Czytelniku, bądź współautorem bloga!

Jeśli znasz interesujące fakty z życia naszej uczelni lub szkół wyższych w Polsce podziel się tą informacją z innymi. Wyślij mi swój tekst na podany adres internetowy, zamieszczę go niezwłocznie na blogu.Zapraszam Czytelników bloga do nadsyłania informacji dotyczących osiągnięć i sukcesów pracowników lub absolwentów naszej Uczelni. Mogłyby to być krótkie "newsy" lub nieco dłuższe teksty na podany adres poczty elektronicznej.

Zachęcam do podpisywania wypowiedzi przez jej autora; przy braku takiej zgody list opublikuję anonimowo niemniej proszę o dane autora do mojej wiadomości.

piątek, 30 marca 2012

WYBORY - ODPOWIEDŹ PROF. E. BIRKNER

Prof. dr hab. Ewa Birkner Zabrze 29.03.2012
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej SUMSzanowny Pan
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych
Kości, SUMW odpowiedzi na pismo Pana Profesora z dnia 28.03.2012 informuję:
1. Nie ma obowiązku zgłaszania Kandydatów z tej samej grupy pracowników.
2. Jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego Kandydata.
3. Kartę zgłoszeniową może oddać Kandydat lub osoba zgłaszająca.

Odpowiedzi na uwagi do Regulaminu Ogólnouczelnianych Wyborów
1. W przypadku Kandydatów do Senatu spośród Profesorów i Doktorów habilitowanych (Punkt 1, podpunkt b) brak pisemnej zgody nie dyskwalifikuje Kandydata.
2. Przypisane wartości procentowe, to maksymalne procenty jakie można uzyskać w danej grupie pracowników, a obliczenia dokonane są do 100%.


Z poważaniem
Ewa Birkner

0 komentarze: