poniedziałek, 11 października 2010

O Wojciechu Grzywnie

Chciałbym parę zdań napisać o naszym wspaniałym Koledze, dr med. Wojciechu Grzywnie. Dr Grzywna to historia zabrzańskiej, i nie tylko zabrzańskiej medycyny. Entuzjasta zawodu, całkowicie poświęcony swym małym pacjentom nie przywiązywał wystarczająco dużo uwagi do spraw przyziemnych. Był inicjatorem powstania pierwszej w Polsce karetki reanimacyjnej „N” dla dzieci, animatorem powstania oddziału reanimacyjnego dla dzieci w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu, a później współorganizatorem Kliniki Patologii Noworodka. Nie zrobił na czas habilitacji, pewnie także dlatego, że jego mali pacjenci tak bardzo pochłaniali Jego energię. Przed laty, gdy mój syn Tomasz niedługo po swym urodzeniu był w bardzo ciężkim stanie kroki skierowałem do dr Grzywny. To Jego wiedzy i doświadczeniu zawdzięczam pomyślne zakończenie. Podobnie czynili inni moi koledzy z pracy, to właśnie Wojciech Grzywna był tą ostatnią wyrocznią, to do Niego spieszyliśmy po pomoc i radę z naszymi dziećmi i wnukami. Ale, gdy Jemu należała się pomoc, odwrócono się. Zamiast podać pomocną dłoń Uczelnia po prostu się Go pozbyła. Człowiek o takiej charyzmie, o ogromnym potencjale, ale także o rzadko spotykanej kulturze osobistej, zniknął z uczelni. Czyżby w murach naszej akademii był nadmiar ludzi tego formatu?
Został natychmiast zatrudniony w Opolu, gdzie stworzono Mu znakomite warunki do realizacji życiowej pasji, medycyny. Wczoraj minęła jedenasta rocznica Jego śmierci w wypadku samochodowym koło Gliwic. To była niepotrzebna, bezsensowna śmierć wybitnego człowieka. Brak umiejętności współdziałania, brak empatii, brak spojrzenia nieco dalej niż jutro pośrednio skutkowały tą tragedią.
Na pogrzebie żegnały Go setki ludzi, pamiętających o tym wspaniałym człowieku.
Nie zapomnimy o Tobie Wojciechu.
Poniżej podaję informacje o Stowarzyszeniu Jego imienia.


Doktor Wojciech Grzywna urodził się w 1944 roku w Sosnowcu. W 1968 roku ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Z uczelnią tą związał swe dalsze losy zawodowe - pracował w Klinice Pediatrycznej w Zabrzu, organizując, a następnie prowadząc oddział intensywnej terapii dziecięcej. Od 1980r. pracował w pierwszej w Polsce Klinice Patologii Noworodka w Zabrzu, gdzie zorganizował i prowadził oddział intensywnej terapii noworodkowej. Szkolił się w licznych ośrodkach krajowych i zagranicznych (m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji). W 1976 roku uzyskał II stopień specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, w 1978 roku z pediatrii, a w 1988 z neonatologii. W 1982 roku obronił pracę doktorską. Został adiunktem Ś1.A.M. i Zastępcą Kierownika Kliniki Patologii Noworodka. Do jego osiągnięć organizacyjnych należy także stworzenie w 1975 roku w Zabrzu pierwszego w Polsce ambulansu wykonującego nasiebne transporty dzieci w stanie zagrożenia życia. Doktor Grzywna kierował następnie przez wiele lat jego pracą. Był także jednym z twórców realizowanego na Śląsku szwajcarsko-polskiego programu pomocy "Matka i Dziecko".

Liczne obowiązki organizacyjne łączył z pasją naukową, był autorem niemal 100 publikacji, licznych skryptów, wystąpień na posiedzeniach naukowych i kilku rozdziałów w podręcznikach. Był członkiem Rady Wydziału i Senatu Śląskiej Akademii Medycznej. Ogromną wagę przywiązywał do pracy dydaktycznej. Prowadził Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Patologii Noworodka w Zabrzu, wyszkolił i przygotował do specjalizacji licznych lekarzy i wiele pielęgniarek. Za osiągnięcia dydaktyczne dwukrotnie otrzymał nagrodę rektorską III stopnia. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, European Society of Paediatric Intensive Care, oraz European Extracorporeal Support Organisation.

W 1995 roku doktor Grzywna zajął się organizacją Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Opolu. Został ordynatorem oddziału, który rozpoczął pracę 01.10.1996 roku. Z właściwym sobie zaangażowaniem szkolił nasz młody zespół lekarzy i pielęgniarek w zakresie intensywnej terapii dziecięcej. Poświęcił się temu całkowicie, spędzając w oddziale wiele czasu. Stale mobilizował nas do nauki i zaszczepił w nas potrzebę dociekań naukowych. Każdy, kto zetknął się z Doktorem Grzywną pozostaje pod wrażeniem nie tylko Jego wiedzy i umiejętności zawodowych, ale także ogromnej kultury, taktu i skromności, połączonych z niesamowitym wręcz poczuciem humoru. Doktor Grzywna stał się dla nas także wzorem etyki zawodowej, do której przywiązywał ogromną wagę. Został wybrany delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Opolu.

Z czasem zaczęliśmy spotykać się w gronie pracowników oddziału także poza godzinami pracy, a tematy naszych rozmów zaczęły wykraczać poza problemy zawodowe. Nasz Szef szybko stał się dla nas kimś bardzo bliskim. Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku samochodowym w dniu 10.10.1999 roku.

Nie sposób policzyć dzieci, którym doktor Grzywna uratował życie, kierując się dewizą: "Najważniejszą cechą lekarza jest kompetencja zawodowa połączona z głębokim humanizmem". Nie sposób zapomnieć Jego uśmiechu, trudno pogodzić się z Jego odejściem.

Stowarzyszenie Imienia Doktora Wojciecha Grzywny Na Rzecz Wspierania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Dla Dzieci Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu


W dniu 15. kwietnia 2002 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Członków, które zakończyło proces tworzenia Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia, powołany na Walnym Zgromadzeniu Członków stanowią:

Prezes: Marek Ziębiński
Wiceprezes: Krzysztof Stempniewicz
Skarbnik: Małgorzata Gawor
Członek Zarządu: Monika Hobot
Członek Zarządu: Krystyna Grzeszczyk

Postanowienia ogólne statutu Stowarzyszenia:

Par. 1.
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie im. Doktora Wojciecha Grzywny na Rzecz Wspierania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Publicznego Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu, zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw wspierających rozwój intensywnej terapii dziecięcej na Opolszczyźnie, upowszechnianie wiedzy w tym zakresie, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe, oraz promocję Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

To był rzeczywiście Człowiek Wielkiej Miary. Miałam okazję wielokrotnie się z Nim spotykać w różnych sprawach, między innymi w sprawie organizacji Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w szpitalu w Gliwicach. Oddział ten był chyba pierwszym tego typu oddziałem w Polsce zlokalizowanym poza placówkami klinicznymi. Doktor Wojciech Grzywna okazywał nam wielką pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Jego odejście z kliniki w Zabrzu było wielką stratą dla tej placowki i dla całej uczelni.
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Anonimowy pisze...

Chciałabym podzielić się moimi wspomnieniami związanymi z dr Grzywną. W 80-tym roku w czasie strajku studentów Śl.AM to właśnie dr Grzywna był pierwszym spośród pracowników uczelni, który z własnej woli nas, strajkujących studentów odwiedził w dziekanacie służąc radą i wsparciem. Wyprzedzał swe pokolenie nie tylko na polu kompetencji zawodowych, był także świadomym i zaangażowanym społecznie obywatelem tego kraju.