poniedziałek, 12 października 2009

Wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego, wrzesień 2009

Wyniki wrześniowego egzaminu młodych lekarzy przedstawia tabela poniżej. Obok ostatnich danych zamieszczam także analogiczne wyniki z wiosny br. oraz jesieni 2008. Suma lokat poszczególnych uczelni z trzech ostatnich egzaminów uśrednia ocenę i umożliwia bardziej obiektywne spojrzenie na poziom dydaktyki w polskich uczelniach medycznych (ostatnia kolumna). Zdecydowanie liderem jest uczelnia gdańska (sumaryczna wartość lokat 5), za nią ze sporą stratą plasuje się UM ze stolicy (10), nieco gorsze są Wrocław (13), Szczecin (14) i UJ (16), grupę średniaków tworzą Lublin (19), Bydgoszcz (19), nasza uczelnia (20) i Poznań (21), a zdecydowanie najsłabsi są koledzy z Łodzi (29) i Białegostoku (32).

Pozycja naszej uczelni jest niestety bliżej końca niż początku stawki.

Wróćmy do bieżących wyników; Gdańsk ciągle na czele (jak oni to robią?!), my na 7. miejscu (2. miejsca gorzej niż wiosną), niezmiennie najsłabsi są młodzi lekarze z Łodzi i Białegostoku. Warto zwrócić uwagę na mniejsze niż w poprzednich egzaminach różnice między uczelniami, pierwszą i przedostatnią uczelnię dzieli zaledwie 6 punktów. Od reszty odstaje tylko Białystok, traci do lekarzy z Łodzi aż 6 punktów!

Uczelnia Jesień  09 Wiosna 09 Jesień  08 Suma lokat za 3. egzaminy Miejsce za 3. egzaminy
Gdańsk 138 143,3 148,3 5 1
Warszawa 136,8 141,2 144,9 10 2
UJ 136,7 138,8 144,8 16 5
Bydgoszcz 136,1 138,5 145,3 19 6/7
Wrocław 135,4 138,7 152,9 13 3
Lublin 135,2 139,6 141,9 19 6/7
Katowice 134,1 139 144 20 8
Poznań 133,7 138,5 146,6 21 9
Szczecin 133,8 141,2 149,6 14 4
Łódź 132 138,6 137,2 29 10
Białystok 126,2 130,8 138 32 11

0 komentarze: