poniedziałek, 14 maja 2012

Komunikat wyborczy nr 2

Dokonano wyboru przewodniczącego, którym został Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała. Wybrano także komisję skrutacyjną liczącą 5 osób. Trwa oddawanie głosów na kanadydatów do objęcia urzędu Rektora na kadencję 2012-2016 spośród
Prof. dr hab. n. med. K. Olczyk, Prof. dr hab. n. med. P. Jałowieckiego, Prof. dr hab. n. med. W. Pluskiewicza oraz Prof. dr hab. n. med. A. Więcka.
Za około godzinę następny komunikat z wynikiami głosowania.

0 komentarze: