poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Newsletter MSiNW

Nr 16/2011

O kapitale intelektualnym na europejskich forach

W wywiadzie dla PAP minister Barbara Kudrycka wskazuje jako główne priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy, wsparcie młodych badaczy, bardziej przyjazne procedury programu ramowego finansowania badań oraz ułatwienia w międzynarodowej wymianie naukowców. Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozmowy opublikowanej w serwisie PAP - Nauka w Polsce.

Więcej środków na konkursy NCN!

Rada Narodowego Centrum Nauki zwiększyła pulę środków przeznaczonych na trzy z pięciu ogłoszonych w 2011 roku konkursów na finansowanie projektów badawczych z zakresu badań podstawowych. W ramach tych konkursów polscy naukowcy otrzymają łącznie ponad 450 mln zł zamiast wcześniej planowanych 250 mln zł. Dodatkowe środki zostaną rozdzielone pomiędzy badaczy, którzy do 17 czerwca złożyli wnioski w ramach trzech ogłoszonych w marcu 2011 przez Narodowe Centrum Nauki konkursów na finansowanie projektów badawczych.
Szczegółowe informacje

Wstępny harmonogram konkursów NCN w latach 2011-2012

Narodowe Centrum Nauki udostępniło wstępny harmonogram realizacji konkursów na finansowanie projektów badawczych w latach 2011-2012. Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów zostaną umieszczone na stronie NCN po zatwierdzeniu odpowiednimi uchwałami Rady Narodowego Centrum Nauki.
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem, który zawiera informacje na temat rodzajów konkursów oraz istotnych dla nich terminach.

MNiSW wspiera publikacje w najlepszych czasopismach: druga edycja „Iuventus Plus”

Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnym konkursie w ramach programu „Iuventus Plus”. Celem programu jest wsparcie badań naukowych prowadzonych przez wybitnych młodych naukowców, zakończonych publikacją w najlepszych czasopismach naukowych oraz promocja i popularyzacja wyników tych prac. Do 15 września 2011 r. można zgłaszać projekty stanowiące kontynuację badań naukowych, których wyniki zostały opublikowane albo przyjęte do publikacji w czasopismach ujętych w aktualnym wykazie Journal Citations Report (JRC) lub Reference Index for the Humanities (ERIH).
Szczegółowe informacje o programie i procedurze konkursowej

Drugi polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Przypominamy o drugim wspólnym konkursie Polski i Izraela na projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy. Termin składania wniosków upływa 10 października 2011 r.
Więcej informacji o konkursie

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Lepiej, aby Pani minister zmieniła system wynagrodzeń dla pracowników akademickich bez habilitacji, ponieważ już teraz nauczyciel nauczania początkowego w wiejskiej szkole gminnej posiada znacznie wyższe uposażenie, niż doświadczony naukowiec z doktoratem. Ale to typowa polityka upodlenia finansowego niektórych grup zawodowych w tym kraju.