środa, 10 czerwca 2009

Dziś początek rozmów

Wreszcie dziś powinny rozpocząć się negocjacje między Dyrekcją Szpitala Klinicznego nr 5, a Komitetem Obrony Szpitala. Będą odbywały się w Urzędzie Wojewódzkim w ramach Komisji Trójstronnej.

Ten długo wyczekiwany moment powinien zbliżyć nas do końca konfliktu, choć pewnie do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze daleko. Wierzę w możliwość uzyskania kompromisu korzystnego dla całej społeczności akademickiej.

Niemniej uważam, że cała sprawa wcale nie powinna się zdarzyć, a wydarzenia ostatniego okresu skłonią władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w myśl dobra wspólnego, do podejmowania w przyszłości kluczowych decyzji w drodze dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

0 komentarze: