sobota, 2 lutego 2019

Ważne informacje dotyczące Ustawy 2.0

Na stronie internetowej naszej zamieszczono ważne informacje dotyczące zmian wprowadzanych przez Ustawę 2.0 w zakresie oceny pracy naukowej pracowników uczelni.
Powinnyśmy uważnie wysłuchać Prof. T. Szczepańskiego Prorektora ds. Nauki.

Ustawa 2.0 i akty wykonawcze wydane na jej podstawie wprowadzają nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej.
Celem przybliżenia ich środowisku akademickiemu SUM, w lutym i marcu br. prof. Tomasz Szczepański Prorektor ds. Nauki zaprezentuje założenia ewaluacji podczas posiedzeń Rad Wydziałów. Pierwsza prezentacja miała miejsce w dniu 28.01.2019 r. podczas posiedzenia Rady Wydziału Zdrowia Publicznego.
Zapraszamy Członków Rad Wydziałów na posiedzenia, w których Pan Rektor weźmie udział.
WNoZ – 25.02.2019 r.
WLZ – 28.02.2019 r.
WF – 07.03.2019 r.
WLK – 14.03.2019 r.
Przypomnieć należy, że obok Ustawy 2.0 jednym z najistotniejszych będzie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, regulujące szeroko rozumianą kwestię doskonałości naukowej, będącej kluczowym elementem Konstytucji dla Nauki. Co bardzo istotne, nowe zasady przeprowadzania ewaluacji nauki w znacznym stopniu odchodzą od rozwiązań dotychczas funkcjonujących, proponując zupełnie nowe pomysły.

2 komentarze:

Anonimowy pisze...

Panie Profesorze dlaczego nie ma oficjalnych przeprosin na stronie internetowej uczelni za podawanie nieprawdy przez pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wykładach?

Głośno o tym w mediach lokalnych i ogólnopolskich.

https://dziennikzachodni.pl/skandal-na-sum-gej-nie-moze-oddac-krwi-rektor-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-zarzadzil-postepowanie-wyjasniajace/ar/13864918

Anonimowy pisze...

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,24437394,homoseksualista-nie-powinien-byc-dawca-krwi-rewelacje-z.html