Pomoc dla Ukrainy

To jest też moja wojna

Stowarzyszenie Pokolenie ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191

Witajcie!! Zapraszam wszystkich na fb Pokolenia. Będziemy dokładnie informować o wszystkich przedsięwzięciach. Proszę o pilne wpłaty bo na granicy w Krościenku dramat i z samego rana trzeba kupić pampersy, soczki dla dzieci itp. Równocześnie prośba o dokładne czytanie naszych komunikatów na fb bo nie możemy się rozjeżdżać w działaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym wojewody i pogranicznikami. Wiemy co jest potrzebne. Dzisiaj bus od nas był po ukraińskiej stronie, mamy grubo ponad setkę wolontariuszy, jutro zaczniemy uruchamiać punkty w 15 miastach. Musimy działać sensownie i rozważnie żeby pomagać, a nie po to żeby mieć satysfakcję. Poniżej tekst z fb.

Wracamy!! Od dawna nie uruchamialiśmy fb, ale Putin i jego agresja na Ukrainę zmusza nas do działania. Dlatego wracamy, bo to też jest nasza wojna. Ukraina krwawi, Ukraina walczy. Prezydent Zeleński przejdzie do historii jako bohater. Na naszych oczach zmienia się cały współczesny świat. Musimy sobie uświadomić, że tam giną ludzie, którzy walczą też o nasze bezpieczeństwo. Tę wojnę musimy wygrać, wszyscy razem, dla nas, naszych dzieci, wnuków i w imię zwykłej przyzwoitości. Dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc. Ogłaszamy zbiórkę, która pójdzie w dwóch kierunkach- pomoc dla armii ukraińskiej czyli kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko co służy do obrony, a nie jest bronią i nade wszystko na zestawy medyczne dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce dawać pieniądze na broń, to postaram się jutro podać właściwe konto, ale my się tym nie zajmujemy. Drugi kierunek to pomoc humanitarna dla uchodźców i ludności cywilnej na Ukrainie. W tym momencie mamy zamówienia od konkretnych ludzi na ponad 500 kamizelek i hełmów- to są już kwoty milionowe. Po kilka razy dziennie będę się starał dawać wpisy i informować o naszych działaniach. Precz z komuną.

wtorek, 12 czerwca 2012

O Zakładzie Chorób Metabolicznych Kości

W związku z podjętą przez Dziekana Prof. W. Króla próbą likwidacji Zakładu Chorób Metabolicznych Kości i wprowadzeniu do programu RW 14 czerwca odpowiedniego punktu przedstawiam poniżej informacje dotyczące tej jednostki uczelni.

Zakład Chorób Metabolicznych Kości
przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii
Wydziału Lekarskiego z Oddz. Lek-Dent. w Zabrzu SUM w Katowicach


Informacje wstępne:

Zakład powstał z inicjatywy dr hab. W. Pluskiewicza w 2001 roku. Był pierwszą tego typu placówką w polskich uczelniach medycznych. Aktualnie podobne jednostki mają także CM UJ oraz UM w Łodzi. W strukturze zakładu znajduje się pracownia densytometryczna, w której są także przeprowadzane zajęcia dydaktyczne dla studentów. W strukturze SK 1 w Zabrzu powołano Poradnię Chorób Metabolicznych Kości, w której studenci odbywają z kolei zajęcia praktyczne.

Dydaktyka:
 • Zajęcia w ramach przedmiotu „Choroby wewnętrzne” dla studentów V roku wydz. lekarskiego oraz zajęcia w ramach fakultetu „Kliniczne aspekty starzenia się” dla IV roku wyd. lekarskiego.
 • Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/12: łącznie 334 godziny, w tym:
  • wykłady V rok lek. - 3 godz,
  • ćwiczenia V rok lek. - 256 godz,
  • seminaria V rok lek. - 24 godz,
  • fakultet: wykład 3 godz. i ćwiczenia 48 godz.
 • W 2004 roku autorski program nauczania chorób metabolicznych kości został wyróżniony i uzyskał nagrodę dydaktyczną II stopnia Rektora uczelni.
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone w zakładzie uzyskały bardzo dobrą ocenę Komisji ds. Jakości Dydaktyki uczelni.
 • Pod auspicjami zakładu od 2001 roku organizowane są konferencje szkolenia podyplomowego dla lekarzy.

Nauka:
 • Zakres tematyczny: choroby metaboliczne kości, w tym osteoporoza pierwotna i wtórna (z unieruchomienia, w przebiegu colitis ulcerosa, cukrzycy, po operacjach bariatrycznych, jako następstwo chorób nowotworowych), ocena ryzyka złamań, osteodystrofia nerkowa dorosłych, zaburzenia metaboliczne szkieletu u dzieci (cukrzyca i inne schorzenia endokrynologiczne, niewydolność nerek, fenyloketonuria), badania szkieletu u bliźniąt oraz chorych z zaburzeniami genetycznymi, wpływ zaburzeń widzenia na stan szkieletu, związki uogólnionej osteoporozy z chorobami układu stomatognatycznego, wpływ rodzaju menopauzy oraz ciąży na stan szkieletu, badania osób zdrowych w celu opracowania polskich norm.
 • Dorobek: w okresie istnienia zakładu (za lata 2001-2011)
  • IF=175,876 (wg danych Biblioteki Głównej SUM).
  • punkty MNiI=1948 pkt (wg danych Biblioteki Głównej SUM).
  • rok 2012: IF=12,156.
  • Łączny dorobek zakładu wyrażony liczbą punktów IF=188,032.
  • Liczba cytacji = 889 za okres 2001-2012 (wg bazy Scopus).
 • Współpraca naukowa Zakładu Chorób Metabolicznych Kości:
  • z jednostkami SUM: Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu, Katedra i Zakład Patomorfologii w Zabrzu, Zakład Patofizjologii w Zabrzu przy Katedrze Patofizjologii i Endokrynologii, Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Katowicach, Katedra i Zakład Epidemiologii w Katowicach,
  • z jednostkami innych uniwersytetów medycznych: Zakład Chorób Metabolizmu Kostnego i Schorzeń Endokrynnych UM w Łodzi, Katedra i Klinika Chorób Wewn. i Nefrologii UM w Warszawie, Katedra i Klinika Endokrynologii i Leczenia Izotopami Akademii Medycznej we Wrocławiu, Katedra i Oddział Kliniczny Reumatologii UM w Poznaniu, Katedra i Klinika Pediatrii UM w Białymstoku,
  • z innymi jednostkami: Wydział Medyczny Uniwersytetu w Ostrawie, Klinika Chorób Wewn. i Endokrynologii MSWiA w Warszawie, Wojewódzki Szpital Urazowy w Piekarach Śląskich.

Inne osiągnięcia: w zakładzie zrealizowano 1 doktorat w ramach Studium Doktoranckiego oraz powstały we współpracy ze studentami dwie prace oryginalne z IF=4,2.

0 komentarze: