poniedziałek, 4 czerwca 2012

Podsumowanie maja

Miniony miesiąc stał pod znakiem wyborów, w zasadzie mamy już skompletowane organy kolegialne (poza dodatkowymi wyborami do Senatu i RW w Zabrzu) oraz pełny skład rektorsko-dziekański. Zawsze po zakończonych wyborach nadchodzi czas analiz. By uzyskać pełny obraz niezbędne są precyzyjne badania ankietowe; takimi nie dysponujemy w uczelni zatem próbując uzyskać odpowiedzi na liczne pytania skazani jesteśmy raczej na snucie domysłów niż analizy oparte na dokładnych danych. Spróbuję zastanowić się co oznaczają wyniki wyborów.
• Wyniki wyborów rektorskich mówią, że społeczność opowiada się za kontynuacją.
• Wyniki wyborów do Senatu pokazują nieco inny obraz, w skład Senatu weszło wiele nowych osób i tu widać chęć zmiany. Niemniej moje siedmioletnie doświadczenia z pracy w Senacie wskazują, że kierunek pracy tego organu nadają władze rektorskie i niezmiernie trudno jest wprowadzać inne idee w życie. Ale nawet biorąc pod uwagę te obiektywne czynniki można żywić nadzieję na większą aktywność Senatorów niż w ostatnich latach.
• Także wyniki wyborów spośród samodzielnych pracowników naukowych do Rad Wydziałów Lekarskich nie dają jednoznacznego obraz; w Katowicach do głosu doszła opcja reformatorska, co jasno pokazuje skład nowej RW, w Zabrzu górą była tendencja do utrzymania status quo.
• Wybory dziekanów przyniosły spore zmiany, w trzech wydziałach mamy nowych dziekanów, w tym w obu wydziałach lekarskich.

Próbując podsumować wyniki wyborów trudno o jednoznaczne oceny, generalnie w wyborach rektorskich przeważyła opcja zachowawcza, ale przewaga zwolenników kontynuacji nie była zbyt duża. W pierwszej turze głosowania osoby reprezentujące aktualne władze czyli Prof. Olczyk i Prof. Jałowiecki zebrali łącznie 56% głosów, a w drugiej Prof. Jałowiecki uzyskał poparcie 55% osób. Przyszłe władze nie mogą pominąć istnienia dużej grupy osób krytycznie oceniających rzeczywistość uczelnianą.
Warto zastanowić się jakie czynniki są kluczowe dla funkcjonowania uniwersytetu. W moim przekonaniu niezbędne do prawidłowego działania jest autentyczne zaangażowanie szerokich kręgów pracowników. Nawet najlepsze władze, profesjonalnie przygotowane i oddane pracy na rzecz uczelni to za mało, bez wsparcia pracowników nie zrobią wiele. W tym upatruję podstawowego zagrożenia na przyszłość, gdyż nie sądzę by zmiany personalne były w stanie tchnąć nowego ducha w kręgach akademickich naszej uczelni.
Zawsze tego typu prognozy są obarczone ryzykiem błędu; nieznane okoliczności zewnętrzne, krajowe i te mające źródło poza granicami Polski mogą całkowicie zmienić bieg wydarzeń. Pozostaje mieć nadzieję, że wypadkowa różnych czynników spowoduje takie zmiany w uczelni by stała się ona wymarzonym miejscem dla realizacji kariery każdego pracownika.

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Katowice: szpital dziecięcy obniża pensje - związkowcy protestują
Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia04-06-2012 17:46
450 zł - tyle stracą miesięcznie lekarze pracujący w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Cięcia nie ominą także wynagrodzeń pozostałego personelu medycznego.

Wynagrodzenia pielęgniarek i ratowników medycznych zmniejszą się o 250 zł, a rehabilitantów - o 100 zł. Dyrekcja placówki zapowiada, że osoby, które nie podpiszą zgody na obniżenie pensji, stracą pracę w szpitalu - informuje Gazeta Wyborcza.
Zmniejszenie uposażeń planowane od września br. dotknie w sumie ponad 600 pracowników GCZD. Przeciwko obniżkom pensji opowiedziały się już związki zawodowe. W ich opinii dyrekcja lecznicy łamie prawo.

Paweł Prohaska, przewodniczący "Solidarności" w GCZD podkreśla, że istnieje wspólna reprezentacja wszystkich działających w szpitalu związków zawodowych. Zaznacza, że sprawa obniżenia wynagrodzeń powinna być najpierw z nimi skonsultowana, a nie przedstawiona jako propozycja nie do odrzucenia.