środa, 28 marca 2012

PYTANIA O PROCEDURĘ WYBORCZĄ

Skierowałem do Pani Profesor J. Jośko, Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej poniższy list w celu wyjaśnienia pewnych wątpliwości proceduralnych związanych z nadchodzącymi wyborami.
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz Zabrze 28.03.2012
Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii
i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych
Kości, SUM
ul. 3-maja 13/15, 41-800 Zabrze
e-mail: osteolesna@poczta.onet.pl
Szanowna Pani
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko
Przewodnicząca Uczelnianej Komisji
Wyborczej SUM,

Po zapoznaniu się z dokumentami określającymi tryb i zasady przeprowadzenia wyborów w uczelni mam kilka pytań i wątpliwości. Proszę o jak najszybsze wyjaśnienie wobec bliskiego terminu rozpoczęcia procedury wyborczej.

1. Kto może zgłaszać kandydatów? Czy tak jak stanowi § 6 Regulaminu Wyborów:
„Czynne prawo wyborcze (prawo zgłoszenia kandydatów i głosowania) w wyborach organów jednoosobowych Uczelni oraz przedstawicieli grup społeczności akademickich do organów kolegialnych, przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w SUM, jako podstawowym miejscu pracy, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, studentom oraz doktorantom”, którego treść można interpretować, że przynależność do danej grupy wyborczej nie zobowiązuje do zgłaszania kandydatów z tylko z tej grupy wyborczej. Oznaczałoby to, że nawet student może zgłosić nauczyciela akademickiego.
Czy mimo wszystko jest obowiązek zgłaszania kandydatów z tej samej grupy pracowników?

2. Nie jest jasny kolejny zapis: Czy jedna osoba może zgłosić więcej niż jednego kandydata, regulamin tego nie określa wobec czego należy domniemywać, że taka możliwość jest dopuszczalna.

3. W paragrafie 12 pkt. 2 czytamy: Kandydatury zgłasza się osobiście. Nie jest to jasno sprecyzowane, gdyż można domniemywać, że kandydat musi sam oddać swoją kartę zgłoszeniową.


Moje uwagi do Załączników do Regulaminu Ogólnouczelnianych Wyborów.

Załącznik nr1
• w pkt.1.a,c,d,e,f wymagana jest zgoda kandydata natomiast w pkt. b dla „kandydatów do Senatu spośród profesorów i doktorów habilitowanych”, nie jest wymagana zgoda kandydata, natomiast jest ona wymagana, jeżeli analizujemy kartę zgłoszeniową. Jest to niespójność zapisów.
Załączniki 3 i 4
Zastrzeżenia budzą przypisane wartości procentowe, które w sumie dają 109% Składu Senatu i 109% Składy Rad Wydziałów.

Z poważaniem

Wojciech Pluskiewicz

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Jak zwykle stawia Pan ważne pytania, czekamy na odpowiedź i wyjaśnienia. Jeszcze jest czas na doprecyzowanie detali.
pozdrawiam i życzę powodzenia
stały czytelnik

Anonimowy pisze...

W mętnej wodzie łowi się najlepiej. Kandydatom takim jak nasz mąż z opatrzoną głową, prof. Sieroń, to pasi. Im bardziej zagmatwana i niejasna procedura, tym dla niego lepiej. Ale trzeba być czujnym. Zdecydowanie! Jedno jest pewne! Wybory się odbędą, czy to się komuś podoba, czy nie. I będą tajne!!!

Anonimowy pisze...

Zatrzymajcie Tenderomanie, Sieroniomanię itd! Tenderzy bezpardonowo obligują wszystkich swoich pracowników do kandydowania. Jest sprawą oczywistą, że całe rodziny (mama, tata, córka, zięć, synowa itp.) będą zgłoszone jako kandydaci na elektorów, do RW. Mafia jest ośmiornicą i walka jest ciężka. Podajcie proszę ich nazwiska, abyśmy rozważnie głosowali.

Anonimowy pisze...

Uczelniana Komisja Wyborcza została powołana w grudniu, czyli do połowy marca miała dużo czasu, aby przemyśleć i poprawnie przygotować dokumenty do najważniejszego aktu jakim są wybory.A tu już na pierwszym etapie , czyli zgłaszaniu kandydatów mamy niejasności. Mam nadzieję,że Uczelniana Komisja Wyborcza ma wsparcie prawne. Przeglądając ogłoszenia na stronach internetowych Uczelnianych Komisji Wyborczych w innych uczelniach niejednokrotnie są one parafowane przez radcę prawnego.