poniedziałek, 7 marca 2011

Wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego

W lutym odbył się kolejny egzamin lekarzy i dentystów.

Najpierw parę informacji o młodych lekarzach. Zdawało 2683 lekarzy-stażystów, a średni wyniki to 136,5 punktu na 198 pytań (2 unieważniono). Najwyższy wynik wyniósł 174, najgorszy 54. Bardzo dużo osób (223) oblało ten egzamin, co stanowi 8,31% zdających.

Po raz pierwszy podano wyniki każdego wydziału odrębnie (dotyczy to uczelni medycznych mających dwa wydziały lekarskie). Z przyjemnością informuję, że najlepiej wypadli nasi absolwenci z Wydziału Lekarskiego w Katowicach uzyskując średnio 140,9 prawidłowych odpowiedzi. Odległe, 11 miejsce zajęli niedawni studenci z Zabrza (135,1 odpowiedzi). Listę zamykają nasi młodsi koledzy z Białegostoku (129,5) i Wydziału Lekarsko-Wojskowego z Łodzi (127,9). Zdumiewać musi osobna grupa określona jako lekarze-stażyści z SUM-wydział nieznany! Kto się w tej grupie znalazł trudno dociec, czyżby niektórzy nasi absolwenci mieli problem z podaniem nazwy wydziału, w którym studiowali?!
Lekarze-stażyści z Katowic znakomicie wypadli w klasyfikacji osób, które nie zdały egzaminu. Tylko 3 osoby na 146 zdających nie uzyskało minimum (111 prawidłowych odpowiedzi). Wśród absolwentów z Zabrza było 14 osób z wynikiem poniżej minimum (9%).

LDEP zdawało 768 osób, średni wynik to 121 przy minimum 111 prawidłowych odpowiedzi. Najbardziej zastanawia fakt, iż aż 28% osób oblało ten egzamin, a wśród absolwentów z Łodzi na 91 zdających wynik negatywny zanotowało 41 osób.

Generalny wniosek: notujemy obniżenie poziomu nauczania na wydziałach dentystycznych lub też egzamin był wyjątkowo trudny.

Jak zwykle w ostatnich latach najlepszy wynik uzyskali młodzi dentyści z Poznania (129 punktów), dalej idzie Gdańsk (124). Nasi absolwenci uzyskali średnio 121 punktów, z nimi byli tylko koledzy z Wrocławia i Łodzi. Zwraca uwagę bardzo wyrównany poziom, poza dwiema czołowymi uczelniami i wyraźnie odstającymi absolwentami z Łodzi (116). Trzecie miejsce dentystów Warszawy i przedostatnich z Wrocławia dzieli zaledwie 2,5 punkta.

Na 65 zdających dentystów z naszej uczelni egzaminu nie zdało 19 osób (29%).

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie: www.cem.edu.pl.

0 komentarze: