piątek, 29 listopada 2019

W odpowiedzi Czytelnikowi komentującemu tekst Hot News

Anonimowy pisze...
Bynajmniej to dziwne, bo dane bibliometryczne są dostępne na stronie Biblioteki SUM. I z tego wynika, że co najmniej trzy osoby zatrudnione w wydziale medycznym SUM, mają dorobek większy za 4 ostatnie lata niż przynajmniej 3 osoby, które weszły w skład Rady.

29 listopada 2019 10:05

Nie każdy potencjalny członek Rady Dziedziny lub Rady Dyscypliny może się w niej znaleźć. Po pierwsze, niektóre osoby piastujące w uczelni inne funkcje np. prorektora są automatycznie wykluczone możliwości zasiadania w tych gremiach, a po drugie każdy kandydat musi wyrazić pisemną zgodę.
Powtórzę po raz drugi, szkoda, że informacje o tych kryteriach nie były opisane na stronie internetowej SUM, ale z drugiej strony czy zawsze należy szukać "drugiego dna"?!

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

http://wojciech.pluskiewicz.pl/2019/03/najnowsze-rankingi-naukowe-pracownikow.html

do Rady weszły osoby które za cztery lata maja ok. 14-20 IF, a osoby z cytowanego przez Pana Profesora rankingu, spełniające kryteria wieku itp., nie weszły.

Anonimowy pisze...

http://wojciech.pluskiewicz.pl/2019/03/najnowsze-rankingi-naukowe-pracownikow.html

Do Rady weszły osoby mające za cztery lata sumaryczny IF 13-20. A nie weszły osoby z cytowanego przez Pana Profesora rankingu, pomimo, że spełniają kryteria wieku i braku innych funkcji

WP pisze...

By zakończyć tę sprawę zwracam uwagę, że być może wymienione osoby nie wyraziły pisemnej zgody. Nie jestem członkiem Senatu, nie brałem zatem osobiście udziału w procesie wyłaniania Rad. Sądzę, ze osoba chcącą uzyskać wyczerpującą informację powinna zwrócić się do Senatu.

A przy okazji, zostałem zaproszony do zasiadania w Radzie Dziedziny, jako jedna z 15 osób z całej uczelni co uznaję za zaszczyt i zobowiązanie do pracy na rzecz uczelni.

Wojciech Pluskiewicz