środa, 8 kwietnia 2009

Z polskiego życia uniwersyteckiego

Warto przeczytać komentarz Jana Rokity otwierając link poniżej. Dotyczy on ważnego wydarzenia. Jana Rokitę poznałem w czasie I Zjazdu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na początku kwietnia 1981 roku. Reprezentował on wówczas NZS UJ i wyróżniał się na tle innych delegatów poziomem argumentacji, jasnością wyrażania myśli, szerokim horyzontem intelektualnym. Wielu obecnych na zjeździe studentów "wypłynęło na szerokie wody" (np. Bogdan Klich, Jarosław Guzy, Teodor Klincewicz), ale nie ulega wątpliwości iż to właśnie Jan Rokita z naszego pokolenia jest najbardziej znaną osobą. Trzeba przyznać, że od lat studenckich autor nie stracił celności obserwacji i ostrości sądu!

http://www.dziennik.pl/opinie/article354532/Linia_wladzy_linia_uniwersytetu.html

0 komentarze: