Czytelniku, bądź współautorem bloga!


Jeśli znasz interesujące fakty z życia naszej uczelni lub szkół wyższych w Polsce podziel się tą informacją z innymi. Wyślij mi swój tekst na podany adres internetowy, zamieszczę go niezwłocznie na blogu.

środa, 10 czerwca 2009

Dziś początek rozmów

Wreszcie dziś powinny rozpocząć się negocjacje między Dyrekcją Szpitala Klinicznego nr 5, a Komitetem Obrony Szpitala. Będą odbywały się w Urzędzie Wojewódzkim w ramach Komisji Trójstronnej.

Ten długo wyczekiwany moment powinien zbliżyć nas do końca konfliktu, choć pewnie do ostatecznych rozstrzygnięć jeszcze daleko. Wierzę w możliwość uzyskania kompromisu korzystnego dla całej społeczności akademickiej.

Niemniej uważam, że cała sprawa wcale nie powinna się zdarzyć, a wydarzenia ostatniego okresu skłonią władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w myśl dobra wspólnego, do podejmowania w przyszłości kluczowych decyzji w drodze dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

0 komentarze: