Czytelniku, bądź współautorem bloga!

Jeśli znasz interesujące fakty z życia naszej uczelni lub szkół wyższych w Polsce podziel się tą informacją z innymi. Wyślij mi swój tekst na podany adres internetowy, zamieszczę go niezwłocznie na blogu.Zapraszam Czytelników bloga do nadsyłania informacji dotyczących osiągnięć i sukcesów pracowników lub absolwentów naszej Uczelni. Mogłyby to być krótkie "newsy" lub nieco dłuższe teksty na podany adres poczty elektronicznej.

Zachęcam do podpisywania wypowiedzi przez jej autora; przy braku takiej zgody list opublikuję anonimowo niemniej proszę o dane autora do mojej wiadomości.

poniedziałek, 23 marca 2009

Z życia Senatu SUM…

Na jednym z jesiennych posiedzeń Senatu SUM zwróciłem się do władz uczelni z prośbą o kontynuowanie działań poprzedniego Prorektora ds. Nauki, Profesora Jana Zejdy i zamieszczenie na stronie internetowej uczelni informacji dotyczących aktywności pracowników naukowych SUM w konkursach o granty ministerialne z ostatnich lat. Takie dane dla konkursów z lat 2000-2006 są nadal dostępne na stronie www.sum.edu.pl.
Dzięki tej inicjatywie mogliśmy na bieżąco śledzić naszą aktywność naukową wyrażoną liczbą składanych wniosków oraz liczbą wniosków akceptowanych do finansowania.
Wobec nieudostępnienia tych danych swą prośbę powtórzyłem na styczniowym posiedzeniu Senatu uzyskując odpowiedź, że na następnym, lutowym spotkaniu tego gremium członkom Senatu zostanie przedstawione stanowisko Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w tej sprawie.
Niestety, takie stanowisko nie zostało zaprezentowane.
Zapraszam do zapoznania się z tekstem na blogu, który zamieszczę dziś o godzinie 20.

0 komentarze: