piątek, 7 stycznia 2011

Newsletter Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr 1/2011 

Nowe gremia naukowe powołane

3 stycznia 2011 r. minister Barbara Kudrycka powołała członkówKomitetu Polityki Naukowej, kierując się zasadami zapewnienia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin naukowych, rodzajów jednostek naukowych i dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Informacje na temat Komitetu oraz komunikat o powołaniu jego członków znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

W dniu 30 grudnia 2010 r. powołany został Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. W skład nowego organu opiniodawczo-doradczego ministra weszło 30 członków. Na stronie internetowej MNiSWmożna się zapoznać z pełną listą członków KEJN oraz komunikatem o jego powołaniu.

Kolejne konkursy dla naukowców

13 grudnia 2010 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka ogłosiła konkurs w ramach programu pod nazwą âMobilność Plusâ. Program adresowany jest do naukowców prowadzących nowatorskie badania we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach naukowych. Dzięki grantom uzyskanym w programie âMobilność Plusâ polscy uczeni będą mogli włączyć się w prestiżowe międzynarodowe projekty badawcze, współpracować z najlepszymi laboratoriami i instytutami na świecie, korzystać z wiedzy i doświadczeń naukowych autorytetów. Nabór wniosków trwa do 28 lutego 2011 r. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MNiSW. Zachęcamy do udziału w konkursie.

Zapraszamy również do składania wniosków w konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację przedsięwzięcia pn. âNarodowy Program Foresight â wdrożenie wynikówâ ustanowionego w dniu 1 października 2010 r. Termin składania wniosków: 15 lutego 2011 r.Pełny tekst ogłoszenia znajduje się na stronie BIP MNiSW.

Wirtualna Biblioteka Nauki

Już po raz kolejny zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia badawczego, jakim jest Wirtualna Biblioteka Nauki, która umożliwia wszystkim polskim naukowcom kontakt z najbardziej prestiżowymi i wartościowymi naukowymi publikacjami. Zapraszamy do odwiedzeniastrony Wirtualnej Biblioteki Nauki.

0 komentarze: