poniedziałek, 7 września 2009

Wydarzenia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym nadal w centrum zainteresowania prasy

Dyrektor katowickiego GCM odwołany

6 komentarze:

Anonimowy pisze...

To następny szpital kliniczny SUM o którym jest głośno. I co z tego, że pani rektor teraz odwołała dyrektora, dla mnie ważniejsze jest, że to pani rektor takich dyrektorów wybiera!!!!! Jak widać dopiero kontrola NIK może doprowadzić do zmian na dyrektorskich stołkach. A gdzie przez te wszystkie lata była rada społeczna tego szpitala, a kontrola i nadzór SUM????? Na szczęscie takie historie udarzają w rektora SUM, na nieszczęście w pracowników też....Ciekawe kiedy NIK skontroluje SPSK 1 w Zabrzu i sam SUM. Już nie mogę się doczekać!!!!

Anonimowy pisze...

Rada Społeczna każego szpitala jako organ nadzorczy pełni istoną, jeżeli nie najważniejszą rolę w kierowaniu jednostką opieki zdrowotnej. Od jej decyzji zależy prawidłowe funkcjonowanie dużego szpitala. Członkowie rady społecznej powoływani są na to stanowisko powinni odznaczać się wysokimi kwalifikacjami w zakresie zarządzania szpitalami klinicznymi oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe plus niekwestionowaną postawą etyczną.

Anonimowy pisze...

Listę powołanych członków rady społecznej można znaleźć w spisie rozporządzeń ŚUM z roku 2008.

Anonimowy pisze...

cytat wybranego fragentu ze statusu szpitala:

Rada Społeczna szpitala jest organem inicjującym i opiniodawczym oraz organem doradczym dyrektora Szpitala.

Do zadań Rady Społecznej należy:
1.Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach:

a)zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenie zdrowotne,
b)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c)związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d)przyznawania nagród Dyrektorowi Szpitala,
e)rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem Szpitala.

2.Przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:

a)planu finansowego i inwestycyjnego,
b)rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego i inwestycyjnego,
c)kredytów bankowych lub dotacji,
d)podziału zysku.

Zakres uprawnień bardzo szeroki, nadrzędny w stosunku do dyrektora szpitala

Anonimowy pisze...

Artykuł w Gazecie Wyborczej, wydanie katowickie 12/09/2009:

"Spór o zwolnionego dyrektora szpitala w Ochojcu".

Może ktoś z szanownych koleżanek/kolegów odpowie na pytanie, czy Narodowy Fundusz Zdrowia dopuszcza podwójne finansowanie leczenia tego samego pacjenta ? z pieniędzy NFZ, czyli z kieszeni podatnika i równocześnie z pieniędzy od firmy w ramach badania klinicznego ?
Czy wszystko jest w porządku, czy może zachodzi konflikt interesów i przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowotnym ?

Anonimowy pisze...

Dlaczego odpowiedzialność za wszystko dotyczy tylko dyrektora? A rada społeczna tego szpitala? Jej przewodniczący? Dlaczego nikt nie pisze o tych ludziach? Dlatego sie milczy, bo część członków rady jest profesorami, znajomymi pani rektor? A może jeszcze jest tak, że w Ochojcu pracują dzieci członków rady społecznej? Czy tak powinno być? Czy to nie konflikt interesów?