszej uczelni rozpoznałam tylko Panią Dziekan prof. dr hab. J. Lewin-Kowolik wraz z osoba towarzyszącą, przewodnicząca NSZZ Solidarność mgr D. Gojny – Ucińską. Bardzo merytoryczny głos w dyskusji zabrał Pan prof. dr hab. Zbigniew Herman. Ostatnie rzędy wypełnili studenci. Z przykrością muszę stwierdzić, że wiele miejsc w auli było pustych.

Trudno jest w paru słowach streścić prawie dwugodzinne wystąpienie prof. dr hab. J. Woźnickiego dlatego odsyłam zainteresowanych do pełnego tekstu. Autorzy opracowania oceniając stan obecny proponują zmiany w trzech obszarach:

 1. działalności edukacyjno – uczelnianej,
 2. działalności naukowej,
 3. współdziałania z ich otoczeniem.

Obecny stan szkolnictwa wyższego i nauki oceniony przez wyspecjalizowany ośrodek uzyskał ocenę 3,5 przy skali 1:10, natomiast rektorzy ocenili go jako nie satysfakcjonujący.

Poniżej krótko wymieniam postulowane zmiany w poszczególnych obszarach:

Ad 1.

 • Należy zmniejszyć wskaźnik scholaryzacji (obecnie wynosi 1:2) kosztem wzrostu rangi nauki,
 • nakłady na szkolnictwo powinny być przeliczane na liczbę studentów, a nie jako % PKB,
 • swoboda uczelni w ustalaniu programów nauczania, ale z równoczesnym nadzorowaniem efektów nauczania przez Komisję Akredytacyjną,
 • kariera akademicka:
  1. zapewnienie jej stabilności czyli tak jak jest to obecnie,
  2. dla wybitnych zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego bez uzyskiwania habilitacji (dla tej grupy uprawnienia do doktoryzowania będzie opiniować i zatwierdzać CK ds. stopni i tytułów),
 • jednolity nadzór wszystkich uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, a np. Ministerstwo Zdrowia będzie tylko nadzorowało szkolenie podyplomowe i szpitale kliniczne.

Ad 2.

 • zgodnie z zapowiedzią Premiera D. Tuska do 2013 roku środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę mają wzrosnąć do 2% PKB. Projektodawcy uważają, że takie samo finansowanie nauki powinno być z środków pozabudżetowych,
 • rozdział środków finansowych na działanie podmiotowe do przedmiotowego powinien ulec zmianie z 2:1 na 1:2,
 • za 6 lat powinna być wprowadzona powszechna odpłatność za studia w wysokości 25% kosztów,
 • państwo powinno zapewnić studentom powszechny dostęp do bankowych kredytów,
 • uczelnia na działalność będzie miała fundusze z budżetu oraz z czesnego,
 • krytyczny stosunek do propozycji rektora jako menadżera, ale dopuszcza się takie rozwiązanie :nadzorowanie uczelni przez senat (misja) i radę powierniczą (zarządzanie zasobami) z nowa wizją organów uczelni, zwiększoną kompetencją rektora wybieranego opcjonalnie z udziałem „research committee” i rady powierniczej,
 • zwiększenie zadań Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, rozwój misji konferencji rektorów, zmiana zadań CKK,
 • uczelnie flagowe to przede wszystkim uczelnie, w których dominuje nauka, należy je stworzyć,
 • uniwersytety stanowe (te będą poza siecią), mają mieć swoją tożsamość prawną umocowaną w ustawie o szkolnictwie wyższym. Celem takiej uczelni będzie kształcenie studentów, którzy równocześnie będą uczestniczyć w badaniach naukowych.

Bardzo liczyłam na burzliwą dyskusję, ale po długim wystąpieniu prof. J. Woźnickiego czas na nią był ograniczony.

prof. dr hab. Aleksandra Kochańska - Dziurowicz

3 komentarze:

stundent_wlk pisze...

http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35019,7670075,Wybitny_lekarz_odchodzi__bo_nie_mial____specjalizacji.html

Anonimowy pisze...

Oczywiscie, cementowaie starych ukladów. Żadnych, najmniejszych nawet prób reformy zatęchłego systemu.

Najbardziej ciekawi nie, kto i na jakiej posdtawie bedzie oceniał kto jest wybitny, a kto nie... hłe, hłe, hłe.
Z daleka smierdzi uznaniowością oraz promocją kolesiów i ich potomstwa. Nihil novi.

Czyli negacja wszystkiego dobrego i świeżego, co usiłuje wprowadzic Prof. Kudrycka.

Beton pokryty warstwą cementu.

Anonimowy pisze...

Naprawiać szkolnictwo powinni młodzi ludzie po doktoratach. Ze świeżym spojrzeniem i umysłem. Starzy profesorowie są autorami obecnego niedoskonałego systemu. A ten co przyczynił się cześniej do złych rozwiązań nie bedzie umiał teraz ich naprawić. Obecni rektorzy wcześniej byli dziekanami, jeszcze wcześniej prodziekanami i kierownikami katedr, więc mieli wpływ na kształt i jakość ówczesnych rozwiązań. Jeżeli wtedy tego nie zrobili, to nie ma co liczyć, że teraz cokolwiek naprawią. Wręcz przeciwnie, będą chwalić stare i udawadniać, że nie jest takie złe.