niedziela, 6 lutego 2011

Ważny komentarz Czytelnika

Komentarz do posta "Wrocławski tygiel" dodany przez Zdzislaw M Szulc :

Zgadzam sie z Autorem Bloga, "że rozpoczęła się „współczesna rewolucja akademicka” w Polsce!

Powiem więcej. Jeśli środowisko akademickie w Polsce jest na tyle dojrzale i mądre, to powinno rozpocząć, w oparciu o ferment, polaryzacje poglądów i dyskusje zapoczątkowaną w Uniwersytecie Wrocławskim, sprawne i skuteczne 'sprzątanie własnego podwórka własnymi rękami"!

Jeśli się tego nie zrobi, to "karząca ręka rynku" plus Resort, jak ślepa maczuga, wytycza dalszy bieg spraw.

I wcale to nie znaczy, ze takowe zewnętrznie sterowane/wymuszane działania usuną wszystkie bolączki i niedociągnięcia oraz patologie, na tyle skutecznie, aby szkoła wyższa spełniała właściwie swoja niełatwą misję i się rozwijała!?

Stan w jakim znajdują sie polskie szkoły wyższe, jest wynikiem zaniechania procesów modernizacji w sferze jej zarządzania (brak Rad Patronackich), usprawnieniu procesu tworzenia i przepływu kapitału intelektualnego oraz poprawie organizacji i kształceniu/przestrzeganiu/kontroli etyki pracy.

W tych w/w/3 punktach polskie uniwersytety najbardziej odstają od czołowych szkół świata...

Dowód wprost: w kraju pracują światowej klasy akademicy/naukowcy, lecz nie ma jeszcze żadnej instytucji, jako całości, na takim lub tez zbliżonym poziomie!

0 komentarze: