niedziela, 21 czerwca 2009

Wielce Szanowny Panie Profesorze

Pragnę poinformować Pana Profesora o kilku nowych faktach dotyczących sytuacji SPSK 5 SUM w Katowicach.

Dnia 19.06.2009. o godz. 12.00. na terenie Szpitala odbyło sie spotkanie komitetu negocjacyjnego w celu ustalenia dalszego trybu i terminaża rozmów oraz wyboru osoby mediatora dobrej woli w toczącym się sporze o przyszłość Szpitala. Strona społeczna reprezentowana była przez przedstawicieli czterech działających na terenie szpitala związków zawodowych, tj OZZL, Związku Pielęgniarek i Położnych, NSZZ Solidarność oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ze względu na fakt przywiązywania przez załogę olbrzymich nadziei związanych z mediacjami delegacja strony związkowej była poszerzona o przedstawicieli zarządów regionu wszystkich związkow zawodowych. Strona pracodawcy reprezentowana była jedynie przez Dyrektor Szpitala, Panią Grażynę Leszczyńską. Z olbrzymim zdziwieniem i niepokojem przyjeliśmy nieobecność na spotkaniu przedstawicieli władz SUM, tym bardziej, że w trakcie spotkania Dyrektor Szpitala poprosiła o zaprotokołowanie stwierdzenia, iż nie w pełni czuje się stroną w prowadzonym dialogu, co strona społeczna przyjęła z pełnym zrozumieniem. Strona związkowa zaproponowała osobę mediatora pochodząca z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Panią Annę Majchrzak. Strona pracodawcy zaakceptowała tę kandydaturę. Równocześnie obie strony zaakceptowały propozycję czerwcowych terminów negocjacji w ramach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie Śląskim.

Ta relacja mogłaby napawać wszystkich optymizmem na rychłe rozwiązanie problemu gdyby nie nieobecność przedstawicieli władz SUM. Nasze zdumienie i niepokój są tym większe, że w świetle doniesień z posiedzenia Rady Wydziału Zabrzańskiego w dniu 18.06.2009. wydaje się nieprawdopodobnym ogłoszenie przez władze SUM ostatecznego terminu przeniesienia klinik zabrzańskich i równoczesne prowadzenie rozmów ze stroną społeczną o przyszłości Szpitala! W dalszym ciagu chcemy wierzyć w dobrą wolę władz SUM do rozwiazania sporu w duchu dialogu i merytorycznej argumentacji. Mamy głęboką nadzieję, iż w toku mediacji dobrej woli dane nam będzie przedstawić argumenty w obronie Szpitala poparte specjalistycznymi ekspertyzami i opiniami oraz, że druga strona zaprezentuje podobne stanowisko.


z poważaniem

Przewodniczący Komitetu Obrony Szpitala

Marek Czekaj

0 komentarze: