Czytelniku, bądź współautorem bloga!

Jeśli znasz interesujące fakty z życia naszej uczelni lub szkół wyższych w Polsce podziel się tą informacją z innymi. Wyślij mi swój tekst na podany adres internetowy, zamieszczę go niezwłocznie na blogu.Zapraszam Czytelników bloga do nadsyłania informacji dotyczących osiągnięć i sukcesów pracowników lub absolwentów naszej Uczelni. Mogłyby to być krótkie "newsy" lub nieco dłuższe teksty na podany adres poczty elektronicznej.

Zachęcam do podpisywania wypowiedzi przez jej autora; przy braku takiej zgody list opublikuję anonimowo niemniej proszę o dane autora do mojej wiadomości.

wtorek, 23 czerwca 2009

Postanowienie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego z 27 kwietnia 2009

Na podst. art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym CK postanawia się z urzędu wznowić postępowanie w przewodzie habilitacyjnym zakończone uchwałą z dnia 25.06.1993 r. Rady Wydziału Lekarskiego AM we Wrocławiu o nadaniu prof. Ryszardowi Andrzejakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Ta informacja nie zamyka całej sprawy, wstydliwej sprawy zarzutów o plagiat(y) postawione Rektorowi ważnej uczelni medycznej. Jest to tylko jej etap, środowisko akademickie w Polsce czeka na szybkie i rzetelne rozstrzygnięcia wiodące bądź do oczyszczenia Rektora ze stawianych mu zarzutów lub też wykazania jego winy wraz ze wszystkimi konsekwencjami tego faktu.

0 komentarze: