środa, 21 listopada 2012

Ważne sprawy akademickie

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się szczytem Szefów Rządów krajów Unii Europejskiej (22-23 listopada br.) oraz inicjatywą skierowania do jak najszerszego grona interesariuszy apelu w sprawie utrzymania poziomu budżetu przeznaczonego na programy "Horyzont 2020" i "Erasmus dla wszystkich", chciałbym przekazać Państwu następujące informacje:

1. W dn. 26 października br. odbyło się w Brukseli posiedzenie Rady Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (Council of European University Association - EUA). W czasie tego spotkania Zarząd EUA (EUA Board) oraz przewodniczący krajowych konferencji rektorów, w tym naszej Konferencji, przyjęli wstępną wersję tekstu stanowiska - apelu do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz szefów rządów państw Unii Europejskiej o utrzymanie planowanego, zwiększonego budżetu przyszłego programu ramowego Horizon 2020 oraz skonsolidowanego nowego programu - Erasmus for All.

W załączeniu przekazuję tekst tego dokumentu, zaakceptowany przez jego sygnatariuszy w procesie konsultacji, jakie miały miejsce na początku listopada, oraz jego tłumaczenie na język polski. KRASP zwrócił się do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także polskich europosłów o zdecydowane wsparcie stanowiska uniwersytetów europejskich.

2. Porozumienie europejskich stowarzyszeń naukowych - Initiative for Science in Europe (ISE) koordynuje akcję zbierania podpisów pod petycją wskazującą na konieczność zagwarantowania w budżecie Unii na lata 2014-2020 odpowiednich środków na badania naukowe i innowacje. Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich (EUA) - niezależnie od własnej inicjatywy w tej sprawie - zaapelowało do krajowych konferencji rektorów o poparcie tej petycji.

Zwracam się zatem do Państwa z apelem o podpisywanie petycji "A Petition for the attention of the EU Heads of State or Government: A top priority for Europe: secure the EU research and innovation budget!". Tekst petycji znajduje się na stronie http://no-cuts-on-research.eu/index.php?file=home.htm. Jest tam również opisany sposób jej sygnowania.


Z wyrazami szacunku,

prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Przewodniczący KRASP


Apel skierowany do szefów rządów państw uczestniczących w szczycie budżetowym Unii Europejskiej (PL)

Apel skierowany do szefów rządów państw uczestniczących w szczycie budżetowym Unii Europejskiej (EN)

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Wkrótce nie będzie funduszy na nic, a na pewno nie na naukę. Jeszcze naiwnie, jak małe dzieci łudzimy się, że nauka będzie lepiej dotowana, pomimo, że głód prawie zagląda nam w oczy. Ale tak jest, gdy przez lata naukowiec-idealista wierzy, że działa w imię wyższej idei i myśli, że będzie miał za co robić poważne badania. W tym czasie kolega lekarz nie-naukowiec założył kilka NZOZ-ów lub wyjechał do szpitala za granicę, aby utrzymać rodzinę i aby miał za co wykształcić swoje dzieci. A dla pracownika uczelni emerytura się szybko zbliża, ze stawką w Polsce niecałe 200 euro na miesiąc...stracone lata...

Anonimowy pisze...

Ostatnio przedstawiciele z Brukseli oficjalnie mowia, ze beda ciac budzet na badania i innowacje. Bycie naukowcem w kraju to takie powolne skazanie swojej rodziny na niebyt.

Anonimowy pisze...

W Polsce zawsze tak było, mamienie obietnicami, że będzie lepiej, maksymalne wykorzystywanie naiwności, wiedzy i zdolności nauczyciela akademickiego, a potem szybkie się jego pozbycie. Szkoda życia na udawanie, że jest ok.