piątek, 1 października 2010

PODSUMOWANIE WRZEŚNIA

Najważniejsza, w mojej opinii, sprawa minionego miesiąca dotyczyła przetargu na firmę PR dla uczelni. Ogromne zainteresowanie mierzone liczbą wejść, a przede wszystkim ilość komentarzy pokazują, że nie ma zgody na takie działania. Pogląd, że te pieniądze zostaną zmarnowane jest powszechny. Czy głos „ludu” ma jakiekolwiek znaczenie dla osób sprawujących władzę?
To się okaże, osobiście jestem pesymistą…władza zawsze wie lepiej…a mizeria w licznych miejscach uczelni trwa…
Ta sprawa okazała się ważna tak dalece, że uważałem, że należy podjąć próbę odwrócenia biegu spraw i zaniechać w ogóle planowanych działań PR. W tym celu przygotowałem list do Pani Rektor, który wręczyłem Jej osobiście 20 września, a następnie opublikowałem na blogu. Pani Rektor po zapoznaniu się z treścią pisma stwierdziła, że nie zgadza się z moim apelem, stwierdzając jednocześnie, że na posiedzeniu Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego szeroko dyskutowano problem kształtowania wizerunku uczelni. To gremium, zgodnie z opinią Pani Rektor, jednoznacznie popiera podjęte działania by wizerunek uczelni kreowała firma zewnętrzna. Warto się zatem zastanowić skąd tak rozbieżne poglądy władz oraz społeczności akademickiej. 46 komentarzy daje niezły pogląd o zapatrywaniach komentujących. Nie negując prawa do różnych ocen, nie sposób nie dostrzec, że dwubiegunowość oceny, nazwijmy ją „społecznej” oraz stanowiska władzy jest zdumiewająca. W mojej opinii to dokumentuje wyalienowanie władzy, pokazuje, że jej zrozumienie potrzeb i oczekiwań społeczności akademickiej oscyluje wokół zera. To bardzo niepokojące zjawisko, gdyż jego efektem coraz większy rozdźwięk między ogółem pracowników oraz władzami uczelni. Stereotyp „My” i „Oni”, rodem z czasów PRL-u trwa nadal, co więcej, utrwala się coraz bardziej.
Wrzesień był okresem dużej aktywności Czytelników, którzy nadesłali łącznie 102 komentarze dotyczące różnych tekstów za co serdecznie dziękuję.

5 komentarze:

Anonimowy pisze...

Wyalienowanie władzy jest oczywiste i trwa od dawna. Wystarczy przypomnieć sobie upokarzającą pracowników wspólną majową radę wydziału. Tutaj serwilizm i ośmieszająca postawa prowadzącej były aż nadto widoczne.
W jednym się jednak zgadzamy (my i oni), że jest żle. Opinia o naszej uczelni jest jak najgorsza wśród pracowników, studentów, w prasie i innych mediach. Dwojaki jest jednak sposób w jaki należy poprawić taką złą passę. Otóż pracownicy upatrują naprawę sytuacji w poprawie stosunków międzyludzkich, działaniach propracowniczych, tolerancji, sprzyjaniu sprawom dydaktyki oraz
życzliwości i skończeniu z nepotyzmem. Przywrócenie akademickich zwyczajów, w tym otwartości dyskusji i nie dyskryminowaniu osób o odmiennych poglądach jest wprost niezbędne. Władz jednak jest całkowicie innego zdania: wysokie zarobki tylko dla siebie, zwalniać niepokornych lub karać w inny sposób, nie wypłacać należnych podwyżek, zamykać usta poprzez utajnianie narad no i stosowanie nepotyzmu, chociaż zalecenia są wręcz przeciwne. Ale żeby mimo to poprawić wizerunek upadającej moralnie uczelni trzeba zamówić za duże pieniądze firmę i od niej wymagać, aby mówiło się o uczelni lepiej. Brawo, bo na to pieniądze są. Zdegustowany pracownik.

Anonimowy pisze...

jeśli chodzi o mizerię, to proszę poczytać na temat kolejnej weryfikacji wiedzy wyniesionej z Wydziału Zabrzanskiego na wrzesniowym LEPie. Swoją drogą - odkąd w rankingach nasze wydziały przedstawiane są oddzielnie - czy to nie daje do myślenia na temat obecnych władz w Zabrzu? Pan Profesor czasem bardzo trafnie, a z zasady czytelnie przedstawia nam różnego rodzaju rankingi i porównania - może warto by się pokusić o takowe pod kątem wyników LEPu i trendów jakie powstały za urzędowania Pana Dziekana W. Króla. Czy to jest juz dno czy jeszcze metr mułu przed nami?

Pozdrawiam

Anonimowy pisze...

PR każdej uczelni tworzą głównie studenci i absolwenci i to ich opinie są najważniejsze.

Anonimowy pisze...

proponuję sprawdzić wyniki tegorocznego LEPU. Jak tą informację wykorzysta nasza agencja PR?ten wynik mówi sam za siebie.Czy ktoś czuje się za to odpowiedzialny ?

Anonimowy pisze...

Czy ktoś mógłby podać link do wyników LEP z WL Zabrze?