25 września w 40. rocznicę powstania NZS w Muzeum Śląskim odbędzie się spotkanie byłych NZS-iaków (wstępnie przewidziana godzina to 16). Z powodu pandemii ta uroczystość jest opóźniona o rok, organizator, niestrudzony Przemek Miśkiewicz czeka na przybycie licznego grona dawnych studentów i założycieli organizacji z 1980 roku.

Do zobaczenia!

Jak wiecie, przygotowywaliśmy przez ostatnie pół roku album o NZS uczelni śląskich lat 80-90. I za chwilę będzie gotów. W trakcie y w Muzeum Śląskim - najprawdopodobniej o 16.00, co jeszcze potwierdzę. Promocja albumu, wspólne oglądanie filmu, występ chóru Zespołu Śląsk, który zaśpiewa kilka piosenek Kaczmara, Kelusa, ale też Kazika i innych - po prostu piosenki, które towarzyszyły nam w walce z komuną. Potem będziemy mogli zobaczyć się na wielkoformatowych zdjęciach i przypomnieć sobie, jak wyglądaliśmy podczas strajków 1981 roku, marszów i zadym czy wizyty papieskiej na Muchowcu. A po wszystkim bankiet- może już nie taki jak dawniej, ale będzie można zjeść smacznie przy winku czy piwku i pogadać z tymi, których nie widziało się czasami 30-40 lat. Spotkajmy się wszyscy, bo młodsi już nie będziemy. Powiadomcie innych ludzi tamtego czasu. Mam nadzieję, że covid nas nie zablokuje. Precz z komuną.

niedziela, 15 kwietnia 2012

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW

Uczelniana Komisja wyborcza informuje, że zgodnie z §5 pkt2 Regulaminu Wyborów Ogólnouczelnianych i Wydziałowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2012-2016 wybory wydziałowe (19 kwietnia 2012r.) odbywają się na zebraniach wyborczych w czasie określonym regulaminem tj. od godz. 9.00 dla grupy profesorów i doktorów habilitowanych, od godz. 11.00 dla grupy nauczycieli akademickich bez stopnia doktora habilitowanego oraz od godz. 14.00 dla grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, aż do momentu wybrania przedstawicieli w danej grupie wyborców.

Miejsce zebrań wyborczych określa Wydziałowa Komisja Wyborcza.


[Przesłano przez: Robert D. Wojtyczka]

1 komentarze:

Anonimowy pisze...

Dobrze, że Uczelniana Komisja Wyborcza przypomniała nam, że wybory do organów kolegialnych (Senat, Rady Wydziałów), a także do Uczelnianego Kolegium Wyborczego odbywają się na zebraniach wyborczych. W naszej uczelni jest to nowość (wyjątek wybory do Senatu z grupy samodzielnych pracowników nauki, Zebranie Uczelnianego Kolegium Elektorskiego). Jest to zgodna z literą prawa forma wyborcza, stosowana w wielu uczelniach. Ma ona swoje plusy: skraca procedurę wyborczą, ale ma też minusy, głównie w uczelniach medycznych, gdzie trudno jest na jedną godzinę zebrać całą grupę wyborczą, z racji pełnienia przez większość z nas obowiązków klinicznych. Nie ma też zapisu prawnego określającego ważność takiego zebrania wyborczego (wymóg kworum). Niestety zapisy prawne w Statucie i Regulaminie Wyborczym odnośnie wydziałowych zebrań wyborczych są enigmatyczne i właściwie nie ma jednoznacznych zapisów: Jak takie zebranie ma przebiegać? Paragraf 75 pkt1. Statutu jednoznacznie nakazuje, że zasady i tryb przeprowadzenia wyborów w zakresie nieuregulowanym w Statucie określa regulamin wyborów uchwalony przez Senat na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej. To kolejny "kwiatek prawny", który odkrywamy w trakcie wyborów SUM na kadencję 2012-2016.
Prof. A. Kochańska