Pomoc dla Ukrainy

To jest też moja wojna

Stowarzyszenie Pokolenie ING Bank Śląski: 46 1050 1214 1000 0023 2833 5191

Witajcie!! Zapraszam wszystkich na fb Pokolenia. Będziemy dokładnie informować o wszystkich przedsięwzięciach. Proszę o pilne wpłaty bo na granicy w Krościenku dramat i z samego rana trzeba kupić pampersy, soczki dla dzieci itp. Równocześnie prośba o dokładne czytanie naszych komunikatów na fb bo nie możemy się rozjeżdżać w działaniu. Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządzaniem kryzysowym wojewody i pogranicznikami. Wiemy co jest potrzebne. Dzisiaj bus od nas był po ukraińskiej stronie, mamy grubo ponad setkę wolontariuszy, jutro zaczniemy uruchamiać punkty w 15 miastach. Musimy działać sensownie i rozważnie żeby pomagać, a nie po to żeby mieć satysfakcję. Poniżej tekst z fb.

Wracamy!! Od dawna nie uruchamialiśmy fb, ale Putin i jego agresja na Ukrainę zmusza nas do działania. Dlatego wracamy, bo to też jest nasza wojna. Ukraina krwawi, Ukraina walczy. Prezydent Zeleński przejdzie do historii jako bohater. Na naszych oczach zmienia się cały współczesny świat. Musimy sobie uświadomić, że tam giną ludzie, którzy walczą też o nasze bezpieczeństwo. Tę wojnę musimy wygrać, wszyscy razem, dla nas, naszych dzieci, wnuków i w imię zwykłej przyzwoitości. Dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc. Ogłaszamy zbiórkę, która pójdzie w dwóch kierunkach- pomoc dla armii ukraińskiej czyli kamizelki kuloodporne, hełmy i wszystko co służy do obrony, a nie jest bronią i nade wszystko na zestawy medyczne dla żołnierzy. Jeżeli ktoś chce dawać pieniądze na broń, to postaram się jutro podać właściwe konto, ale my się tym nie zajmujemy. Drugi kierunek to pomoc humanitarna dla uchodźców i ludności cywilnej na Ukrainie. W tym momencie mamy zamówienia od konkretnych ludzi na ponad 500 kamizelek i hełmów- to są już kwoty milionowe. Po kilka razy dziennie będę się starał dawać wpisy i informować o naszych działaniach. Precz z komuną.

sobota, 31 marca 2012

WAŻNY KOMENTARZ DOTYCZĄCY WYBORÓW

Tak się dzieje, kiedy władza uważa, że jest nieomylna i lekceważy życzliwe uwagi osób trzecich. Chciałam przypomnieć, że na ręce prof. dr hab. Zbigniewa Gąsiora, Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej (DKS) w styczniu przesłałam swoje uwagi do Statutu (były one też umieszczone na tym blogu), wśród nich była propozycja dotycząca wyboru dziekana w świetle nowych przepisów ograniczających liczebność rady wydziału. Przypominam te propozycję:
„§ 78 w znowelizowanym statucie został utrzymany bez zmian stary zapis: Wybory Dziekana i Prodziekanów dokonują nowo-wybrane Rady Wydziałów. Wprowadzenie § 40 i nie zaktualizowanie wyżej cytowanego zapisu może spowodować poczucie niesprawiedliwości wśród samodzielnych pracowników, gdyż w zależności od przypisania do danej rady wydziału w jednym przypadku wszyscy samodzielni będą decydowali o wyborze dziekana, a w drugim przypadku tylko wybrani samodzielni pracownicy (dotyczy to członków rad wydziałów lekarskich). Dlatego tak jak w przypadku wyborów rektora poprzez uczelniane kolegium rektorskie wybór dziekana musi być dokonany poprzez wydziałowe kolegium elektorskie. Dla wydziałów, które nie dokonują wyboru samodzielnych pracowników do rady wydziały nowo-wybrana Rada Wydziału staje się automatycznie wydziałowym kolegium elektorskim”:

Uważam, że po wyborze dziekanów w wydziałach lekarskich następnie dokonuje się wyboru do rady wydziału przedstawicieli z grupy prof. i dr hab., a ponieważ pozostałe grupy już są wybrane należy zmniejszyć tylko ich liczebność przyjmując kryterium największej liczby otrzymanych głosów.
Ta logiczna propozycja, którą możemy znaleźć w regulaminach wyborczych innych uczelni (patrz regulamin wyborczy Uniwersytetu Śląskiego) nie została doceniona ani przez DKS, nie została uwzględniona podczas głosowania nad Statutem, ani też nie przez Uczelnianą Komisję Wyborczą. W tych wyborach grupa profesorów i doktorów habilitowanych jest bardziej zaangażowana w procedurę wyborczą, gdyż po raz pierwszy musi dokonywać wyboru do rad wydziału, stąd też wnikliwe „studiowanie” Regulaminu Wyborczego i dostrzeganie w nim niedociągnięć prawnych. Pojawiają się już pierwsze zapytanie do Pani Przewodniczącej UKW, a UKW informuje nas o podjęciu pierwszych uchwał i publikuje komentarze do uchwalonego nie tak dawno, bo 14 marca przez Senat Regulaminu Wyborczego.
Prof. A. Kochańska - Dziurowicz

0 komentarze: