poniedziałek, 12 marca 2012

Podsumowanie ankiet

Za dwa dni posiedzenie Senatu, na którym przedmiotem obrad będzie projekt nowego Statutu. To odpowiedni czas na podsumowanie ankiet, które zamieściłem na blogu. Nadal proszę o udział w ankiecie o „demokracji akademickiej”. Dziś zajmę się wynikami pozostałych ankiet dotyczących spraw awansu naukowego, sposobu przeprowadzania konkursów oraz zasad zgłaszania kandydatur na stanowisko rektora uczelni.

Dziękuję wszystkim głosującym, dzięki Wam uzyskaliśmy nowe, ważne informacje o poglądach społeczności akademickiej w kluczowych kwestiach.

Łączna liczba głosów wyniosła 368. Największe zainteresowanie wyrazili Czytelnicy sprawą wyborów rektorskich; na 153 osób 80% opowiedziało się za możliwością tylko przed pierwszą turą wyborów. 116 osób wypowiedziało się w kwestii konkursów; 75% za odpowiedni uważało mój projekt, 21% optowało za projektem statutowym, a 4% negowało wartość obu projektów. 99 głosowało w sprawie zasad awansowych; 70% podzieliło mój pogląd, 25% uznało, że oba projekty (autorski i statutowy) są nieodpowiednie, a pozostałych 5% opowiedziało się za projektem statutowym.

Nadesłałem do Senackiej Komisji Statutowej swe uwagi wyrażone w powyższych ankietach, bardzo zbliżone sugestie zawierały także uwagi skierowane do tej komisji przez związki zawodowe. Niestety, nasze uwagi nie zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie projektu Statutu.

  • Komisja ta konsekwentnie konserwuje status quo w naszej uczelni.
  • Jak to możliwe by tak jawnie lekceważyć opinię publiczną?
  • Znakomita większość głosujących była krytycznie odniosła się do dotychczasowych rozwiązań, jako nie służących dobrze uczelni.

Ostatnia nadzieja w Senacie, 14 marca będzie dniem decyzji:

  • Statut będzie nadal aktem prawnym służącym przede wszystkim władzy

albo

  • Senat, najwyższe ciało kolegialne w uczelni, dokona zmian o demokratycznym, akademickim, pro-pracownicznym charakterze.

Społeczność akademicka uważnie śledzi bieżące wydarzenia; na członkach Senatu ciąży ogromna odpowiedzialność za naszą wspólną przyszłość.

3 komentarze:

Anonimowy pisze...

Drodzy Senatorzy SUM,

Dzisiaj od Was zależy przyszłość tej Uczelni!
Dzisiaj odważniej budujcie i wspierajcie naszą jeszcze wątłą demokrację!
Postawcie na nowoczesność, kreatywność i otwarcie!
Wasz etos - to etos Waszych rozumnych głosów!

Anonimowy pisze...

Nie wierzę, że coś się da zmienić. Statut zostanie zatwierdzony w wersji anty-pracowniczej.

Anonimowy pisze...

No i co z tego???
Ankieta ankietą, a walec Rodziny Panujacej przy aplauzie klakierów z tytułami i tak rozjedzie wszystko na miazgę. Szkoda się podniecać. Nam pozostaje jedynie obserwacja SUMów w akwarium na pierwszym piętrze rektoratu i zgodne klaskanie jeśli Panie zażyczą tam sobie np. węża, albo żółwia.