niedziela, 5 stycznia 2014

zestawienie ankiety

Przedstawiam wyniki ankiety z 5 listopada dotyczącej ortografii. Poruszony problem nie jest pewnie kluczowy dla wykonywania zawodu lekarza, niemniej rzutuje na odbiór naszej pracy. Analizując wyniki ankiety cieszy fakt, iż większość respondentów uważa, że błędy ortograficzne są niedopuszczalne, a studenci robiący błędy ortograficzne powinni być kierowani na specjalne szkolenia. W mojej pracy dydaktycznej problem niskiej znajomości zasad ortografii ujawniają historie choroby, jakie piszą studenci w czasie zajęć z interny.

Konkludując, jako pracownicy dydaktyczni uczelni powinniśmy zwracać uwagę na poprawność używanego języka polskiego przez naszych studentów, tak by nasi absolwenci byli jak najlepszą wizytówką uczelni, nie tylko od strony merytorycznej, ale także językowej.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Z nowym rokiem czas przyjrzeć się z bliska administracji w SUM. AZ sześciu kanclerzy i dyrektorów. Toż to granda w biały dzień. Tak powszechnie krytykowana poprzednia dyrekcja miała tylko dwóch zastępców, i to wystarczało.
Na dodatek do tych samych spraw jest ich aż dwóch, nie wiadomo po co. Prosimy Zw.Zaw. o rozmowę z Panem Rektorem w tej sprawie, bo reorganizacja dyrekcji spowoduje duże oszczędności przy ich wygórowanych zarobkach.

Anonimowy pisze...

W administracji nie dzieje się dobrze. Stosunki pracy są podłe, panuje strach, niesprawiedliwość i kłamstwo. Winę za to ponosi Kuraszewska. Jej sposób odzywania się do podwładnych urąga wszelkim zasadom. O niebo lepiej pracowało się zanim ona nastała. Nie jest godna administrować naszą uczelnią. To zła kobieta.