piątek, 1 czerwca 2012

Ważny komunikat dotyczący wyborów do Senatu

W.P.
Kierownicy Jednostek
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Na skutek ogromnej niefrasobliwości Działu Prawnego ŚUM, który dopiero
w dniu dzisiejszym o godzinie 10:30 zmienił w istotny sposób ustalony
uprzednio z Uczelnianą Komisją Wyborczą tryb przeprowadzenia wyborów w
celu uzupełnienia brakujących mandatów do Rady Wydziału i Senatu (W
ZAŁĄCZENIU KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TEJ SPRAWIE Z
01.06.2012 GODZ. 10:30) ZMUSZONY JESTEM ODWOŁAĆ ZAPOWIEDZIANE WSTĘPNIE
NA PONIEDZIAŁEK 04.06.2012 O GODZ. 9:00 ZABRANIE WYBORCZE.
Zgodnie z NOWYMI ZASADAMI w dniu 05.06.2012r. w godzinach 9:00-15:00 w
siedzibie Wydziałowej Komisji Wyborczej zlokalizowanej w Dziekanacie
Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu na Placu
Traugutta 2 pokój 403 (IV piętro), odbędzie się PONOWNE ZGŁASZANIE
KANDYDATÓW z grona NAUCZYCIELI AKADEMICKICH POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ
DOKTORA HABILITOWANEGO do SENATU i RADY WYDZIAŁU.

Kandydatów może zgłaszać każdy pracownik Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od
przynależności do poszczególnych grup społeczności akademickiej.

Bierne prawo wyborcze (prawo kandydowania) w wyborach do Rady Wydziału i
Senatu przysługuje WSZYSTKIM DOTYCHCZAS NIE WYBRANYM DO TYCH ORGANÓW
nauczycielom akademickim posiadającym stopień naukowy doktora lub tytuł
naukowy profesora, zatrudnionym w SUM, jako podstawowym miejscu pracy,
którzy nie ukończyli sześćdziesiątego piątego roku życia, a w
przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku
życia.

Kandydatury w wyborach wydziałowych do Rady Wydziału i Senatu zgłasza
się osobiście w formie pisemnej na odpowiednich dla przedmiotu wyborów i
poszczególnych grup społeczności akademickiej KARTACH ZGŁOSZENIA
KANDYDATA, stanowiących załączniki do e-maila, na ręce członków
właściwej Wydziałowej Komisji Wyborczej, pełniących dyżury według
kalendarza wyborów.

Na jednej karcie można zgłaszać jedynie jednego kandydata.

Do zgłaszania kandydatury Rady Wydziału i Senatu należy dołączyć
pisemną zgodę na kandydowanie osoby zgłaszanej umieszczoną na
wspomnianych KARTACH ZGŁOSZENIA KANDYDATA.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń kandydatów, Komisje Wyborcze
sporządzają listy kandydatów w układzie alfabetycznym i podają je do
publicznej wiadomości.

W ZAISTNIAŁYCH OKOLICZNOŚCIACH ZEBRANIE WYBORCZE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU
06.06.2012 r.(ŚRODA)o godz.9:00 w sali RADY WYDZIAŁU Dziekanat Wydziału
Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu na Placu Traugutta
2 pokój 403 (IV piętro). W trakcie zebrania w razie konieczności mogą
się odbyć 2 kolejne głosowania, a zatem godzina jego zakończenia jest
niemozliwa do przewidzenia.
UPRZEJMIE WSZYSTKICH PAŃSTWA PRZEPRASZAM ZA ZAMIESZANIE, KTÓRE JEDNAK,
JAK WYNIKA Z DOŁĄCZONEGO KOMUNIKATU, NIE WYNIKA ZUPEŁNIE Z MOJEJ WINY!!!


Uprzejmie proszę o przekazanie powyższych informacji wszystkim
SAMODZIELNYM pracownikom nauki zatrudnionym w Państwa Jednostkach.

Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Cieślar
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Czyżby trzeba było kogoś na siłę wepchnąć do RW, tak jak prof. Lewin-Kowalik w Katowicach?