niedziela, 5 lutego 2012

HOT NEWS!

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarności" SUM otrzymała do zaopiniowania znowelizowany Statut.
Zwracamy się do społeczności akademickiej naszej uczelni o przesyłanie do 12 lutego br. uwag do znowelizowanego Statutu. Uwagi można przesyłać droga elektroniczną na adres:
solidarnosc.sum @gmail.com
Uwagi anonimowe nie będą rozpatrywane.

0 komentarze: