sobota, 26 lutego 2011

Apel polskich naukowców

Szanowni Państwo

Dyrektorzy instytutów, Członkowie Rad Naukowych

oraz wszyscy pracownicy instytutów Polskiej Akademii Nauk

 

Zwracamy się do Państwa z apelem i prośbą o popieranie petycji do Marszałka Borusewicza oraz Senatorów RP:

Instytuty PAN - inwestujmy w realny kapitał ludzki w nauce tu-i-teraz”

http://www.petycje.pl/6583

 

Celem petycji jest wprowadzenie poprawki art. 104, która zapewni ujednolicenie zasad wynagradzania pracowników naukowych w instytutach PAN i na wyższych uczelniach.

Jest jeszcze szansa na wprowadzenie tej poprawki w ramach prac Senatu nad ustawą „o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, w tym ustawy o PAN.

Od szerokiego poparcia środowiska zależy nasz sukces i siła naszej argumentacji. Dlatego serdecznie prosimy o podpisanie się pod petycją , nawet jeżeli niskie wynagrodzenia nie są bieżącym problemem w Państwa instytutach.

            Pozwoli to zapewnić godziwe wynagrodzenia w tych instytutach, w przypadku których zaszłości historyczne (współczynnik przeniesienia 0.9 dotacji statutowej przy niskim finansowaniu w latach 90-tych) skutkują stałym kryzysem, pomimo bardzo dobrych wyników naukowych. Natomiast wszystkim pracownikom zapewni to ustawową waloryzację wynagrodzeń w przyszłości.

Ujednolicenie zasad systemu wynagradzania nie zmienia filozofii reformy nauki i nie kłóci się z zasadą konkurencyjności, przeciwnie wprowadza równe szanse konkurencji o dodatkowe środki, zapobiega dalszej pauperyzacji pracowników instytutów PAN i odpływowi kadry naukowej.

Apelujemy o szerokie rozpropagowanie zainicjowanej akcji zbierania podpisów w tak ważnej dla nas wszystkich sprawie wśród pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz wśród naszych kolegów i koleżanek pracujących za granicą.

Prosimy o podanie placówki, stanowiska, ewentualnie pełnionej funkcji w rubryce „krótki komentarz”.

Poniższa petycja i jej sukces wyrażony ilością zebranych podpisów jest jednym z kluczowych elementów naszych działań. W tej sprawie spotkaliśmy się w Opolu z Senatorem Piotrem Wachem. Jesteśmy również umówieni na spotkanie z Senatorami Ryszardem Góreckim (wiceprezesem PAN), Kazimierzem Wiatrem, Władysławem Sidorowiczem.

Zgodnie z dotychczasowym zwyczajem zostaną Państwo poinformowani o efektach naszych działań.

 

Z wyrazami szacunku,

Przedstawiciele Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN:

 

prof. dr hab. Mieczysława Boguś, Instytut Parazytologii PAN, Warszawa

prof. nadzw. dr hab. Michał Kokowski, Inst. Historii Nauki PAN, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Sawicki, Inst. Budownictwa Wodnego PAN, Gdańsk

prof. nadzw. dr hab. Marian Srebrny, Inst. Podstaw Informatyki PAN, Warszawa

prof. dr hab. Janusz Boratyński, Inst. Immunologii i Terapii Doświad. PAN, Wrocław

dr Krystyna Dąbrowska, IITD PAN, Wrocław

dr Lidia Karabon, IITD PAN, Wrocław

dr Magdalena Kotowska, IITD PAN, Wrocław

dr Jolanta Łukasiewicz, IITD PAN, Wrocław

 

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Apel jak najbardziej w słusznej sprawie, ale przy okazji wychodzi "pseudoambicja uczonych". Panom doktorom habilitowanym zatrudnionym na etacie prof nadzw należy wyraźnie zwrócić uwagę, że nie są uprawnieni do tytułowania siebie PROFESORAMI (tylko na własnym podwórku...)

Anonimowy pisze...

A może to jest profesor tytularny z dawnego nadania kiedy prezydent nominował profesora zwyczajnego i nadzwyczajnego >