piątek, 5 sierpnia 2011

O polskiej nauce

Newsletter MNiSW nr 17/2011

"Top 500 Innovators” - wyniki

W MNiSW wybrano 40 uczestników pilotażowej edycji projektu „Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization”, którzy wyjadą na dwumiesięczny staż do najlepszych amerykańskich uczelni. Do pierwszej edycji programu zgłosiło się aż 280 kandydatów! Kolejne edycje odbędą się w latach 2012-2014 i wyłonionych w ramach nich zostanie łącznie 460 osób.
Więcej informacji o projekcie oraz lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu.

Zintegrowany System Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

28 lipca 2011 r. zainaugurowano projekt stworzenia zintegrowanej platformy informatycznej, będącej podstawowym źródłem jednolitych i aktualnych danych o uczelniach i placówkach naukowych w Polsce. Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, system POL-on ma być gotowy na przyjęcie danych z uczelni i jednostek badawczych już od 1 października 2011 r.
Więcej informacji o systemie.

Nowy system oceny czasopism naukowych

W MNiSW opracowano nowy system kryteriów oraz zasad oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostki naukowej. Wykaz czasopism punktowanych publikowany będzie na stronie internetowej Ministerstwa raz do roku.
Więcej informacji na ten temat.

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

Po raz pierwszy w historii nauki polsiej w końcu nastąpił podział punktacji za publikcję w zależności od liczby autorów i jednostek, z których pochodzą.
Według nowych regulacji, jeżeli ponad połowa autorów będzie z innej jednostki, zmniejsza się punkty o 1/2. Redukcja ww. może być nawet do 0.25, czyli aż o 3/4.
Może ten zapis ukróci bezzasadne dopisywanie autorów, współautorów, którzy nawet nie znają tematu i tytułu pracy badawczej, a dostają punkty i nagrody za nic. Również parametryzacja jednostki będzie zmiejszona w zależności od liczy autorów. W końcu mądra decyzja ministerstwa.

Anonimowy pisze...

Dobrze, że ministerstwo nauki zauważa ten gigantyczny problem i ogranicza robienie kariery akademickiej przez osoby, które od lat nie skalały się napisaniem nawet jednego akapitu w publikacji.

Anonimowy pisze...

Dopisywanie do publikacjni z wysokim IF innych osób, z zupełnie nie powiązanych badawczo jednostek jest jedną z przyczyn zapaści nauki w Polsce. Stara kadra mnozy pomiędzy sobą dorobek naukowy bez najmniejszego wysyłku intelektualnego, co przekłada się na ich dalsze kariery. W tym czasie młody doktorant naukowiec musi stworzyć własny warszat badawczy, pozyskać środki i poświęcić 90% swojego czasu, nierzadko kosztem rodziny. A dopisany bez skrupułów śmieje się z takich młodych i prawdziwie oddanych nauce. Zawsze będzie wyprzedzał innych ponieważ grupa znajomych dba doskonale o własne interesy, liczy na nagrody (w tym ministra zdrowia) i splendory akademickie. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest oficjalne zgłaszanie wszystkich przypadków nierzetelności w publikacjach, najlepiej prosto do ministerstwa.

Anonimowy pisze...

Zobaczymy jak ten przepis będzie realizowany w praktyce. Znając polskie kombinatorstwo czarno to widać.