25 września w 40. rocznicę powstania NZS w Muzeum Śląskim odbędzie się spotkanie byłych NZS-iaków (wstępnie przewidziana godzina to 16). Z powodu pandemii ta uroczystość jest opóźniona o rok, organizator, niestrudzony Przemek Miśkiewicz czeka na przybycie licznego grona dawnych studentów i założycieli organizacji z 1980 roku.

Do zobaczenia!

Jak wiecie, przygotowywaliśmy przez ostatnie pół roku album o NZS uczelni śląskich lat 80-90. I za chwilę będzie gotów. W trakcie y w Muzeum Śląskim - najprawdopodobniej o 16.00, co jeszcze potwierdzę. Promocja albumu, wspólne oglądanie filmu, występ chóru Zespołu Śląsk, który zaśpiewa kilka piosenek Kaczmara, Kelusa, ale też Kazika i innych - po prostu piosenki, które towarzyszyły nam w walce z komuną. Potem będziemy mogli zobaczyć się na wielkoformatowych zdjęciach i przypomnieć sobie, jak wyglądaliśmy podczas strajków 1981 roku, marszów i zadym czy wizyty papieskiej na Muchowcu. A po wszystkim bankiet- może już nie taki jak dawniej, ale będzie można zjeść smacznie przy winku czy piwku i pogadać z tymi, których nie widziało się czasami 30-40 lat. Spotkajmy się wszyscy, bo młodsi już nie będziemy. Powiadomcie innych ludzi tamtego czasu. Mam nadzieję, że covid nas nie zablokuje. Precz z komuną.

niedziela, 20 lutego 2011

Newsletter MNiSW

Trzeci konkurs na kierunki zamawiane

16 lutego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejny, trzeci już konkurs na kierunki zamawiane. Program ten realizowany jest od 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ma on na celu zwiększenie liczby studentów na kierunkach matematycznych, technicznych i przyrodniczych â czyli tych, które zostały uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Na projekty wyłonione w trzecim konkursie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczyło 200 000 000 złotych. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 lutego do 17 marca.
Więcej informacji o konkursie

W trosce o rzetelność i etykę w nauce

15 lutego 2011 r. Zarządzeniem nr 14/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołany został Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Jego nadrzędnym celem jest formułowanie opinii oraz proponowanie rozwiązań w sprawach dotyczących naruszania dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym. Powołanie Zespołu wyrasta z głębokiej odpowiedzialności za rzetelne, etyczne i przejrzyste zasady funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego.
Szczegółowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą âDobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauceâ, będącą zbiorem najważniejszych zaleceń dotyczących właściwego przeprowadzania procedur recenzyjnych w nauce. Dokument jest efektem merytorycznej debaty na temat rzetelności naukowej oraz owocem wnikliwej pracy Zespołu do spraw Etyki w Nauce, który doradzał Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Publikacja stanowi kolejny krok na drodze budowania transparentnego, uczciwego, pozbawionego protekcjonizmu i nieprawidłowości sposobu uprawiania nauki.

E-galeria innowacyjnych projektów naukowych

Zapraszamy do odwiedzenia nowej, interaktywnej platformy prezentującej najciekawsze projekty akademickie i badawcze, zrealizowane dzięki funduszom strukturalnym. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Oprócz filmów oraz fotografii ilustrujących najlepsze projekty, witryna umożliwia odbycie wirtualnych spacerów po najbardziej interesujących częściach inwestycji. Galeria będzie systematycznie uzupełniana o kolejne wyniki prac naszych beneficjentów.
Szczegółowe informacje

Aplikacja internetowa do obsługi wniosków międzynarodowych

Informujemy, że wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych należy składać poprzez aplikację internetową umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji (www.osf.opi.org.pl) oraz w dwóch wydrukowanych egzemplarzach, oparzonych właściwymi podpisami.
Szczegółowe informacje

0 komentarze: