środa, 17 czerwca 2009

Wnioski o dofinansowanie

Warto zapoznać się z dokumentem dotyczącym wniosków złożonych przez uczelnie z Górnego Śląska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otwierając link poniżej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Na 46 wniosków złożonych przez śląskie uczelnie Śląski Uniwersytet Medyczny złożył…jeden wniosek. Niestety odzwierciedla rzeczywistą pozycję naszej uczelni.

Politechnika Śląska złożyła 5 wniosków na łączną kwotę około 45 milionów, a Uniwersytet Śląski ma 8 wniosków na łączną kwotę blisko 70 milionów. Nasz wniosek opiewa na 22 miliony. Jest to wniosek dotyczący remontu i rozbudowy Rokitnicy. Wniosek ten był poprzednio przedstawiany przez władze uczelni, nie jest to zatem próba finansowania nowego projektu.

Jeden wniosek na 44 miesiące pracy aktualnych władz uczelni…

Skalę zapaści i bierności władz obrazuje informacja, że takie uczelnie, jak Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z Bielska-Białej, Akademia im. Jana Długosza z Częstochowy i Wyższa Szkoła Biznesu z Dąbrowy Górniczej złożyły po dwa wnioski!

0 komentarze: