czwartek, 21 września 2017

Odpowiedź Prodziekan dr hab. Alicji Grzanki na komentarze Czytelnika

Jestem zaskoczona treścią i formą wypowiedzi. Gdyby rzeczywiście napisał to student V roku, który uczestniczył we wspomnianym spotkaniu, byłby świadomy innych dodatkowych informacji.

Poinformowałam studentów o planowanych przez Ministerstwo zmianach w programie Praktycznego Nauczania. Powiedziałam, że dopóki nie poznamy szczegółów tych zmian, nie możemy przedstawić ostatecznej wersji planu nauczania VI roku. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu Praktycznego Nauczania na VI roku zostało przedstawione 11 września 2017r. Przeciwieństwem prawdy jest nie tylko kłamstwo, ale mówienie półprawdy i koniunkturalne oczekiwania. Uczciwość wymaga współdziałania i aktywności wszystkich członków społeczności akademickiej, nie tylko narzekania.

Alicja Grzanka

Anonimowy pisze...

W maju tego roku na spotkaniu z przedstawicielami studentów V roku WLZ Pani Prodziekan ds. Studentów zapewniła owych przedstawicieli że plan zajęć dla VI roku będzie przygotowany w lipcu, ponieważ ostatni rok studiów powinien mieć pierwszeństwo przy układaniu harmonogramu zajęć.

Dzisiaj mamy 20-tego września i plan zajęć jest przygotowany dla wszystkich z wyjątkiem VI roku.

Obiecanki cacanki, jeno wstyd że w takie coś gra prodziekan uczelni wyższej. Wstyd dr hab. Alicjo Grzanko, że składa Pani obietnice bez pokrycia.

To niestety kolejny przykład tej osławionej atmosfery współpracy między studentami a dziekanatem na WLzOLD w Zabrzu.

20 września 2017 11:49

Anonimowy pisze...

Do mojego poprzedniego wpisu chcę tylko dodać, że zgodnie z regulaminem studiów uczelnia ma obowiązek przedstawić studentom harmonogram zajęć na 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem (źródło: Regulamin Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Rozdział I, par. 7, pkt.5)

W związku z powyższym jeżeli zajęcia dla VI roku mają się rozpocząć 2.10 doszło do złamania regulaminu uczelnianego. Czy ktoś poniesie za to konsekwencje? Czy już nikt za nic nie odpowiada na tym uniwersytecie?

20 września 2017 12:05

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Pozwolimy sobie odnieść się do wpisu Pani Prodziekan, w czterech punktach.

1. Na spotkaniu dotyczącym organizacji VI roku było obecnych kilku-kilkunastu studentów, wielu z nich przekazało nam informację, że wstępny (nie ostateczny) plan zajęć będzie znany w lipcu i że jest to obietnica „dziekan Grzanki”. Może studenci, którzy przekazali nam tę informacją mijali się z prawą, ale dziwi mnie osobiście, że z tą prawdą mijało się kilku przedstawicieli studentów obecnych na spotkaniu.

2. Znamiennym we wpisie Pani Prodziekan jest to, że nie odnosi się ani jednym słowem do złamania regulaminu studiów. Hmm, bo co też mogłaby napisać w tym temacie, oprócz… „przepraszam”. Osobiście dziwi nas, że poinformowanie przeze nas społeczności uczelnianej o łamaniu regulaminu studiów prodziekan uczelni wyższej nazywa koniunkturalizmem. Przyznajemy, że jesteśmy zaniepokojeni tak frywolnym podejściem do łamania regulaminów uczelnianych.

3. Zadaliśmy sobie trud i sprawdziliśmy jak to wygląda na innych uczelniach i niektóre uczelnie medyczne harmonogram zajęć miały opublikowany już 12-tego września (np. Poznań). Poniżej zamieszczamy linki:

Poznań http://wl1.ump.edu.pl/informacje-wydzialowe/plany-zajec
Warszawa https://1wl.wum.edu.pl/sites/1wl.wum.edu.pl/files/blok_6_rok_zima_18.09.pdf
Łódź http://lekarski.umed.lodz.pl/?page_id=9126
Kraków http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

4. Odnośnie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego Pani Prodziekan wprowadza czytelników bloga w błąd, mam nadzieję, że nie jest to działanie umyśle, a wynika jedynie z niewiedzy.

Powyższe rozporządzenie zostało podpisane 28.08.2017 a informacja o tym, na stronie Rządowego Centrum Legislacji znalazła się dnia 29.08.2017 (źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12296904/katalog/12423326#12423326).

Ponadto w wyżej wymienionym rozporządzeniu nie ma ani słowa o organizacji studiów na VI roku kierunku lekarskiego, jest w nim zawarty wykaz procedur i czynności medycznych, które w czasie 6-letkniej nauki ma wykonać student (źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12296904/12423326/dokument305772.pdf). Idąc tokiem wypowiedzi Pani Prodziekan, uczelnia nie powinna opublikować planu zajęć również dla I, II, III, IV i V, natomiast tak jak pisaliśmy wcześniej, nie opublikowano planu jedynie dla roku VI.

Na pocieszenie dla Pani Prodziekan Grzanki, Pan Prodziekan ds. studenckich WLK prof. Jerzy Wojnar, w podobny sposób jak Pani podszedł do swoich obowiązków, tzn. dziekanat WLK opublikował plan zajęć dla wszystkich oprócz VI roku.

P.S.

Plan zajęć na VI roku został umieszczony na stronie uczelni dnia dzisiejszego (21.09.2017) około południa. Dziękuję Panu Profesorowi Pluskiewiczowi, w takich sytuacjach jak powyższa można liczyć tylko na ten blog. Trochę to smutne, ale niestety, ten kto studiował na uczelni ten wie, że to gorzka prawda.

Anonimowy pisze...

Pragnę zauważyć, że to co mialo być wybieraniem specjalnosci a okazalo sie żałosnymi fakultetami pod nazwą modułów również pokazuje co Uczelnia sadzi o swoich studentach. Droga Uczelnio póki nie dojdzie do Państwa, ze nie finanse a studenci są tu najważniejsi, nie ma co liczyć na poprawę wyników LEKu itp.

Anonimowy pisze...

A propos kontaktów uczelnia- student,chyba nic się nie zmieniło od czasów słusznie minionych, kiedy jeszcze studiował medycynę mój tata.