piątek, 30 marca 2012

WYBORY - ODPOWIEDŹ PROF. E. BIRKNER

Prof. dr hab. Ewa Birkner Zabrze 29.03.2012
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUMSzanowny Pan
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych
Kości, SUMW odpowiedzi na pismo Pana Profesora z dnia 28.03.2012 informuję:
1. Nie ma obowiązku zgłaszania Kandydatów z tej samej grupy pracowników.
2. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego Kandydata.
3. Kartę zgłoszeniową może oddać Kandydat lub osoba zgłaszająca.

Odpowiedzi na uwagi do Regulaminu Ogólnouczelnianych Wyborów
1. W przypadku Kandydatów do Senatu spośród Profesorów i Doktorów habilitowanych (Punkt 1, podpunkt b) brak pisemnej zgody nie dyskwalifikuje Kandydata.
2. Przypisane wartości procentowe, to maksymalne procenty jakie można uzyskać w danej grupie pracowników, a obliczenia dokonane są do 100%.


Z poważaniem
Ewa Birkner

0 komentarze: