niedziela, 20 lutego 2011

Newsletter MNiSW

Trzeci konkurs na kierunki zamawiane

16 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny, trzeci już konkurs na kierunki zamawiane. Program ten realizowany jest od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych â czyli tych, które zostały uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Na projekty wyłonione w trzecim konkursie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 200 000 000 złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 lutego do 17 marca.
Więcej informacji o konkursie

W trosce o rzetelność i etykę w nauce

15 lutego 2011 r. Zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Jego nadrzędnym celem jest formułowanie opinii oraz proponowanie rozwiązań w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym. Powołanie Zespołu wyrasta z głębokiej odpowiedzialności za rzetelne, etyczne i przejrzyste zasady funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego.
Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą âDobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauceâ, będącą zbiorem najważniejszych zaleceń dotyczących właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest efektem merytorycznej debaty na temat rzetelności naukowej oraz owocem wnikliwej pracy Zespołu do spraw Etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja stanowi kolejny krok na drodze budowania transparentnego, uczciwego, pozbawionego protekcjonizmu i nieprawidłowości sposobu uprawiania nauki.

E-galeria innowacyjnych projektów naukowych

Zapraszamy do odwiedzenia nowej, interaktywnej platformy prezentującej najciekawsze projekty akademickie i badawcze, zrealizowane dzięki funduszom strukturalnym. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Oprócz filmów oraz fotografii ilustrujących najlepsze projekty, witryna umożliwia odbycie wirtualnych spacerów po najbardziej interesujących częściach inwestycji. Galeria będzie systematycznie uzupełniana o kolejne wyniki prac naszych beneficjentów.
Szczegółowe informacje

Aplikacja internetowa do obsługi wniosków międzynarodowych

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych należy składać poprzez aplikację internetową umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (www.osf.opi.org.pl) oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach, oparzonych właściwymi podpisami.
Szczegółowe informacje

0 komentarze: